Tidigare års pristagare

- Mottagare av priset 2014

Nordiska medicinpriset hade år 2014 temat forskning om depression och ångest delades av Professor Erkki Isometsä, Helsingfors universitet och Professor Gerhard Andersson, Linköpings universitet och Karolinska Institutet.

De två vinnarna mottog priset officiellt vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Stockholm den 4 december 2014.

Tidigare års pristagare

Årtal Pristagare Område
2013 Eija Kalso och Eva Kosek Forskning inom smärta
2012 Ola Didrik Saugstad Forskning inom neonatologi
2010 Forskargruppen Kaste, Lindsberg och Tatlisumak Forskning inom Stroke och strokerelaterade sjukdomar
2007 Thomas Sandström Forskning inom Astma och astmarelaterade sjukdomar
2006 Claes Ohlsson och Kalervo Väänänen Forskning inom Osteoporos (benskörhet)
2005 Peter Arner Forskning inom ”fetmarelaterade sjukdomstillstånd”
2004 Ulf Lerner och Jukka H. Meurman Forskning inom odontologi
2003 Rikard Holmdahl och Andrej Tarkowski Forskning inom Reumatologi
2002 Anne-Lise Børresen-Dale Forskning inom ämnesområdet diagnostik och behandling av tumörsjukdomar
2000 Jörgen Engel Alkohol- och drogforskning med inriktning mot beroendets patofysiologi
1999 Björn Rydevik Forskning kring ischiassmärtor
1998 Lars Wallentin Förbättrad behandling för hjärtpatienter