Privatspar

Kapitalförsäkring traditionell - vi hjälper dig med allt

Börja spara
Traditionell kapitalförsäkring passar dig som vill ha ett enkelt och tryggt sparande där vi sköter förvaltningen av dina pengar. Sparformen passar dig som vill ha ett långsiktigt sparande på minst tio år.
 • Garanterat försäkringsbelopp med möjlighet till återbäring
 • Folksam sköter förvaltningen åt dig
 • Du väljer förmånstagare

Förköpsinformation Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Är du medlem i ett fackförbund eller organisation?
Vissa förbund och organisationer har tillgång till Medlemsspar – ett tryggt sparande för dig som är medlem i ett förbund. Välj ditt förbund och läs mer nedan.
Med en traditionell kapitalförsäkring kan du ta det lugnt – även när det svänger på börsen. Det är tryggt för dig och du får alltid det garanterade försäkringsbeloppet. Men du har också möjlighet att få mer pengar i form av avkastning.

Kapitalförsäkring traditionell

Det finns många fördelar med att spara i en traditionell kapitalförsäkring. Om du vill veta fler detaljer, läs under Villkor och information.

Vi på Folksam förvaltar och placerar pengarna åt dig. Du har också ett garanterat försäkringsbelopp.

Du kan få mer pengar i form av återbäring, vilket gör att det belopp du får ut blir större än det garanterade. Återbäring är preliminärt fördelad men inte garanterad.

Med en kapitalförsäkring styr du själv över när och hur du vill ta ut ditt sparande. Den kan betalas ut som en löpande utbetalning under en tidsperiod som du själv väljer.

Med en kapitalförsäkring betalar du ingen inkomstskatt när du tar ut pengarna.

Försäkringen tecknas med ett återbetalningsskydd som innebär att dina sparpengar betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida. Det kan vara personer inom familjen men även andra som du själv väljer.

När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Folksam Liv i siffror

I vår månatliga rapport "Folksam Liv i siffror" redovisar vi viktiga ekonomiska nyckeltal för vår traditionella försäkring varje månad. I den hittar du information om placeringsfördelning, nuvarande solvens, konsolideringsgrad och andra relevanta siffror.

Folksam Liv i siffror

Aktuell avkastning övrig livförsäkringsverksamhet

Här visar vi alltid den aktuella avkastningen för privat sparande i traditionell försäkring med förklaringar. Senast uppdaterad 2022-04-01

Återbäringsränta 6,0 %
Genomsnittlig återbäringsränta 
(2017-2021)
5,0 %
Totalavkastning 2021 10,8 %
Genomsnittlig totalavkastning
(2017-2021)
5,6 %
Garantiränta 1,0 %

Förklaringar

 • Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. 
    
  Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
    
  Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Avkastning i Folksam

Villkor och broschyr med förhandsinformation

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för privatägd Kapitalförsäkring traditionell.

Försäkringsvillkor Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Förköpsinformation Privat kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning


Övrig information

KID - key information documents (PRIIP-förordningen)

Försäkringsbolag måste erbjuda faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Här nedanför hittar du faktablad för vår kapitalförsäkring.

PRIIP - faktablad Privat kapitalförsäkring traditionell förvaltning

Försäkringsvillkor för äldre kapitalförsäkringar

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och faktablad för våra övriga kapitalförsäkringar med traditionell förvaltning, till exempel äldre försäkringslösningar.

Försäkringsvillkor 701 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Försäkringsvillkor 706 Kapitalförsäkring med och utan garanti

Hur mycket får jag spara i en kapitalförsäkring?

Folksams traditionella kapitalförsäkring utmärks av att den ger dig som sparar ett garanterat belopp. Det gör den till ett utmärkt val för dig som vill ha ett tryggt sparande för långsiktiga behov som exempelvis pensionen.

Vi är måna om att kunna fortsätta ge våra kunder ett garanterat belopp och en stark återbäring. För att förhindra att vår traditionella kapitalförsäkring används för kortsiktiga kapitalplaceringar av stora summor har vi därför ett tak för insättningarna som du ser nedan.
Så mycket får du spara: Privatägd kapitalförsäkring (övrig) Privatpension (privatägd kapitalförsäkring)
Totalt per försäkrad 25 miljoner kr 25 miljoner kr
Totalt per avtal 10 miljoner kr 10 miljoner kr
Totalt per försäkrad och år År 1: 10 mkr för Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning (villkor 8000) tecknade från 2021-06-01, annars 2 mkr.

År 2 och framåt: 2 mkr
250 000 kr
Sammanräkning för beräkning av premietaket sker genom att erlagda premier för dina samtliga privatägda kapitalförsäkringar sammanräknas.

Folksam förbehåller sig rätten att ändra såväl högsta som lägsta premie. För närmare information om vid var tidpunkt gällande bestämmelser, se aktuell förköpsinformation.
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om kapitalförsäkring.

- Flexibelt sparande och uttagsmöjligheter
- Välj förmånstagare fritt
- Ingen vinst- eller inkomstskatt
- Du kan spara upp till 2 000 000 kronor per år i traditionell försäkring och utan begränsning i fondförsäkring

Försäkringen faller ut vid en överenskommen tidpunkt eller när försäkrad avlider.

Avkastningsskatt
Sparandet beskattas enligt Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kapitalunderlag är ingående försäkringskapital den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden januari - juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden juli - december. Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår plus en procentenhet, dock minst 1,25 procent. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent.

Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Folksam tar ut skatten månadsvis genom inlösen av fondandelar. Skatten tas ut under hela försäkringstiden samt även vid utbetalning och eventuellt återköp eller flytt.

Skatt vid utbetalning
Du betalar ingen inkomstskatt för de belopp som betalas ut från försäkringen.

Kapitalvinstskatt
Du betalar ingen skatt på kapitalvinsten.

Ja det gör det, och kapitalförvaltningsavgiften för 2019 var 0,06% av förvaltat kapital.

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor

Få koll på din totala pension

På minpension.se får du en helhetsbild av din totala pension, även den allmänna från staten.

Koll på pensionen med minpension.se