null

Pilgrimsfalkar på Folksamskrapan i Stockholm

Vårt tak har i två år gett plats för projekt "Sista falken ut"
Torsdagen den 25 juni 2015 var det dags igen att – precis som förra året – sätta ut en kull pilgrimsfalkar på vårt tak, här på Södermalm. Utsättningen är den enda i Stockholmsområdet och vi är stolta att än en gång ha fått vara värd åt denna.

Projektet kallat "Sista falken ut" sker i samarbete mellan oss, Nordens Ark, Stockholms Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen. Arten var så gott som utrotad i början av 1970-talet, mycket på grund av miljögifter och insektsmedel som DDT.

Pilgrimsfalken klassas nu enbart som "nära hotad" mot tidigare "sårbar". Stockholm är den sista staden för projektet, därav namnet ”Sista falken ut”.

Faktablad om pilgrumsfalkutsättningen

Av de tre pilgrimsfalksungar som sattes ut på Folksamskrapans tak i början av sommaren var en av dem bosatt på taket ända till slutet av augusti, därefter begav den sig på sin resa söderut. Förhoppningsvis återvänder just denna hane till Stockholm för att själv föda upp en kull pilgrimsfalkar.

Av de andra falkarna har en omkommit och en har försvunnit. Precis som i fjol fick falkarna problem med måsfåglar i området, trots förberedande insatser inför utsättningen samt under falkarnas tid på taket.

En noggrann utvärdering av projektet kommer att göras av de inblandade i vårt samarbete. Låt oss hoppas att vi får se fler pilgrimsfalkar på Folksamskrapans tak även nästa år.

Om du har frågor om projektet och falkarna:

Därför placerades pilgrimsfalkarna ut

Pilgrimsfalken drabbades hårt av miljögifter och var nära utrotning i Sverige under 70-talet då Naturskyddsföreningen startade ett projekt för att skydda och öka beståndet av pilgrimsfalkar.

Nu återstår bara ett område i Sverige där pilgrimsfalkarna inte har kommit tillbaka till sina tidigare häckningsplatser – Stockholm.

Därför placeras för andra gången pilgrimsfalksungar ut högst uppe på Folksamhusets tak på Södermalm i Stockholm genom ett projekt kallat Sista falken ut.
– Pilgrimsfalkens naturliga boplatser är klipphyllor vid branta stup och i städer finns det gott om branta stup i form av höga byggnader. Folksamskrapan är perfekt för det här projektet och vi är glada att de engagerar sig i att hjälpa oss med projektet, säger Tomas Viktor från Stockholms Ornitologiska förening, som ansvarar för projektet i Stockholm.

För Folksam är det naturligt att erbjuda plats högst upp i Folksamskrapan.
– Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om genom att inte bara snacka utan faktiskt göra något för miljön och den biologiska mångfalden, säger Karin Stenmar, miljöchef Folksam, om projektet.

Urban miljö fungerar bra

Att placera ut pilgrimsfalkar på det här sättet är inte bara en svensk företeelse. I både New York och Chicago häckar pilgrimsfalkar på skyskrapor i city. Det fungerar bra och pilgrimsfalkarna har gott om mat i stadsmiljö.
Idag har beståndet av vilda pilgrimsfalkar ökat till en nivå som närmar sig de antal som bedömdes häcka i Sverige före miljögifternas intåg. Det är bara i Stockholmsregionen som pilgrimsfalkarna inte har återtagit sina forna häckningsplatser, därav projekt Sista falken ut.

Några veckor innan utsättning kläcktes pilgrimsfalkarna på Nordens Ark. Här tillbringar de sina 38 första dagar innan de flyttar till vårt tak. Här nedan kan du se hur det ser ut när ungarna blir matade av en vuxen fågel.

Samarbetspartners

Projektet leds av Stockholms ornitologiska föreningen och genomförs i samarbete med Folksam, Naturskyddsföreningen Stockholmskretsen och Nordens Ark.

Hundratals falkungar har kläckts

Uppfödningen av falkungarna har skett på Nordens Ark i Bohuslän. Folksam och Stockholms ornitologiska förening kommer tillsammans att sköta matningen av falkungarna fram till mitten av augusti, då de ska vara stora nog att klara att jaga själv.

