Stärker ditt kund- och personuppgiftsskydd

Nya regelverk från 2018

Vad är PRIIP, KID, IDD och GDPR?

Under 2018 införs flera nya EU-regelverk i svensk rätt, som Folksam och branschen ska anpassa sig till.

Det innebär ökat kundskydd genom skärpta uppförande- och informationskrav vid försäljning, rådgivning av försäkringar och ett stärkt personuppgiftsskydd.

Vi hanterar kunddata för att varje kund ska få en personlig kundupplevelse i mötet med oss. Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld - och det betyder att vi alltid eftersträvar att hantera våra kundmöten och kunddata utifrån vad som är bäst och säkrast för varje enskild kund.

Här kan du läsa mer om de nya regelverken.

Regelverket PRIIP (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) innebär att standardiserad produktinformation, KID-faktablad (Key Information Document), ska lämnas till dig som ska fatta vissa investeringsbeslut.

PRIIP gäller från och med 1 januari 2018. Faktabladet är till för att öka din förståelse för produkten och möjlighet att jämföra mellan försäkringsbaserade investeringsprodukter, det vill säga kapitalförsäkringar.

Det ska framgå om du kan förlora pengar eller inte och om produkten är komplex eller svår att sätta sig in i.

Den 1 september 2018 utökades lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (LODA) med skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Syftet är att stärka kundskyddet vid utringande telefonförsäljning, genom att kräva skriftligt medgivande av dig som kund efter avslutat samtal.

Det innebär att när någon av Folksamgruppens rådgivare ringer dig ska du få ett anbud med det föreslagna avtalet. Innan du kan lämna ditt medgivande ska vår rådgivare avsluta telefonsamtalet. Först när du har accepterat avtalet, med hjälp av BankId på Folksams Mina sidor, blir avtalet bindande.

Observera att dessa regler inte gäller när du själv söker kontakt med Folksam, till exempel om du ringer in eller fyller i ett kontaktformulär. När du själv ringer in till Kundservice kan du fortfarande ingå ett avtal direkt per telefon.

Regelverket IDD (Insurance Distribution Directive) genomförs i svensk rätt 1 juli 2018 genom lagen om försäkringsdistribution. Lagen ökar skyddet för dig som kund genom skärpta uppförandekrav vid rådgivning och försäljning av alla typer av försäkringar.

Lagen innehåller också krav på vilken information som ska lämnas till dig, i vilken form och vid vilken tidpunkt. Till exempel ett standardiserat produktfaktablad, IPID, för skadeförsäkring (Insurance Product Information Document).

För Folksam innebär det att vi engagerar oss i din situation och alltid eftersträvar att erbjuda en försäkring som utgår från dina krav och behov.

Den 25 maj 2018 kommer Dataskyddslagen (General Data Protection Regulation) att ersätta nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Det görs för att modernisera och anpassa dessa till det digitala samhället.

Syftet är också att stärka konsumentskyddet och skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras och att samma regler gäller inom hela unionen.

Ett starkt personuppgiftsskydd är något som Folksams kunder förväntar sig och kräver. Vi hanterar kunddata för att du som kund ska få en personlig upplevelse i mötet med oss.

Så hanterar vi våra kunders personuppgifter