Våra kunder ska vara trygga i en hållbar värld

När du låter oss ta hand om ditt sparande så investerar vi dina pengar på ett hållbart sätt. När vi väljer vilka företag vi ska investera i, tar vi hänsyn till:

  • Miljö
    För Folksam är det viktigt att de företag vi investerar i tar ansvar för miljön. Vi ställer krav på företagen för att de ska bli bättre.

  • Mänskliga rättigheter
    Vi vill att de anställda i företagen vi investerar i ska ha rimliga arbetsvillkor. Detsamma gäller de anställda hos deras leverantörer.

  • Ingen korruption
    Korruption i form av exempelvis mutor är vanligt i många länder. Det betyder inte att det är okej att använda sig av det som metod.

Vi kan påverka

Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor vilket ger en rejäl tyngd i vår möjlighet att påverka de bolag vi investerar i.

Vår strategi är inte att välja bort bolag att investera i, utan att påverka så många som möjligt att bli bättre på att ta sitt ansvar.

Vi arbetar för att bolagen ska ta stort ansvar för miljön, mänskliga rättigheter och mot korruption.

Försäkringar som är Bra miljöval

Våra villa-, fritidshus- och bilförsäkringar är certifierade enligt Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.


Samla försäkringar – få rabatter

Om ditt hem är försäkrat hos oss kan du få 10% samlingsrabatt på många av våra försäkringar. Dessutom kan du få ytterligare upp till 15% rabatt när du skadeförebygger.
Vilka rabatter får du?