Vi väljer hållbart

Du kan bidra till en hållbar värld

Genom ditt sparande kan du bidra till investeringar som inriktar sig på ett mer hållbart samhälle på sikt. Vad vi menar med hållbart visas bland annat i de urvalskriterier som vi använder oss av när vi placerar dina sparpengar. De kriterierna är:

  • Klimat och miljö – vi ställer krav på att de företag vi investerar dina pengar i tar ansvar för miljön och hela tiden blir ännu bättre
  • Mänskliga rättigheter – som aktiva ägare arbetar vi för att påverka företagen vi investerar i att ta ansvar för mänskliga rättigheter
  • Ingen korruption – de företag vi investerar i vill vi ska jobba aktivt mot korruption och vi försöker som ägare att bidra till detta
  • Uteslutande kriterier – Vissa branscher investerar vi inte alls i, till exempel i tobak, spel, kontroversiella vapen

Nyhet: Klimatvänliga fonder med olika risk

  • Nu tar vi nästa steg i vår strävan att hjälpa dig som kund att välja fonder som är bättre för klimatet. I våra nya placeringsförslag har vi valt ut fonder som kommer så nära helt fossilfria tillgångar som det är möjligt idag.

    Vi har delat upp dem i tre portföljer med olika risknivåer. De säljs redan idag via våra rådgivare och är tillgängliga för förmedlare. Vilken risk passar ditt sparande? Läs mer om Fondspar.

Vårt mål är att påverka

Kom ihåg att det är mer än 400 miljarder kronor det handlar om när vi lägger samman alla våra kunders kapital, vilket ger oss goda möjligheter att påverka.

Vårt mål är inte att välja bort bolag att investera i, utan att påverka så många som möjligt att bli bättre på att ta sitt ansvar för miljön, mänskliga rättigheter och mot korruption.

Vissa verksamheter väljer vi alltid bort - bland annat tobak, spel, kontroversiella vapen eller energibolag som till mer än 30 procent får sina intäkter från kol, eller mer än 10 procent från oljesand.

Så påverkar vi
Vi gör det genom att träffa företagen, ställa jobbiga frågor och rösta på bolagsstämmor. Men vi placerar också kapital i så kallade gröna obligationer. Det är räntebärande värdepapper för investeringar i miljö- och klimatprojekt. På så vis investeras dina pengar med låg risk samtidigt som de hjälper till att arbeta för ett hållbart samhälle. Vi vill att dina pensionspengar ska göra nytta medan de växer.

Våra placeringskriterier i detalj

Tillsammans jobbar vi för en hållbar värld!

Ditt sparande kan göra skillnad

Kom ihåg att det är cirka 400 miljarder kronor det handlar om.
Våra sparerbjudanden