Styrelsekompetens

Vilken kompetens har dagens styrelser?

Ett vanligt argument till varför kvinnor är underrepresenterade i börsbolagens styrelser brukar vara att "det handlar om kompetens".

Folksam tröttnade på att höra denna ursäkt och på att begreppet kompetens aldrig riktigt utreddes. Folksams Kompetensindex som gjordes 2010 visar att det är medelålders män med ekonomutbildning som har en framträdande roll i svenska börsbolag.

Tyvärr verkar det vara otroligt svårt för börsbolagen att släppa fram personer som sticker ut från mallen. Som investerare tror vi att företagen uppnår bättre resultat om deras styrelser och ledningsgrupper består av personer med olika bakgrund som då naturligt närmar sig frågor och problem med olika infallsvinklar.

Därför arbetar vi med att företagen ska bli bättre på både jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Ladda ner tidigare Kompetensindex

Läs gärna våra Kompetensindex för mer information om styrelseledamöternas kompetens!

Folksams kompetensindex 2010

Styrelsekompetens 2008

Styrelsekompetens 2007