Kapitalspar

Ingen kapitalvinstskatt

Börja spara
Att spara i Kapitalspar är som att spara i fonder, men eftersom det är en kapitalförsäkring betalar du ingen kapitalvinstskatt. Och du behöver inte deklarera för vinsterna.
  • Ingen kapitalvinstskatt
  • Hållbara placeringar för miljö och mänskliga rättigheter
  • Återbetalningsskydd ingår

Broschyr med förköpsinformation Kapitalspar

Du väljer själv hur mycket pengar du vill sätta in och under hur lång tid. Under första året kan du inte ta ut pengarna men efter det har du fyra avgiftsfria uttag per år.

Du kan göra insättningar varje månad, eller göra en engångsbetalning. Beloppet kan vara detsamma varje insättning, eller följa prisbasbeloppets förändringar (det justeras årligen av regeringen).

Minimibelopp för sparande

  • Löpande premie: lägst 400 kronor per månad
  • Engångspremie: lägst 25 000 kronor per insättning

Kapitalspar

Det finns många fördelar med att spara i Kapitalspar. Om du vill veta fler detaljer, läs under Villkor och information.

  • Vill välja egna fonder eller stanna i en bra startfond
  • Vill slippa bli vinstbeskattad på sparandet
  • Vill slippa krångel med deklaration
  • Vill spara på kort eller lång sikt

När du tecknar Kapitalspar får du ett färdigt fondval med SEB Världen. Du kan behålla det fondvalet eller göra ett eget val för hur du vill placera pengarna.

Du kan byta fonder via Mina sidor redan från första dagen.

Logga in på Mina sidor

Du får tillgång till Mina sidor när du tecknar Kapitalspar. Sedan kan du gå in och byta fonder eller bara se över ditt sparande när du vill. Du behöver inte deklarera uttag och utdelning.

För en kapitalförsäkring betalas en årlig schablonskatt (avkastningsskatt) istället för reavinstskatt.

Kapitalunderlaget är ingående värde 1 januari, plus hela värdet av premieinsättningar under perioden 1 januari - 30 juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden 1 juli - 31 december.

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan 30 november föregående beskattningsår. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent. Avkastningsskatten betalas in av Folksam Liv som är den skattskyldiga. Folksam Liv tar ut skatten från försäkringen i förskott genom uttag från försäkringskapitalet.

Utbetalning från en kapitalförsäkring är inkomstskattefri och avdrag får inte göras för inbetald premie.

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder – eftersom vi är ett ömsesidigt, kundägt bolag.

Det gör att vi är på din sida. Varje gång vi möter en kund, möter vi också en ägare och därför bryr vi oss om det du bryr dig om. Vi har inga ägarintressen och styrs inte heller av kortsiktiga vinstintressen.

Vi delar dessutom inte ut bonusar till ledningsgruppen utan vinsten används för att göra det ännu bättre att vara kund hos oss.

Om du vill att ditt sparande ska betalas ut till en eller flera förmånstagare om du skulle avlida kan du välja att ha ett återbetalningsskydd. Du kan alltid fritt välja vem som ska vara förmånstagare på din kapitalförsäkring.

Om du inte väljer återbetalningsskydd så fördelas dina sparade pengar som så kallad arvsvinst på övriga försäkringstagare i kollektivet. Skyddet kostar inget extra, men utan återbetalningsskydd blir ditt egna sparande något högre.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

En högre risk kan dock öka möjligheten att på sikt få bättre avkastning.

När du börjar att spara placerar vi din premie i vår startfond. Som startfond erbjuds för närvarande SEB Världen. Målet med en startfond är att den ska ha en lägre risk, med mjukare dalar och toppar i värdeutvecklingen – samtidigt som den ska ha en bra värdetillväxt.

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du har ett brett utbud att välja från. Välkommen att spara i ett av Sveriges bästa pensionsbolag.
Här kan du ladda hem vårt faktablad, förköpsinformation och villkor samt läsa om aktuella regler och avgifter.

Hämta villkor och förköpsinformation

Här kan du läsa i detalj vilka villkor som gäller för Kapitalspar samt ladda hem vår förköpsinformation och faktablad.

Försäkringsvillkor 108 Kapitalspar

Broschyr med förköpsinformation Kapitalspar

Faktablad Kapitalspar med återbetalningsskydd — fondförvaltning — Folksam

Vad kostar ett kapitalsparande?

Nedan hittar du fullständiga prisuppgifter som baseras på hur du sparar och vilka eventuella ändringar du vill göra i ditt sparande.

