Fondspar

Kapitalförsäkring fond - välj dina fonder själv

Börja spara
När du vill spara till något som ligger längre fram i tiden och du själv vill välja hur dina sparpengar ska placeras är kapitalförsäkring med fondförvaltning ett bra alternativ.
  • Välj fritt från stort utbud av fonder
  • Ingen inkomstskatt på ditt sparande
  • Du bestämmer själv hur du vill spara

Förköpsinformation Privatägd kapitalförsäkring med fondförvaltning

Just nu känner många en oro på grund av coronavirusets spridning, både för sina närmaste men också för sin ekonomiska situation.

Det finns fondförvaltare som väljer att tillfälligt stänga handeln i en fond. Då går det inte att köpa eller sälja andelar i fonden förrän fonder öppnar för handel igen.

Varför fonder stängs

I extremlägen, som nu, kan det vara omöjligt att sätta rätt pris på innehav i en fond. Då kan inte heller pris på fonden tas fram. För att skydda både de som vill sälja, men också de som vill stanna kvar, kan förvaltare välja att tillfälligt stänga handeln för fonden.

När fonder stängs

Det är svårt att säga hur länge en fond kommer ha stängt men hittills har det handlat om några dagar innan den öppnat igen.

Hur det påverkar mig som äger en fondförsäkring

Du förlorar inte dina andelar i en fond om den stänger, men under den tid som fonden är stängd går det inte att byta till en annan fond eller sälja.

Om jag vill köpa eller sälja i en stängd fond

Ifall du har stående köp och placeringar i en fond som just nu är stängd för handel kommer de att göras när fonden öppnas igen.

Vill du sälja ur en stängd fond kommer din begäran att ställas i kö och göras så fort det är möjligt. Om du har begärt återköp av hela försäkringen, men någon av dina fonder är stängd för handel, kommer vi sälja de andra fonderna så länge. Först när alla fonder är sålda, även de som varit stängda, är återköpet färdigt. Om du vill byta till en annan fond gäller samma sak: köp och försäljning går igenom när handeln öppnar igen.

Folksam som företag är ett finansiellt starkt företag. Just nu går flera fonder ner i värde. Historiskt har börsen återhämtat sig, vilket historiskt ibland tagit tid och ibland gått fort.

Har du frågor om ditt långsiktiga sparade?

Kontakta våra certifierade rådgivare.
Stockholm: 08-772 72 60
Syd: 03-177 44 215
Mellansverige: 019-19 48 60
Norrland: 06-013 83 35

När du sparar i en kapitalförsäkring med fondförvaltning bestämmer du själv din risk genom ditt val av fonder. Dina pengar kan både öka och minska i värde.

Hos oss får du tillgång till ett stort utbud av fonder som uppfyller våra krav på ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och arbete mot korruption. Vi kallar det för ansvarsfullt fondutbud.

Kapitalförsäkring fond

Det finns många fördelar med att spara i kapitalförsäkring fond. Om du vill veta fler detaljer, läs under Villkor och information .

Med en kapitalförsäkring styr du själv över när och hur du vill ta ut ditt sparande. Den kan betalas ut som en löpande utbetalning under en tidsperiod som du själv väljer.

Med en kapitalförsäkring betalar du ingen inkomstskatt när du tar ut pengarna.

Försäkringen tecknas med ett återbetalningsskydd som innebär att dina sparpengar betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida. Det kan vara personer inom familjen men även andra som du själv väljer.

På vår internettjänst Mina sidor kan du följa värdet på ditt sparande och enkelt byta fonder utan kostnad.

Vi vill att du som kund i Folksam fondförsäkring ska ha ett utbud av fonder med hållbara placeringskriterier att välja mellan. Därför erbjuder vi fonder på de flesta marknader där fondbolaget undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). 

Vi ser gärna att de fondförvaltare vi samarbetar med har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och vi arbetar för att de som ännu inte skrivit under ska göra det.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

En högre risk kan dock öka möjligheten att på sikt få bättre avkastning.

Vi har flera gånger de senaste åren utsetts som bäst i branschen av Söderberg & Partners, en av Sveriges ledande finans- och försäkringsförmedlare.

Vi har ett stort utbud av fonder med pressade förvaltningsavgifter. Dessutom ställer vi höga krav på företag som vi placerar pengar i.

Att spara i kapitalförsäkring fond hos oss innebär att du väljer att spara helt i fonder och bestämmer således risken själv. Dina pengar kan både öka och minska i värde.

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du får ett väl avvägt utbud att välja från.

Vi ger dig möjligheten att välja bland marknadens bästa fonder och har valt ut 60–80 fonder som representerar olika fondkategorier – så att det blir enklare för dig att välja.

Folksam är ett av få fondförsäkringsbolag som inte har något eget fondbolag. Det ger oss möjligheten att helt fritt välja ut högpresterande fonder på marknaden och dessutom att välja bort fonder som inte håller måttet när vi utvärderar över tid.

Övriga fonder

Vi erbjuder även fonder som kompletterar det guidade fondutbudet. De kvalitetssäkras i samma process som vårt guidade fondutbud.

Ansvarsfullt fondutbud

När du sparar i fondförsäkring i Folksam investerar du i fonder som alla är noggrant utvalda efter kriterier för hållbarhet. Vi följer upp att fondbolagen i sin tur arbetar för att påverka de företag de investerar i att ta ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och andra principer i FN:s Principles for Responsible Investments (PRI).

För mer information ladda ner vår sammanställning, som även går att sortera.

Sorteringsbar Sammanställning Ansvarsfullt Fondutbud

Villkor och broschyr med förhandsinformation

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för vår privatägda kapitalförsäkring med fondförvaltning.

Försäkringsvillkor Privatägd kapitalförsäkring med fondförvaltning

Förköpsinformation Privatägd kapitalförsäkring med fondförvaltning

Faktablad Privatägd Kapitalförsäkring med fondförvaltning


Övrig information

KID - key information documents (PRIIP-förordningen)

Försäkringsbolag måste erbjuda faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Här nedanför hittar du faktablad för vår kapitalförsäkring.

PRIIP - faktablad Privat kapitalförsäkring med fondförvaltning

Försäkringsvillkor och faktablad för övriga och äldre kapitalförsäkringar

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och faktablad för våra övriga kapitalförsäkringar med fondförvaltning, till exempel äldre försäkringslösningar.

Försäkringsvillkor 8001 Privatägd kapitalförsäkring med fondförvaltning

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om kapitalförsäkring.

- Flexibelt sparande och uttagsmöjligheter

- Välj förmånstagare fritt

- Ingen vinst-eller inkomstskatt

- Du kan spara upp till 2 000 000 kronor per år i traditionell försäkring och utan begränsning i fondförsäkring

Försäkringen faller ut vid en överenskommen tidpunkt eller när försäkrad avlider.

Avkastningsskatt
Sparandet beskattas enligt Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kapitalunderlag är ingående försäkringskapital den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden januari - juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden juli - december. Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår plus en procentenhet, dock minst 1,25 procent. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent.

Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Folksam tar ut skatten månadsvis genom inlösen av fondandelar. Skatten tas ut under hela försäkringstiden samt även vid utbetalning och eventuellt återköp eller flytt.

Skatt vid utbetalning
Du betalar ingen inkomstskatt för de belopp som betalas ut från försäkringen.

Kapitalvinstskatt
Du betalar ingen skatt på kapitalvinsten.

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor

Vi äger Folksam tillsammans

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb.

Vi är kundägda