Kapitalförsäkring fond

Börja spara
När du vill spara till något som ligger fem år eller längre fram i tiden och du själv vill välja hur dina sparpengar ska placeras är kapitalförsäkring med fondanknytning ett bra alternativ.
  • Välj fritt från stort utbud av fonder
  • Ingen inkomstskatt på ditt sparande
  • Du bestämmer själv hur du vill spara

Broschyr med förköpsinformation Privatägd kapitalförsäkring med fondförvaltning

När du sparar i en kapitalförsäkring med fondförvaltning bestämmer du själv din risk genom ditt val av fonder. Dina pengar kan både öka och minska i värde.

Hos oss får du tillgång till ett brett utbud av fonder till låga avgifter. Vi ger dig tillgång till högpresterande fonder inom respektive marknad och tillgångsslag. Vi väljer förvaltare och fonder noggrant och vi har ett stort utbud av hållbara fonder.

Kapitalförsäkring fond

Det finns många fördelar med att spara i kapitalförsäkring fond. Om du vill veta fler detaljer, läs under Villkor och information .

Till skillnad från en pensionsförsäkring så är du inte låst i en kapitalförsäkring. Du styr själv över när och hur du vill ta ut den. Som ett engångsbelopp, eller före pensionen.

Du bestämmer fritt över ditt sparande. Du tecknar alltid avtalet på minst tio år men kan ta ut pengarna tidigare (återköp) mot att du betalar en avgift.

Du betalar ingen inkomstskatt när du tar ut pengarna eftersom kapitalförsäkringar inte är avdragsgilla i deklarationen.

Försäkringen tecknas med ett återbetalningsskydd som innebär att upp till 101 procent av försäkringskapitalets värde, betalas ut till förmånstagare vid ditt dödsfall. Du kan själv fritt välja en eller flera förmånstagare på din kapitalförsäkring.

Du kan inte välja bort återbetalningsskyddet.

På vår internettjänst Mina sidor kan du följa värdet på ditt sparande och enkelt byta fonder utan kostnad.

Vi vill att du som kund i Folksam fondförsäkring ska ha ett brett utbud av fonder med hållbara placeringskriterier att välja mellan. Därför erbjuder vi fonder på de flesta marknader där fondbolaget undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). 

Vi ser gärna att de fondförvaltare vi samarbetar med har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och vi arbetar för att de som ännu inte skrivit under ska göra det.

Vi har dessutom fonder från flera fondbolag med egna hållbara kriterier. I fondlistan (se Fondutbud och kurser nedan) kan du sortera fram alla fonder med en hållbarhetsprofil och även de som undertecknat PRI genom att markera ruta för Hållbarhet.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

En högre risk kan dock öka möjligheten att på sikt få bättre avkastning.

Vi har flera gånger de senaste åren utsetts som bäst i branschen av Söderberg & Partners, en av Sveriges ledande finans- och försäkringsförmedlare.

Vi har ett stort utbud av fonder med pressade förvaltningsavgifter. Dessutom ställer vi höga krav på företag som vi placerar pengar i.

Att spara i kapitalförsäkring fond hos oss innebär att du väljer att spara helt i fonder och bestämmer således risken själv. Dina pengar kan både öka och minska i värde.

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du har ett brett utbud att välja från. Välkommen att spara i ett av Sveriges bästa pensionsbolag.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor för vår privatägda kapitalförsäkring med fondförvaltning.

Försäkringsvillkor Privatägd kapitalförsäkring med fondförvaltning 8001

Förköpsinformation och faktablad

Broschyr med förköpsinformation Privatägd kapitalförsäkring med fondförvaltning

Faktablad Privatägd kapitalförsäkring med fondförvaltning

Försäkringsvillkor och faktablad för våra övriga kapitalförsäkringar med fondanknytning

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och faktablad för våra övriga kapitalförsäkringar med fondanknytning.

Försäkringsvillkor 101 Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning

Broschyr med förköpsinformation Kapitalförsäkring med fondanknytning

Broschyr med förköpsinformation Kapitallivränta med fondanknytning

Faktablad Kapitalförsäkring med återbetalningsskydd – fondförvaltning

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om FolksamPlan.

- Flexibelt sparande och uttagsmöjligheter

- Välj förmånstagare fritt

- Ingen vinst-eller inkomstskatt

- Du kan spara upp till 2 000 000 kronor per år i traditionell försäkring och utan begränsning i fondförsäkring

Försäkringen faller ut vid en överenskommen tidpunkt eller när försäkrad avlider.

Avkastningsskatt

Försäkringskapitalet beskattas enligt avkastningsskattelagen. Kapitalunderlag är ingående försäkringskapital den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden januari - juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden juli - december.

Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår plus 0,75 procentenheter, dock minst 1,25 procent. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent. Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldige.

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Det är enkelt att boka en rådgivning. Fyll bara i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor

Vi äger Folksam tillsammans

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb.

Vi är kundägda