Röstning vid utländska bolagsstämmor

Sedan 2005 använder Folksam även sitt inflytande för att rösta vid utländska bolagsstämmor, dels genom elektronisk röstning samt genom ett röstningssamarbete i Europa.

Folksam är tillsammans med flera andra ömsesidiga försäkringsbolag aktiva i EURESA Institut och ICMIF, International Corporative and Mutual Insurance Federation.

Dialog specifika/löpande incidenter

Då och då kommer det till Folksams kännedom att ett av de företag vi äger aktier i är är inblandat i incidenter av något slag. Det kan exempelvis handla om dåliga arbetsvillkor i egna fabriker eller hos underleverantörer, eller om miljöfarliga utsläpp.

Rapporteringen om dessa incidenter kan komma från mediehåll eller från Folksams leverantör av etisk analys GES Investment Services. I de fall då detta sker utför Folksam en egen analys av situationen och av hur företaget i fråga hanterat det hela. Företaget kontaktas även av Folksam med frågor som handlar om beskrivning av problemet och hur det ska åtgärdas samt hur företaget ska göra för att det inte ska återupprepas. I vissa fall talar vi även direkt med företagen, antingen genom ett telefonmöte eller med fysiska möten i Sverige eller någon annanstans i världen.

I de fall företagen inte ger Folksam någon respons eller inte visar någon vilja att förbättra situationen riskerar de att bli uteslutna.

Ett sådant beslut fattas av Bolagsstyrningskommittén och innebär att Folksams aktier i bolaget säljs och att en investering inte kommer bli möjlig förrän företaget bättrat sig. I det fallet görs en ny analys och ett nytt beslut fattas i Bolagsstyrningskommittén. Bolagsstyrningskommittén sammanträder en gång per kvartal.
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam