GTP

— trygg tjänstepension för arbetare eller personlig assistent

Om du är arbetare eller personlig assistent hos arbetsgivare som är medlem i Fremia, omfattas du genom kollektivavtal av Kooperationens avtalsförsäkringar. I dessa ingår bland annat tjänstepensionen GTP.

Din tjänstepension kan hanteras på två olika sätt, beroende på när du tjänade in den. Det som du har tjänat in från och med 1 januari 2011 finns beskrivet under GTP. Det som du eventuellt tjänat in före den 1 januari 2011 finns beskrivet under KAP nedan.
Om du omfattas av GTP betalar din arbetsgivare in tjänstepension från att du fyllt 24 år. Premien motsvarar 4,5 procent av din lön under 501 000 kr/år och 30 procent av den lön som överstiger 501 000 kronor.

Tryggt tjänstepensionsval

Det blir mycket pengar. Och du kan lugnt luta dig tillbaka. Så länge du är anställd sköter tjänstepensionen sig självt. Eller nästan i alla fall. Kollektivavtalsparterna har utsett Folksam till förvalsalternativet för dig som omfattas av GTP.

Det är ett tryggt val. Du behöver inte fundera på det där med placering och förvaltning utan överlåter ansvaret till oss i Folksam och vi placerar ditt kapital i värdepapper för att du ska få en så stor pension som möjligt.

Följ ditt sparande på internettjänsten Mina sidor

På internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner hittar du personliga uppgifter rörande din KAP intjänad till och med 31 december 2010. Om du har Folksam som försäkringsgivare för din GTP intjänad från och med 1 januari 2011 hittar du dina uppgifter på Folksams Mina sidor.

Läs mer om KAP.

Logga in på Mina sidor

För dig som vill spara i en fondförsäkring

Att pensionsspara i en fondförsäkring är ett bra alternativ för dig som själv vill välja i vilka fonder dina pengar ska placeras och också är beredd att ta en lite högre risk. Läs mer under Fondutbud och kurser om vilka fonder du kan välja.

Återbetalningsskydd

Om du har familj kan det kännas tryggt att ha ett återbetalningsskydd. Detta innebär att värdet av ditt ålderspensionskapital betalas ut till din familj (förmånstagare) om du skulle avlida. Om du väljer återbetalningsskydd innebär det att din tjänstepension blir något lägre då du inte får ta del av arvsvinsterna.

Traditionell försäkring med premiegaranti

Vi placerar ditt kapital lite olika beroende på din ålder. Det innebär i korthet att när du har lång tid kvar till pension får du en större andel placerad i aktier, vilket ger möjlighet till högre avkastning.

När pensionsdagen och utbetalning närmar sig, minskas andelen aktier och ditt kapital placeras med mindre risk.

Så här har avkastningen sett ut för vår traditionella pensionsförsäkring med premiegaranti historiskt sett:

Genomsnittlig avkastning per ålderskategori

Tidsperiod 25-åringar 45-åringar 65-åringar
2021 (januari-september) 13,64 % 14,26 % 9,48 %
2020 6,94% 7,11 % 6,22 %
2019 18,35 % 18,13 % 9,35 %
2018 0,83 % 1,48 % 3,31 %
2017 9,07 % 8,40 % 6,70 %
2016 8,12 % 7,43 % 5,65 %
2015 7,39 % 6,92 % 5,84 %
2014 17,16 % 15,33 % 11,71 %
2013 17,08 % 14,34 % 9,96 %
2012 9,67 % 8,16 % 6,05 %
2011 -3,42 % -0,82 % 3,05 %
2010 10,81 % 9,17 % 6,62 %
2009 (april-dec) 13,88 % 12,15 % 9,47 %
Att pensionsspara i en fondförsäkring är ett bra alternativ för dig som själv vill välja i vilka fonder dina pengar ska placeras och också är beredd att ta en lite högre risk. Läs mer under Välj dina fonder själv om vilka fonder du kan välja.

Historisk avkastning är ingen garanti

 • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Dina entréfonder i fondförsäkringen

För att du ska få möjlighet till en bra pension placerar vi ditt pensionskapital lite olika, beroende på din ålder. Andelen aktiefonder är högre i början men efterhand som du närmar dig pensionen flyttas pensionskapitalet över till mindre riskfyllda räntefonder.

Mer information om våra Entréfonder

Så placerar vi din tjänstepension

 • Entré 100 - från 25 år 100 procent aktiefonder
 • Entré 75 - från 56 år 75 procent aktiefonder och 25 procent räntefonder
 • Entré 50 - från 61 år 50 procent aktiefonder och 50 procent räntefonder
 • Entré 25 - från 67 år 25 procent aktiefonder och 75 procent räntefonder

Dina rabatterade fonder

För dig som vill vara aktiv har vi ett brett utbud av fonder att erbjuda till rabatterat pris. Fondbyten gör du enkelt på Folksams Mina sidor. Där kan du också följa ditt sparande.

