Regelverk 2019

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Från och med 1 januari 2019 gäller reglerna om arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) som gör att alla arbetsgivare och andra utbetalare behöver redovisa skattepliktiga utbetalningar månadsvis till Skatteverket på individnivå.

Det kan vara en pensionsutbetalning enligt en pensionsutfästelse i din eller din makes eller förälders tidigare anställning. Det kan också handla om andra skattepliktiga utbetalningar.

För de utbetalningar som omfattas av AGI kommer den årliga kontrolluppgiften att bytas ut mot en AGI-uppgift. AGI-uppgiften kommer att redovisas på ett utbetalningsbesked. AGI-uppgiften kommer i vissa fall att skickas i början av året, i andra fall en gång i månaden. Spara alltid alla dina utbetalningsbesked till din självdeklaration, oavsett när under året du tar emot dem.

Exempel på AGI-uppgift

Du kan alltid logga in på Mina sidor på skatteverket.se och se hur mycket skatt som har dragits vid olika utbetalningar löpande under året.

Om du är ansluten till Kivra kan du komma att få vissa av beskeden via Kivra. Vi arbetar för att minska antalet brevförsändelser av hållbarhetsskäl.

Logga in på Skatteverkets mina sidor

Logga in på Kivra