Livslängdsantagande

Här har vi samlat information om våra försäkringars livslängdsantaganden.

Livslängdsantaganden är vår bedömning om hur länge du förväntas leva efter 65 års ålder. Över tid är det viktigt att livslängdsantagandet står i proportion till hur den verkliga livslängden bland de försäkrade, därför ser vi löpande över dessa.

Livslängdsantagen kan skilja sig åt beroende på produkt eller kollektivavtalsområde se nedan:
Kollektivavtal Försäkringsgivare Förvaltningsform Förväntad återstående medellivslängd vid 65 år
ITP Folksam Liv Traditionell 22,10 år
KAP-KL/AKAP-KL Folksam LO Pension Fond 21,8 år
Folksam Tjänstemanna Fond 22,8 år
KAP-KL/AKAP-KL (Lärarfonder) Folksam Tjänstemanna Fond 22,8 år
Folksam Liv Traditionell 24,8 år
GTP Folksam LO Pension Fond 21,05 år
Folksam Liv Traditionell 22,10 år
KTP1 Folksam Tjänstemanna Fond 22,8 år
Folksam Liv Traditionell 22,10 år
PA03 Folksam LO Pension Fond 21,05 år
Folksam Tjänstemanna Fond 22,8 år
Folksam Liv Traditionell 22,10 år
PA-KFS Folksam Tjänstemanna Fond 22,8 år
SAF-LO Folksam LO Pension Fond 21,8 år
Folksam Liv Traditionell 22,10 år
Produkt Förvaltningsform Förväntad återstående medellivslängd för en kvinna vid 65 år Förväntad återstående medellivslängd för en man vid 65 år
Individuell tjänstepension Fond 24,48 år 21,80 år
Pensionsförsäkring för näringsidkare Fond 23,13 år 23,13 år
Företagsägd kapitalförsäkring Fond 21,52 år 18,95 år
Individuell tjänstepension Traditionell 25,01 år 22,32 år
Pensionsförsäkring för näringsidkare Traditionell 23,47 år 23,47 år
Företagsägd kapitalförsäkring Traditionell 25,01 år 22,32 år
Produkt Förvaltningsform Förväntad återstående medellivslängd vid 65 år
Kapitalförsäkring Fond 20,22 år
Kapitalförsäkring Traditionell 23,47 år
Kapitalförsäkring Med och utan garanti 23,35 år