Pensionsförsäkring
med och utan garanti

För dig som är näringsidkare eller inte har tjänstepension i tjänsten

Pensionsförsäkring med avdragsrätt kan endast tecknas av dig som är näringsidkare eller inte har rätt till tjänstepension i tjänsten. Vi tar inte längre emot några nya sparare i privat pensionsförsäkring eftersom avdragsrätten för privat pensionssparande slopades helt från 2016.

Spara i vår kapitalförsäkring istället

För dig som inte är näringsidkare men vill spara långsiktigt till pensionen rekommenderar vi någon av våra kapitalförsäkringar. Vi erbjuder trygga alternativ där Folksam förvaltar pengarna åt dig. Du kan också spara i fonder och själv bestämma risken i sparandet.

Kapitalförsäkring traditionell

Kapitalförsäkring fond

Du väljer själv hur tryggt sparande du vill ha för valfria delar av ditt sparande. När du valt upplägg sköter våra professionella förvaltare om resten.

Avkastning med och utan garanti

Avkastningen i del med och i del utan garanti.
Publiceringsdatum: 2018-12-04

Inom parentes anges värdet för tjänstepensionsförsäkring.

Avkastning Del med garanti Del utan garanti
Avkastning senaste månaden (november) 0,17 % (0,17%) -0,01% (-0,01%)
Avkastning sedan årsskiftet 2,44% (2,43%) 5,26% (5,26%)
Avkastning senaste 12 månadsperioden 2,03% (2,01%) 4,56% (4,56%)
Avkastning senaste fem åren (2013-2017) 4,27% (4,27%) 9,96% (9,97%)
Aktuell garantiränta 1,30%  
Här kan du ladda hem aktuell dokumentation för pensionsförsäkring med och utan garanti.

Hämta villkor

Nedan hittar du villkor samt aktuella regler och avgifter för Folksams traditionella försäkring med och utan garanti.

Försäkringsvillkor 705 pensionsförsäkring med och utan garanti

Faktablad Pensionsförsäkring med och utan garanti

Förköpsinformation Pensionsförsäkring med och utan garanti

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om aktuell pensionsförsäkring.

Pensionsförsäkring med avdragsrätt kan endast tecknas av dig som är näringsidkare eller inte har rätt till tjänstepension i tjänsten. Vi tar inte längre emot några nya sparare i privat pensionsförsäkring eftersom avdragsrätten för privat pensionssparande slopades helt från 2016.

Utbetald pension är skattepliktig inkomst. Pensionsförsäkring schablonbeskattas med en avkastningsskatt. Skattesatsen är för närvarande 15 procent på den genomsnittliga statslåneräntan under det föregående året.

Det innebär att kapitalet betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida, till exempel till make, sambo eller barn.

Om du har en pensionsförsäkring med återbetalningsskydd betalas pengarna till dina efterlevande enligt ett förmånstagarförordnande. Förmånstagare kan vara: make, före detta make eller registrerad partner. Sambo eller före detta sambo. Barn.

Trygghetsspanarna — vår blogg om sparande

Vill du ha koll på vad som händer med dina pengar? Följ vår blogg om försäkringar, sparande och pengar.

Trygghetsspanarna

Vilken kapitalförsäkring passar dig?

Spara tryggt eller mer utmanande? Läs mer om hur olika sparformer kan påverka din avkastning.

Vilken kapitalförsäkring passar dig?