Trygg värdeutveckling

Ge dina pengar chansen att växa

Om du sparar under lång tid ökar du möjligheterna till bra tillväxt på sparpengarna. Det är det som är idén med långsiktigt sparande. Historiskt sett har en placering hos oss givit god avkastning. Eftersom vi har fler än 1,3 miljoner svenskar som sparar hos oss så är dina pengar i gott sällskap.

  • Bra historisk utveckling – återbäringsräntan kan variera över tid men åren 2016-2020 har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 4,6 procent.
  • Vi är kundägda – eftersom Folksam är kundägt går överskott tillbaka till kunderna.
  • Du får återbäringsränta – värdeutvecklingen på dina sparpengar får du i form av återbäringsränta. Hur stor den är beror så klart på hur det går för våra investeringar.

Vi jobbar för att öka värdet på dina pengar

Värdeutvecklingen på dina sparpengar får du tillbaka i form av återbäringsränta. Återbäringsräntan kan variera över tid. De senaste fem åren (2014-2018) har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 6,2%.

Våra kapitalförvaltare investerar bland annat i räntebärande placeringar, aktier och fastigheter.

Gillar du siffror?

Varje månad redovisar vi alla viktiga siffror i en rapport vi kallar Folksam Liv i siffror. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om just ditt sparande!

Folksam Liv i siffror

Du har rejäla möjligheter att påverka!

Kom ihåg att det är cirka 400 miljarder kronor det handlar om.
Våra sparerbjudanden