Våra placeringskriterier

Vi är övertygade om att företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt. Genom våra kriterier miljö, mänskliga rättigheter samt korruption gör vi därför vårt bästa för att påverka de företag vi investerar i att ta ansvar.

Folksam investerar inte i företag som producerar tobak eller tobaksprodukter. Inte heller investerar vi i företag som producerar eller utvecklar så kallade illegala vapen. Med andra ord sådana vapen som inte är förenliga med internationella konventioner och riktlinjer, exempelvis antipersonella landminor samt kemiska och biologiska vapen. Sedan 2008 – och den då nya internationella konventionen mot klustervapen – investerar vi inte heller i företag som har koppling till klustervapen.

2010 uteslöt vi även alla bolag med koppling till kärnvapen trots att det saknas en formell konvention om dessa vapen. Användningen av kärnvapen står dock i strid mot grundläggande mänskliga rättigheter och skulle orsaka stort mänskligt lidande.

Miljö

För Folksam är det viktigt att de företag vi investerar i tar ansvar för miljön. Vi ställer även krav på bolagen för att de ska bli bättre.

Läs mer om våra kriterier för miljö

Mänskliga rättigheter

Vi vill att de anställda i företagen vi investerar i ska ha rimliga arbetsvillkor. Detsamma gäller de anställda hos deras leverantörer.

Läs om våra kriterium för mänskliga rättigheter

Korruption

Korruption - i form av mutor och bestickningar - är vanligt i många länder. Det betyder inte att det är okej att använda sig av det som affärsmetod.

Läs om våra kriterier mot korruption

Tobak

Vi investerar inte i företag som producerar tobak eller tobaksprodukter.

Läs om våra kriterier mot tobak

Uteslutna företag

Lista över uteslutna företag.

Uteslutna företag

Betyg och screening

Läs mer om hur vi undersöker och utvärderar bolagens arbete med ansvarsfullt företagande.

Så betygsätter vi företagen