Översyn av förmedlare

Folksam gör en pågående översyn av sina förmedlare och har bland annat avslutat samarbetet med Exceed, Izave med flera.

Arbetet kommer att fortlöpa under året.