Turerna kommer att bli allt längre tills de i början av september flyttar söderut. Förhoppningen är att de träffar vilda fränder och kommer tillbaka och tittar till sitt gamla ställe. Hundratals falkungar har kläckts på konstgjord väg som sedan satts ut hos vilda föräldrar, eller på boplatser där de fötts upp av frivilliga fågelentusiaster.
Pilgrimsfalken är stor som en kråka och har långa spetsiga vingar och ett stort huvud. Hannen har en svartaktig hjässa, skiffergrå översida och ljus, spräckligt bandad undersida. Honan är betydligt större och ofta mörkare tecknad än hannen.
null
Längd: 40 - 50 centimeter
Vikt vid födsel: 38 gram
Vikt vid inflyttning 700 (hane) - 1 200 (hona) gram

Pilgrimsfalkens ekologi

Pilgrimsfalken bygger inte bon i vanlig bemärkelse utan häckar oftast vid branta klippstup. Uppvaktningen sker i februari och honan lägger 2 - 4 ägg i slutet av april eller början av maj.

Ungarna blir flygfärdiga fyrtio dagar efter kläckningen. De stannar runt boet i ytterligare 5 - 6 veckor för att lära sig flyga och jaga.

Ett pilgrimsfalkpar håller ihop hela livet och återvänder i regel till samma boplats år efter år. Kosten består i huvudsak av andra fåglar som den slår i störtdykningar om över 200 km/h.

Jakten sker normalt i gryning eller skymning. När ungfåglarna är små går dock större delen av dagen åt till att jaga föda.

Pilgrimsfalken förekommer över nästan hela jorden i flera underarter. Den skandinaviska underarten förekommer i Europa och norra Ryssland.

Miljögifter största hotbilden

Under 1950- och 1960-talen minskade antalet pilgrimsfalkar främst på grund av spridningen av olika miljögifter. 1976 observerades inte en enda lyckad häckning. Tack vare reduceringen av miljögifterna och arbetet med avel och utplantering ökar antalet pilgrimsfalkar långsamt i Sverige.

Källa: Nordens Ark
Ursprungligen publicerat 22 augusti 2014

Pilgrimsfalksprojektet lider mot sitt slut och idag är troligtvis sista gången som pilgrimsfalken på Folksamskrapan får mat i bolådan. Om inget oförutsett inträffar (som att falken sitter och tigger mat på lådan under hela helgen) kommer bolådan, webbkameran och annan utrustning plockas ned under nästa vecka.
null
Även de tre falkarna som tvingades flytta från Folksamhuset i juli är redo att klara sig själva. De två honorna i Västerås är utflugna och hanen i Köping har även han lyckats ta egna byten så även den matningen är avslutad.

När det börjar bli lite kyligare väder flyger falkarna till sina övervintringsplatser i syd- och mellaneuropa. Där kan de hitta en partner och förhoppningsvis kommer de tillbaka till Stockholmsområdet 2015. – Jag ber att få tacka Folksam som låtit oss husera på taket, och ett stort tack till alla som ställt upp och hjälpt till med matningen under sommaren, hälsar Tomas Viktor, ordförande i Stockholms Ornitologiska Förening.

Om det blir fler utsättningar på vårt tak längre fram finns det idag inget beslut om. En utvärdering av projektet kommer göras med representanter från samtliga inblandade parter.

Tidslinje 2014

30 juni
Placerades fyra pilgrimsfalkungar i en hackinglåda på Folksamskrapan på Södermalm i Stockholm

5 juli
Öppnades lådan och falkarna släpptes ut

10 juli
Beslutades det att falkutsläppet skulle avbrytas efter att tre falkar hade tvingas ner på marken av måsar och trutar som häckar i området

14 juli
Släpptes tre av falkarna i en ny låda i Västerås – den fjärde lär sig undvika sina mobbare och får stanna kvar i Stockholm!

22 augusti
Pilgrimsfalken kallad EA får mat för sista gången på Folksamskrapans tak. Nu ska han vara redo att klara sig själv.

1 september
Webbsändningen från taket på Folksamskrapan avslutas för denna gången.