Pension – vi tar hand om allt åt dig

Spara med sikte på pensionen

Privatpension är vårt erbjudande till dig som vill spara långsiktigt till pensionen - minst 15 år. Har du mindre än så kvar till pensionen är det viktigt att du kontaktar oss. Här sparar du i en traditionell kapitalförsäkring – vi förvaltar pengarna åt dig, enkelt och tryggt.

 • Folksam förvaltar aktivt pengarna åt dig och håller koll. Du behöver inte följa hur det går på börsen
 • Ett tryggt sparande där du är garanterad ett visst månadsbelopp när det är dags att ta ut pengarna
 • När du tar ut pengarna är de skattade och klara!

Här kan du göra en enkel uppskattning av hur stor pensionen blir. Tänk på att det är ett exempel och inget löfte.
Det är viktigt att börja pensionsspara tidigt i livet. När du studerar eller har småbarn kanske du inte kan sätta av så mycket, men en liten summa varje månad kan med tiden växa till ett stort belopp.

Det här sparandet passar dig som vill spara långsiktigt i minst 15 år. Om du vill ta ut pengarna tidigare betalar du en avgift. Har du mindre än 15 år kvar till pensionen är det viktigt att du först kontaktar oss!

Fördelar i korthet

 • Ett tryggt sparande – du är garanterad ett visst månadsbelopp
 • Garantin visar vad du minst kan få – men du kan också få mer pengar i form av återbäringsränta
 • Du betalar lägre avgifter än i andra sparformer
 • Möjlighet till utbetalning varje månad – passar dig som sparar till pensionen
 • Sparandet beskattas årligen genom en schablon men när det betalas ut är det helt skattefritt
 • Du väljer själv vem som ska få pengarna om du skulle avlida
Pensionssparande – allt du behöver veta Vi tar hand om allt åt dig
Traditionell Kapitalförsäkring
15 år
Mot avgift
500 kr per mån
Obegränsat
250 000 per år/avtal
5-30 år
Fast- och kapitalavgift

Villkor och broschyr med förhandsinformation

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för Privatpension. Du får överskådlig information i faktabladet samt förköpsinformationen och kan hitta mer detaljerad information i villkoret.

Förköpsinformation Privatpension kapitalförsäkring

Faktablad Privatpension kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Försäkringsvillkor Privatpension kapitalförsäkring


Övrig information

KID - key information documents (PRIIP-förordningen)

Från januari 2018 gäller ett lagkrav som innebär att försäkringsbolag måste erbjuda faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Här nedanför hittar du faktabladen för våra kapitalförsäkringar.

KID - Faktablad Privatpension kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Hur mycket får jag spara i en kapitalförsäkring?

Folksams traditionella kapitalförsäkring utmärks av att den ger dig som sparar ett garanterat belopp. Det gör den till ett utmärkt val för dig som vill ha ett tryggt sparande för långsiktiga behov som exempelvis pensionen.

Vi är måna om att kunna fortsätta ge våra kunder ett garanterat belopp och en stark återbäring. För att förhindra att vår traditionella kapitalförsäkring används för kortsiktiga kapitalplaceringar av stora summor har vi därför infört ett tak för insättningarna som du ser nedan.
Så mycket får du spara: Privatägd kapitalförsäkring Företagsägd kapitalförsäkring
Totalt per försäkrad 25 miljoner kr 25 miljoner kr
Totalt per avtal 10 miljoner kr 10 miljoner kr
Totalt per försäkrad och år 2 miljoner kr 2 miljoner kr
Månadssparande Lägst 400 kr/mån  
Första engångsinsättning Lägst 25 000 kr
Högst 2 000 000 kr
Lägst 50 000 kr
Högst 2 000 000 kr
*För Privatpension (kapitalförsäkring med traditionell förvaltning) är max inbetald premie per år och försäkringsavtal 250 000 kronor.
När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Folksam Liv i siffror

I vår månatliga rapport "Folksam Liv i siffror" redovisar vi viktiga ekonomiska nyckeltal för vår traditionella försäkring varje månad. I den hittar du information om placeringsfördelning, nuvarande solvens, konsolideringsgrad och andra relevanta siffror.

Folksam Liv i siffror

Aktuell avkastning övrig livförsäkringsverksamhet

Här visar vi alltid den aktuella avkastningen för privat sparande i traditionell försäkring med förklaringar. Senast uppdaterad 2019-02-01.

