Bra miljöval

De pengar som Folksam får in från försäkringar som omfattas av märkningen Bra Miljöval investeras i enlighet med positiva och negativa kriterier. Med positiva kriterier avser vi investeringar som görs i bolag som vi bedömer att vi kan påverka till att bli bättre. Vi är övertygade om att företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt. Genom våra kriterier miljö, mänskliga rättigheter samt korruption gör vi därför vårt bästa för att påverka de företag vi investerar i att ta ansvar.
Läs mer om vårt påverkansarbete genom att klicka på respektive område.

Miljö

Mänskliga rättigheter

Korruption

Vissa bolag är dock uteslutna från investering. Det handlar då om bolag som är aktiva inom någon av följande branscher: vapen, alkohol (för förtäring), tobak, pornografi, kolkraft, kärnkraft eller uran.
I detta dokument framgår vilka bolag som Folksam Sak har innehav i.

Folksam Saks innehav