Påverkan

Vi investerar i ett stort antal företag, både i Sverige och utomlands. Som ägare i bolagen har vi möjlighet att påverka det hållbarhetsarbete som bolagen vi investerar i bedriver. Som ägare arbetar vi för en hållbar utveckling. Vi gör det genom påverkansdialoger, röstning och bolagsstämmor, valberedningar, grupptalan samt samarbeten och initiativ.
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam