Fondspar

Kapitalförsäkring fond - välj dina fonder själv

Börja spara
När du vill spara till något som ligger längre fram i tiden och du själv vill välja hur dina sparpengar ska placeras är kapitalförsäkring med fondförvaltning ett bra alternativ.
  • Välj fritt från stort utbud av fonder
  • Ingen inkomstskatt på ditt sparande
  • Du bestämmer själv hur du vill spara

Förköpsinformation Privatägd kapitalförsäkring med fondförvaltning

När du sparar i en kapitalförsäkring med fondförvaltning bestämmer du själv din risk genom ditt val av fonder. Dina pengar kan både öka och minska i värde.

Hos oss får du tillgång till ett brett utbud av fonder till låga avgifter. Vi ger dig tillgång till högpresterande fonder inom respektive marknad och tillgångsslag. Vi väljer förvaltare och fonder noggrant och vi har ett stort utbud av hållbara fonder.

Kapitalförsäkring fond

Det finns många fördelar med att spara i kapitalförsäkring fond. Om du vill veta fler detaljer, läs under Villkor och information .

Med en kapitalförsäkring styr du själv över när och hur du vill ta ut ditt sparande. Den kan betalas ut som en löpande utbetalning under en tidsperiod som du själv väljer.

Med en kapitalförsäkring betalar du ingen inkomstskatt när du tar ut pengarna.

Försäkringen tecknas med ett återbetalningsskydd som innebär att dina sparpengar betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida. Det kan vara personer inom familjen men även andra som du själv väljer.

På vår internettjänst Mina sidor kan du följa värdet på ditt sparande och enkelt byta fonder utan kostnad.

Vi vill att du som kund i Folksam fondförsäkring ska ha ett brett utbud av fonder med hållbara placeringskriterier att välja mellan. Därför erbjuder vi fonder på de flesta marknader där fondbolaget undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). 

Vi ser gärna att de fondförvaltare vi samarbetar med har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och vi arbetar för att de som ännu inte skrivit under ska göra det.

Vi har dessutom fonder från flera fondbolag med egna hållbara kriterier. I fondlistan (se Fondutbud och kurser nedan) kan du sortera fram alla fonder med en hållbarhetsprofil och även de som undertecknat PRI genom att markera ruta för Hållbarhet.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

En högre risk kan dock öka möjligheten att på sikt få bättre avkastning.

Vi har flera gånger de senaste åren utsetts som bäst i branschen av Söderberg & Partners, en av Sveriges ledande finans- och försäkringsförmedlare.

Vi har ett stort utbud av fonder med pressade förvaltningsavgifter. Dessutom ställer vi höga krav på företag som vi placerar pengar i.

Att spara i kapitalförsäkring fond hos oss innebär att du väljer att spara helt i fonder och bestämmer således risken själv. Dina pengar kan både öka och minska i värde.

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du har ett brett utbud att välja från. Välkommen att spara i ett av Sveriges bästa pensionsbolag.

Vi ger dig möjligheten att välja bland marknadens bästa fonder och har valt ut 60–80 fonder som representerar olika fondkategorier – så att det blir enklare för dig att välja.

Folksam är ett av få fondförsäkringsbolag som inte har något eget fondbolag. Det ger oss möjligheten att helt fritt välja ut högpresterande fonder på marknaden och dessutom att välja bort fonder som inte håller måttet när vi utvärderar över tid.

Övriga fonder

Vi erbjuder även fonder som kompletterar det guidade fondutbudet. De kvalitetssäkras i samma process som vårt guidade fondutbud.

Ansvarsfullt fondutbud

När du sparar i fondförsäkring i Folksam är alla fonder kvalitetssäkrade ur ett hållbarhetsperspektiv. Utvalda fonder ska alltid beakta hållbarhetskriterier i sitt val av bolag att investera i – det kallar vi ansvarsfullt fondutbud.

För mer information ladda ner vår sammanställning, som även går att sortera.

Sorteringsbar Sammanställning Ansvarsfullt Fondutbud

Villkor och broschyr med förhandsinformation

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för vår privatägda kapitalförsäkring med fondförvaltning.

Försäkringsvillkor Privatägd kapitalförsäkring med fondförvaltning

Förköpsinformation Privatägd kapitalförsäkring med fondförvaltning


Övrig information

KID - key information documents (PRIIP-förordningen)

Försäkringsbolag måste erbjuda faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Här nedanför hittar du faktablad för vår kapitalförsäkring.

PRIIP - faktablad Privat kapitalförsäkring med fondförvaltning

Försäkringsvillkor och faktablad för övriga och äldre kapitalförsäkringar

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och faktablad för våra övriga kapitalförsäkringar med fondförvaltning, till exempel äldre försäkringslösningar.

Försäkringsvillkor 8001 Privatägd kapitalförsäkring med fondförvaltning

Faktablad Privatägd kapitalförsäkring med fondförvaltning

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om kapitalförsäkring.

- Flexibelt sparande och uttagsmöjligheter

- Välj förmånstagare fritt

- Ingen vinst-eller inkomstskatt

- Du kan spara upp till 2 000 000 kronor per år i traditionell försäkring och utan begränsning i fondförsäkring

Försäkringen faller ut vid en överenskommen tidpunkt eller när försäkrad avlider.

Avkastningsskatt
Sparandet beskattas enligt Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kapitalunderlag är ingående försäkringskapital den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden januari - juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden juli - december. Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår plus en procentenhet, dock minst 1,25 procent. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent.

Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Folksam tar ut skatten månadsvis genom inlösen av fondandelar. Skatten tas ut under hela försäkringstiden samt även vid utbetalning och eventuellt återköp eller flytt.

Skatt vid utbetalning
Du betalar ingen inkomstskatt för de belopp som betalas ut från försäkringen.

Kapitalvinstskatt
Du betalar ingen skatt på kapitalvinsten.

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor

Vi äger Folksam tillsammans

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb.

Vi är kundägda