Privatpension – så funkar det

Här förklarar vi det som kan vara lite svårare att förstå. Som hur det fungerar när du tar ut dina pengar, vad ett garantibelopp är, vilka avgifter som finns och hur dina villkor ser ut.

Vi hjälper dig att placera dina pengar, vilket gör att du kan slappna av och låta tiden jobba för dig. Det minsta belopp du kan spara är 500 kronor i månaden men de flesta som sparar till pension på det här sättet sparar mer än så.

Många sätter dessutom in ett lite större startbelopp för att snabbare bygga upp sitt kapital. Du kan pausa sparandet eller ändra månadsbeloppet om du behöver. Glöm inte att du när som helst kan göra extrainsättningar utöver månadsbeloppet. Ett tips kan vara att sätta in hela eller delar av till exempel skatteåterbäringen om du får det.
Ju längre du sparar desto större är chansen att dina pengar ska öka i värde. Framtiden är så klart oviss för oss alla men vi har lång erfarenhet av att förvalta pengar i både upp- och nedgångar och historiskt sett har vi givit en god avkastning.

För att pengarna ska växa så mycket som möjligt så är det bra om du låter dem finnas kvar hos oss i minst 10 år innan du börjar ta ut dem. Men pengarna är inte låsta – om behov uppstår kan du fortfarande ta ut dem i förtid mot en avgift.
Spartid Månadsutbetalning Uttag av engångsbelopp
Mindre än 15 år Du kan tidigast börja ta ut ditt kapital från år 10. Den kortaste utbetalningstiden är 5 år. Du betalar inga avgifter. Du kan inte ta ut kapitalet första året. Vid uttag därefter tillkommer avgifter enligt en avgiftstrappa. 

Avgiftstrappan 
Mer än 15 år Den kortaste utbetalningstiden är 5 år. Du betalar inga avgifter. 250 kronor per uttag.

Fast avgift:

250 kronor per år

Kapitalavgift:
0,5% på ditt sparande per år

Lite om avgifterna i försäkringen 

  • När du sparar hos Folksam innebär det att våra experter placerar dina pengar så tryggt och bra som möjligt. Vi tar ansvar för att du ska få bästa möjliga avkastning utan att göra avkall på ditt behov av tryggt sparande.
  • Vi försöker alltid att ha låga avgifter. Eftersom Folksam är kundägt kommer vi att betala tillbaka eventuellt överskott till dig som kund. Detta görs genom återbäringsräntan.

Garantibelopp, vad är det?

När du sparar i Folksams traditionella försäkring så skyddar du dina pengar vid en nedåtgående marknad genom det så kallade garantibeloppet. Det betyder att 4/5 av ditt insatta kapital ligger till grund för din garanti. Men det troligaste är att dina pengar ökar i värde under åren du sparar.
Här kan du läsa vad som gäller för sparandet och du hittar även fullständig information så att du kan känna dig trygg med vad ditt sparande innebär. Har du frågor kan du alltid vända dig till oss.

Förköpsinformation

Övergripande information om vad som gäller för sparandet. Bra och viktigt att ta del av innan du startar ditt sparande.

Faktablad

Information med syfte att hjälpa dig att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Villkor

Fullständig information om vad som gäller för sparandet.

KID - key information documents (PRIIP-förordningen)

Från januari 2018 gäller ett lagkrav som innebär att försäkringsbolag måste erbjuda faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Här nedanför hittar du faktabladen för våra kapitalförsäkringar.

PRIIP - Faktablad Privatpension kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Hur mycket får jag spara i en kapitalförsäkring?

Folksams traditionella kapitalförsäkring utmärks av att den ger dig som sparar ett garanterat belopp. Det gör den till ett utmärkt val för dig som vill ha ett tryggt sparande för långsiktiga behov som exempelvis pensionen. Vi är måna om att kunna fortsätta ge våra kunder ett garanterat belopp och en stark återbäring.

För att förhindra att vår traditionella kapitalförsäkring används för kortsiktiga kapitalplaceringar av stora summor har vi därför infört ett tak för insättningarna som du ser nedan.

Så mycket får du spara: Privatägd kapitalförsäkring Företagsägd kapitalförsäkring
Totalt per försäkrad 25 miljoner kr 25 miljoner kr
Totalt per avtal 10 miljoner kr 10 miljoner kr
Totalt per försäkrad och år 2 miljoner kr 2 miljoner kr
Månadssparande Lägst 500 kr/mån  
Första engångsinsättning Lägst 25 000 kr
Högst 2 000 000 kr
Lägst 50 000 kr
Högst 2 000 000 kr