Ansvarsfullt ägande

Så jobbar vi med våra investeringar

Folksam har en lång tradition av att engagera sig för det som är viktigt för våra kunder. Det avspeglar sig i vårt arbete med hållbarhet och ansvarsfull kapitalförvaltning. Vi förvaltar omkring 400 miljarder kronor vilket ger en rejäl tyngd i vår möjlighet att påverka.

Allt vi gör i livet har betydelse. Det spelar roll. Vad vi gör, väljer, säger och köper. Eller inte köper. Vi har sedan 2001 valt att genom etiska placeringskriterier och bolagsstyrning försöka påverka företagen att ta ett aktivt ansvar.

Vi är inriktade på bolagsstyrning, miljö- och etikanalys och ser till att våra etiska placeringsregler följs. Vårt mål är inte att välja bort bolag att investera i, utan påverka så många som möjligt att bli bättre på att ta sitt ansvar för miljön, mänskliga rättigheter och mot korruption.

Dessutom gör vi vårt bästa för att driva jämställdhetsfrågor och för att bonusnivåerna i företagen håller sig inom rimliga gränser. Bolagsstyrning handlar om att göra vad man kan för att påverka de stora företagen i positiv riktning.

Tack vare det kapital vi förvaltar åt våra kunder är Folksam en tung investerare i många stora företag. Därigenom kan vi aktivt bidra till beslut som bidrar till ett bättre samhälle. Vi påverkar på många sätt; genom möten, brev, på bolagsstämmor och genom att föra en aktiv dialog för konstruktiva förändringar.

Ökat klimatfokus
Under 2019 har Folksamgruppens livbolag, halverat antalet innehav i de utländska aktieportföljerna. Därmed bedöms aktieplaceringarnas koldioxidavtryck minska med 20 procent. Värdet av den utländska aktieportföljen uppgår till omkring 80 miljarder kronor och antalet innehav efter förändringen är cirka 500 stycken.

I den nya portföljen är energisektorns vikt halverad jämfört med referensindex. I och med detta minskar vi klimatrisken i portföljen. Samtidigt har vi fortfarande möjlighet att påverka bolagen till en grön omställning genom aktivt ägande.

Därför arbetar vi med ansvarsfulla investeringar
Vi har sedan några år ökat tempot i vårt arbete med att förflytta verksamheten närmare vår vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Vi är övertygade om att företag som ligger i framkant inom arbetet med miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption är framtidens vinnare. Det finns många exempel på bolag som sett för kortsiktigt på sin verksamhet och i och med det gett sämre avkastning till sina ägare.

Våra etiska placeringskriterier bygger på vad våra kunder tycker är viktigt och ligger i linje med Folksams vision om ett hållbart samhälle.