Målområden för hållbarhet

Där vi har störst möjlighet att påverka

I Folksamgruppen har vi identifierat målområden för hållbarhetsarbetet som utgår ifrån vår affär, där vår möjlighet att påverka är som störst. Det som är viktigast för våra kunder och intressenter har också bidragit till urvalet.
Med Folksamgruppens bredd och storlek följer både ansvar och möjligheter och våra målområden är direkt kopplade till sex av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi bidrar till målen genom att integrera hållbarhet i våra affärer, våra placeringar och hur vi bedriver vår verksamhet. Läs gärna mer i vår senaste Års- och hållbarhetsrapport

Våra målområden är hälsa, jämställdhet och mångfald, effektiv resursanvändning, klimat, hållbara städer och samhällen samt anständiga arbetsvillkor.
Folksamgruppens målområden för hållbarhet.
Att förebygga skada är det viktigaste vi som försäkringsbolag kan göra, både för trygghet, plånbok och för att inte tära på jordens resurser.
Som kundägt bolag representerar vi Sveriges befolkning där kön, identitet och ursprung inte ska spela någon roll när du försäkrar dig.
Bilen, bostaden, börsen och konsumtionen är alla delar i vad vi försäkrar och därmed hanterar när det uppstår skador. Vi arbetar med att förändra branschen från en linjär till en cirkulär och hållbar skadereglering.
Vi har inte råd att försäkra oss om vi inte bromsar klimatförändringarna. Vår storlek ger oss styrka att minska utsläppen i alla delar av vår verksamhet, från egna kontor och resor till hur vi påverkar andra bolag att minska sina utsläpp genom aktiv förvaltning och tuffa inköpskrav.
KPA Pension bidrar till hållbara städer och samhällen genom att återinvestera kundernas pensioner i grön infrastruktur.
Folksamgruppen bildades med tanke på att skapa bättre förutsättningar och större trygghet för alla människor. Tillsammans med våra fackliga partner arbetar vi för att våra kunder ska känna sig trygga på sin arbetsplats och hålla ett helt yrkesliv.