Avgift eller skatt Pris
Försäkringsavgift
Årlig avgift som tas ut månadsvis ur fondvärdet och består av ett fast belopp och en viss procent av fondvärdet
120 kr + 0,7% av fondvärdet per år
Inbetalning av extra premie 0 kr
Inbetalning av engångspremie 0 kr
Aviseringsavgift
Vid betalning av löpande premie via inbetalningskort
10 kr per aviserad period
Inbetalning av premie via Autogiro 0 kr
Avgift vid uttag via handläggare
— tas ut genom inlösen av fondandelar
 
De fyra första uttagen 100 kr per uttag
Från och med femte uttaget 325 kr per uttag
Avgift vid uttag via Mina sidor på folksam.se
— tas ut genom inlösen av fondandelar
 
De fyra första uttagen 0 kr
Från och med femte uttaget 225 kr per uttag
Avgift vid överlåtelse av avtal
— tas ut genom inlösen av fondandelar
300 kr
Avgift vid beställning av extra värdebesked 100 kr per beställning
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om FolksamPlan.

Det gör du enklast genom att fylla i och skicka in en Ansökan. Då får du hem försäkringshandlingar och aktiveringskod till tjänsten Mina sidor.

Du kan välja fritt ur Folksam Fondförsäkrings ordinarie fondsortiment. När du tecknar får du ett färdigt fondval med mellan risk - SEB Världenfond.

Du kan alltid byta fondfördelning själv på Mina sidor. Du väljer i så fall att flytta ditt kapital till en annan fondmix eller placera på annat sätt. Alla fondbyten är kostnadsfria.

Du kan följa försäkringens utveckling på Mina sidor eller via årliga värdebesked.

Du kan göra insättningar löpande per månad via autogiro, eller som en engångsbetalning.

Beloppet kan vara detsamma varje insättning, eller följa prisbasbeloppets förändringar (justeras av årligen av regeringen).

Det gör du enklast via Mina sidor. Du har fyra fria uttag per försäkringsår. Vill du göra fler uttag kostar det 225 kronor per gång. Du kan inte ta ut pengar under det första försäkringsåret.

Du kan inte ta ut pengarna första året, men sedan tar du ut dem när du vill. Du behöver inte ha uppnått någon viss ålder.

Om du dör, betalas kapitalet ut till den eller de förmånstagare som du har valt.

Det är ett dokument som reglerar vem som ska ärva försäkringskapitalet.

Till försäkringen hör ett förmånstagarförordnande. Genom detta avgörs vem som ska få pengarna om du dör. Om du inte själv väljer förmånstagare, gäller ett generellt förmånstagarförordnande som ser ut så här:

- Försäkringstagarens make 
- Registrerade partner eller sambo
- Försäkringstagarens arvsberättigade släktingar

Du kan fritt välja vem eller vilka du vill ha som förmånstagare.

Ja, det gör du genom en blankett på vår tjänst Mina sidor.

Vi tar bara ut en avgift på 0,7 procent av det totala fondvärdet och en månadsavgift på tio kronor. Sedan beror fondavgifterna på vilka fonder du väljer, det finns räntefonder från 0,3 procent och aktiefonder från 0,7 procent i årlig förvaltningskostnad.

Alla fondbyten är kostnadsfria om du gör dem via Mina sidor. Om du gör ett fondbyte manuellt med hjälp av oss kan vi ta en avgift.

Vi tar inte ut någon avgift vid köp, försäljning eller byte av fond när du gör det själv via Mina sidor. Det är viktigt för dig som är aktiv i ditt fondsparande.

Vi tar inte ut någon valutaväxlingsavgift. När du köper en fond hos oss får du samma kurs som vi får av banken. Detta är viktigt för dig som vill ha fonder med utländsk valuta.

Om du sparar i en fondförsäkring, kapital- eller pensionsförsäkring eller kapitalsparar, behöver du inte betala någon skatt på eventuell utdelning på dina fonder.

Avkastningsskatt
Sparandet beskattas enligt avkastningsskattelagen.

Kapitalunderlag är ingående försäkringskapital den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden januari - juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden juli - december. Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår plus 0,75 procentenheter, dock minst 1,25 procent. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent.

Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Folksam tar ut skatten månadsvis genom inlösen av fondandelar. Skatten tas ut under hela försäkringstiden samt även vid utbetalning och eventuellt återköp eller flytt.

Skatt vid utbetalning
Du betalar ingen inkomstskatt för de belopp som betalas ut från försäkringen.

Kapitalvinstskatt
Du betalar ingen skatt på kapitalvinsten.

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Det är enkelt att boka en rådgivning. Fyll bara i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Följ med i senaste nytt om vårt fondutbud

Engagera dig i ditt sparande genom att följa med i fondnyheterna — här får du veta allt om aktuellt fondutbud och fondmarknaden.

Följ fondnyheterna här

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor