Pensionsförsäkring fond

För dig som är näringsidkare eller inte har tjänstepension i tjänsten

Vi erbjuder inte längre Pensionsförsäkring med och utan garanti till nya kunder. För dig som vill spara långsiktigt till pensionen rekommenderar vi någon av våra kapitalförsäkringar istället. Vi erbjuder trygga alternativ där Folksam förvaltar pengarna åt dig. Du kan också spara i fonder och själv bestämma risken i sparandet.

Du kan fortfarande hitta information och villkor om Pensionsförsäkring med och utan garanti i flikarna här nedanför och även se aktuell avkastning.

Kapitalförsäkring traditionell

Kapitalförsäkring fond

Denna försäkring är stängd för nyteckning.

Fondutbud och kurser

Här presenterar vi vårt fondutbud för fondförsäkringen som är stängd för nytecknande. Informationen vänder sig till dig som redan pensionssparar privat hos oss.

Kom ihåg att du även hittar information om ditt aktuella sparande genom att logga in på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du har ett brett utbud att välja från. Välkommen att spara i ett av Sveriges bästa pensionsbolag.
Här kan du ladda hem aktuell villkor för pensionsförsäkring fond.

Hämta villkor

Nedan hittar du villkor för pensionsförsäkring fond.

Försäkringsvillkor 102 Pensionsförsäkring med fondanknytning

Faktablad Pensionsförsäkring med återbetalningsskydd — fondförvaltning

Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondanknytning

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om aktuell pensionsförsäkring.

Pensionsförsäkring med avdragsrätt kan endast tecknas av dig som är näringsidkare eller inte har rätt till tjänstepension i tjänsten. Vi tar inte längre emot några nya sparare i privat pensionsförsäkring eftersom avdragsrätten för privat pensionssparande slopades helt från 2016.

Utbetald pension är skattepliktig inkomst. Pensionsförsäkring schablonbeskattas med en avkastningsskatt. Skattesatsen är för närvarande 15 procent på den genomsnittliga statslåneräntan under det föregående året.

Det innebär att kapitalet betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida, till exempel till make, sambo eller barn.

Om du har en pensionsförsäkring med återbetalningsskydd betalas pengarna till dina efterlevande enligt ett förmånstagarförordnande. Förmånstagare kan vara: make, före detta make eller registrerad partner. Sambo eller före detta sambo. Barn.

Hur sparar svenskarna?

Vi har frågat svenska folket om deras sparande - till exempel hur man sparar och vad det kan få för konsekvenser. Här har vi samlat alla våra insikter.

Så sparar svenskarna

Vilken kapitalförsäkring passar dig?

Spara tryggt eller mer utmanande? Läs mer om hur olika sparformer kan påverka din avkastning.

Vilken kapitalförsäkring passar dig?