Återbäringsränta 4 %
Genomsnittlig återbäringsränta 
(2014-2018)
6,2 %
Totalavkastning 2018 1,5 %
Genomsnittlig totalavkastning
(2014-2018)
5,6 %
Garantiränta 1,0 %

Förklaringar

 • Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. 
    
  Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
    
  Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Avkastning i Folksam

Behöver du hjälp – ring oss!

Vanliga frågor och svar om sparande

Avkastningsskatt
Sparandet beskattas enligt Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kapitalunderlag är ingående försäkringskapital den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden januari - juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden juli - december. Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår plus en procentenhet, dock minst 1,25 procent. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent.

Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Folksam tar ut skatten månadsvis genom inlösen av fondandelar. Skatten tas ut under hela försäkringstiden samt även vid utbetalning och eventuellt återköp eller flytt.

Skatt vid utbetalning
Du betalar ingen inkomstskatt för de belopp som betalas ut från försäkringen.

Kapitalvinstskatt
Du betalar ingen skatt på kapitalvinsten.

Traditionell försäkring ger ett garanterat försäkringsbelopp. För att beräkna detta belopp används bland annat den garanterade räntan, som beror på när premierna är inbetalda.

Utöver det garanterade försäkringsbeloppet kan ett överskott uppstå, så kallat tilläggsbelopp.

I en traditionell försäkring förvaltar Folksam det sparade kapitalet för din räkning. Du får ett garanterat försäkringsbelopp och utöver det kan du få återbäring.

En traditionell pensionsförsäkring är ett val för den som vill ha en trygg försäkring.

Riksdagen har beslutat att avdragsrätten för privat pensionssparande ska sänkas för att slopas helt från 2016. Med anledning av beslutet har vi på Folksam beslutat att stoppa nytecknande av privat pensionsförsäkring från 1 maj 2014.

För dig som vill fortsätta spara långsiktigt till din pension rekommenderar vi någon av våra kapitalförsäkringar.

Våra kapitalförsäkringar har dessutom livförsäkring även efter 65 år. De flesta betraktar pensionsåldern som ett målsnöre. Har du väl tagit dig dit, får du dina pengar. Men någon livförsäkring efter 65 år har du vanligen inte.

Det visar sig också ofta att makar inte har byggt upp sina pensioner jämlikt, viket kan innebära att "låginkomstpensionären" får en kraftig standardsänkning om "höginkomstpensionären" dör mycket tidigare. Sådana skevheter behöver inte vara medvetet konstruerade, men är lika fullt en realitet.

Den obalansen råder man bäst bot på med en kapitalförsäkring. Genom den kan man skapa ett försäkringsskydd som gäller livet ut. Försäkringskonstruktionen blir densamma som i alla andra försäkringar: sparandet är målinriktat till ett visst belopp. Detta belopp kommer försäkringens förmånstagare tillgodo även om försäkringens ägare dör under tidsperioden.

Behöver den ena maken 200.000 kronor för att lösa alla sina ekonomiska åtaganden, sätter man sparmålet till 200.000 kronor. Beloppet är då försäkringsskyddat från första dagen. En kapitalförsäkring kan också tecknas som kapitallivränta. Det innebär att utbetalning från försäkringen sker under en viss period, exempelvis under 10 år.

Utbetald pension är skattepliktig inkomst. Pensionsförsäkring schablonbeskattas med en avkastningsskatt. Skattesatsen är för närvarande 15 procent på den genomsnittliga statslåneräntan under det föregående året.

- Flexibelt sparande och uttagsmöjligheter

- Välj förmånstagare fritt

- Ingen vinst-eller inkomstskatt

- Du kan spara upp till <<2 000 000>> kronor per år i traditionell försäkring och utan begränsning i fondförsäkring

- Flexibelt sparande och uttagsmöjligheter
- Välj förmånstagare fritt
- Ingen vinst- eller inkomstskatt
- Du kan spara upp till <<2 000 000>> kronor per år i traditionell försäkring och utan begränsning i fondförsäkring

Vårt nyhetsbrev om fonder och sparande

Engagera dig i ditt sparande och prenumerera på vårt nyhetsbrev om fonder och sparande.
Beställ här!