Att flytta försäkringskapital

Här finns samlad information om vad som gäller vid flytt av försäkringskapital från en pensionsförsäkring i Folksam. En pensionsförsäkring kan vara arbetsgivarägd eller privatägd.

För att få flytta pensionskapitalet utan skattekonsekvenser gäller från och med 2020 bland annat följande förutsättningar. Det ska vara samma person som ska vara försäkrad i den mottagande pensionsförsäkringen som den ursprungliga försäkringen och utbetalning får inte ha påbörjats från den mottagande försäkringen.

Till följd av ändrad lagstiftning har vi justerat flyttavgifterna per 1 januari 2020.

Om du omfattas av kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring, se reglerna för flytträtt på här - välj först det avtalsområde som du tillhör. Avvikelser kan förekomma vid specifika upphandlingar. Vill du veta vad som gäller för just din försäkring, kontakta Folksam eller din eventuella försäkringsförmedlare.
Följande gäller när du flyttar försäkringskapital för försäkringar med traditionell förvaltning.

Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning

 • Flytträtt innebär att du har rätt att flytta försäkringskapital från en försäkring till en annan
 • Försäkringar tecknade tidigast den 1 januari 2002 har flytträtt
 • Vid arbetsgivarägd tjänstepensionsförsäkring behöver försäkringstagaren (arbetsgivaren) och den försäkrade vara överens om att kapitalet ska flyttas
 • Flytträtten kan dock vara begränsad:
  - Under det första året är det enligt lag inte tillåtet att flytta försäkringskapital
  - Försäkringar utan återbetalningsskydd har aldrig flytträtt
  - När försäkringen betalas ut är flytt inte är tillåten för försäkringar med livsvarig ålderspension
 • Det flyttbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet. För försäkringar med försäkringsnummer som börjar med LI är det flyttbara försäkringskapitalet lägst det garanterade värdet - faktorer som tillexempel upplupna avgifter och skatter kan påverka storleken på det flyttbara försäkringskapitalet
 • Vid flytt av försäkringskapital tas en flyttavgift ut. Flyttavgiften består av en rörlig avgift som ska täcka startkostnaderna för försäkringen, och vars storlek är beroende av hur stort det flyttbara försäkringskapitalet är samt hur gammal din försäkring är. Därutöver tas en administrativ avgift ut. Se nedan.

Flyttavgifter

Försäkringsnummer som börjar med LI, t.ex. LI-1234567-890, har för närvarande följande flyttavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Flytt är inte tillåtet
År 2-5 4 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 6 3 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 7-8 2 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 9-10 1 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 11 - 400 kr

Flyttavgifter

Försäkringsnummer som börjar med IN, t.ex. IN-1234567-890, har för närvarande följande flyttavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Flytt är inte tillåtet
År 2-3 5 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 4-5 4 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 6 3 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 7-8 2 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 9-10 1 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 11 - 400 kr
Följande gäller när du flyttar försäkringskapital för försäkringar med fondförvaltning.

Pensionsförsäkringar med fondförvaltning

 • Flytträtt innebär att du har rätt att flytta försäkringskapital från en försäkring till en annan
 • Försäkringar tecknade tidigast den 1 januari 2002 har flytträtt
 • Vid arbetsgivarägd tjänstepensionsförsäkring behöver försäkringstagaren (arbetsgivaren) och den försäkrade vara överens om att kapitalet ska flyttas
 • Flytträtten kan dock vara begränsad:
  - Under det första året är det enligt lag inte tillåtet att flytta försäkringskapital
  - Försäkringar utan återbetalningsskydd har aldrig flytträtt
  - När försäkringen betalas ut är flytt inte är tillåten för försäkringar med livsvarig ålderspension
 • Det flyttbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet - en fondförsäkrings värde vid flytt motsvaras av fondandelarnas värde vid försäljningen, efter avdrag för avgifter samt eventuella skatter som tas ut vid försäljningen
 • Vid flytt av försäkringskapital tas en flyttavgift ut. Flyttavgiften består av en rörlig avgift som ska täcka startkostnaderna för försäkringen, och vars storlek är beroende av hur stort det flyttbara försäkringskapitalet är samt hur gammal din försäkring är. Därutöver tas en administrativ avgift ut. Se nedan.

Flyttavgifter

Försäkringsnummer som börjar med LI, t.ex. LI-1234567-890, har för närvarande följande flyttavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Flytt är inte tillåtet
År 2-5 4 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 6 3 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 7-8 2 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 9-10 1 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 11 - 400 kr

Flyttavgifter

Försäkringsnummer som börjar med IN, t.ex. IN-1234567-890, har för närvarande följande flyttavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Flytt är inte tillåtet
År 2-3 5 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 4-5 4 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 6 3 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 7-8 2 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 9-10 1 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 11 - 400 kr
Följande gäller vid flytt av försäkringskapital för försäkringar med och utan garanti.

Pensionsförsäkring med och utan garanti.

 • Flytträtt innebär att du har rätt att flytta försäkringskapital från en försäkring till en annan
 • Försäkringar tecknade tidigast den 1 januari 2002 har flytträtt
 • Vid arbetsgivarägd tjänstepensionsförsäkring behöver försäkringstagaren (arbetsgivaren) och den försäkrade vara överens om att kapitalet ska flyttas
 • Flytträtten kan dock vara begränsad:
  - Under det första året är det enligt lag inte tillåtet att flytta försäkringskapital
  - Försäkringar utan återbetalningsskydd har aldrig flytträtt
  - När försäkringen betalas ut är flytt inte är tillåten för försäkringar med livsvarig ålderspension
 • Det flyttbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet, för del med garanti dock minst det garanterade värdet - faktorer som till exempel upplupna avgifter och skatter kan påverka storleken på det flyttbara försäkringskapitalet.
 • Vid flytt av försäkringskapital tas en flyttavgift ut. Flyttavgiften består av en rörlig avgift som ska täcka startkostnaderna för försäkringen, och vars storlek är beroende av hur stort det flyttbara försäkringskapitalet är samt hur gammal din försäkring är. Därutöver tas en administrativ avgift ut. Se nedan.

Flyttavgifter

Försäkringsnummer som börjar med LI, t.ex. LI-1234567-890, har för närvarande följande flyttavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Flytt är inte tillåtet
År 2-5 4 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 6 3% av flyttbart kapital + 400 kr
År 7-8 2 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 9-10 1 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 11 - 400 kr
Följande gäller vid flytt av försäkringskapital för försäkringar garantidel och fonddel.

Pensionsförsäkringar med garantidel och fonddel

 • Flytträtt innebär att du har rätt att flytta försäkringskapital från en försäkring till en annan
 • Försäkringar tecknade tidigast den 1 januari 2002 har flytträtt
 • Vid arbetsgivarägd tjänstepensionsförsäkring behöver försäkringstagaren (arbetsgivaren) och den försäkrade vara överens om att kapitalet ska flyttas
 • Flytträtten kan dock vara begränsad:
  - Under det första året är det enligt lag inte tillåtet att flytta försäkringskapital
  - Försäkringar utan återbetalningsskydd har aldrig flytträtt
  - När försäkringen betalas ut är flytt inte är tillåten för försäkringar med livsvarig ålderspension
 • Det flyttbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet, för del med garanti dock minst det garanterade värdet - faktorer som till exempel upplupna avgifter och skatter kan påverka storleken på det flyttbara försäkringskapitalet.
 • Vid flytt av försäkringskapital tas en flyttavgift ut. Flyttavgiften består av en rörlig avgift som ska täcka startkostnaderna för försäkringen, och vars storlek är beroende av hur stort det flyttbara försäkringskapitalet är samt hur gammal din försäkring är. Därutöver tas en administrativ avgift ut. Se nedan.

Flyttavgifter

Försäkringsnummer som börjar med LI, t.ex. LI-1234567-890, har för närvarande följande flyttavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Flytt är inte tillåtet
År 2-5 4 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 6 3 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 7-8 2 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 9-10 1 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 11 - 400 kr