Logga in på Mina sidor

Här hittar du förköpsinformation och försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring inom GTP.
Avtal Förköps­information Villkor
Traditionell försäkring med premiegaranti
Försäkringsgivare Folksam ömsesidig livförsäkring
Försäkring tecknad från och med 1 januari 2011
pdf pdf
Fondförsäkring
Försäkringsgivare Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag
Försäkring tecknad från och med 1 januari 2011
pdf pdf
När du ska välja för första gången får du information från valcentralen Pensionsvalet. Valblanketten och annat material kommer hem till dig i brevlådan. Du kan när som helst göra ett omval för din försäkring. Kontakta oss eller Pensionsvalet.

Beställ blankett på Pensionsvalet

När du väljer, markera

 • Folksam — LO Fondförsäkringaktiebolag om du vill ha Fondförsäkring
 • Folksam ömsesidig livförsäkring om du vill ha Traditionell försäkring 

  Om du vill ha traditionell försäkring i Folksam behöver du inte göra något aktivt val. Din tjänstepension betalas då in per automatik till traditionell försäkring hos oss
 • om du vill ha återbetalningsskydd

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!
Den pension som du tjänat in till och med 31 december 2010 finns hos Folksam i ett så kallat fribrev. Du kan ha valt att ha pensionen placerad i traditionell försäkring eller i en fondförsäkring.

På Folksams internettjänst för kooperativa tjänstepensioner kan du logga in för att se ditt sparande. Eventuella val som du gjort för GTP som du tjänat in efter 1 januari 2011 påverkar inte de här valen.

Försäkringsvillkor för pengar placerade i KAP före 2011

Gå i pension vid 65 eller göra förtida uttag

Under rubriken Gå i pension nedan hittar du information om när du går i pension vid 65 år. Om du vill ta ut din pension innan ordinarie pensionsålder, 65 år, kontakta vår kundservice.

Det här innebär begreppen

Traditionell pensionsförsäkring innebär att dina pensionspengar förvaltas på ett tryggt sätt. Hos oss förvaltas de av Swedbank Robur på uppdrag av Folksam Liv.

Dina premier placeras i aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter. Denna sparform passar dig, som vill vara garanterad en ränta på sparandet. Den garanterade räntan är för närvarande 1 % före avdrag för skatt och omkostnader. Du kan få en högre ränta om förvaltningen av tillgångarna ger ett överskott.

Avgifter för traditionell försäkring

Nedan kan du se aktuella avgifter för Folksams traditionella försäkring för KAP.

 • Premieavgift: 1,55 procent
 • Årlig förvaltningsavgift på pensionskapital*: 0,25 procent
 • Avgift på utbetalt garanterat belopp: 1,5 procent

* Förvaltningsavgiften bestäms årligen. Denna avgift avser år 2020.

Fondförsäkring innebär att dina pengar placeras i fonder. Genom att välja mellan olika fonder påverkar du själv hur dina pensionspengar ska förvaltas och därmed också pensionens storlek.

Det finns ingen garanterad avkastning i fondförsäkring utan pensionen ökar i värde om fonderna som du valt går bra. Om du valt fondförsäkring kommer pengarna att flyttas till en traditionell försäkring sju månader innan pensionen börjar betalas ut.

Enkelt att byta fonder på internettjänsten

Du bör vara medveten om att ditt pensionskapital i en fondförsäkring kan minska i värde om börskurserna faller. Det är du själv som står risken för pensionskapitalets utveckling. Du kan byta fonder på internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner eller med hjälp av blanketten nedan.

Logga in på Min kooperativa tjänstepension

Anmälan om fondbyte

Fondförvaltare för kooperativ tjänstepension

De fondförvaltare som finns att välja bland för din kooperativa tjänstepension är Carnegie Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, Folksam-LO Fonder, Handelsbanken fonder, Pareto Asset Management, KPA-fonderna, SEB Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur och Öhman Fonder.

Totalt finns 48 fonder med olika inriktningar och risknivåer att välja mellan. Förvaltningsavgifterna är mycket fördelaktiga. Folksam har valt fondförvaltare med främst låga avgifter.

Avgifter för fondförsäkring

Nedan kan du se aktuella avgifter för Folksams fondförsäkring för KAP:

 • Premieavgift: 1,55 procent
 • Årlig förvaltningsavgift på pensionskapital: 0,25 procent (förvaltningsavgiften bestäms årligen. Denna avgift avser år 2020)
 • Avgift på utbetalt garanterat belopp: 1,50 procent (eftersom utbetalning sker från traditionell försäkring)
 • Fondavgift: 0,2-2,5 procent tillkommer (Fondavgiften är avdragen när kursen publiceras)

För KAP gäller flytträtt. Anmälan sker till Pensionsvalet på särskild blankett. Information om hur flytt går till finns på pensionsvalet.se.

Läs mer på pensionsvalet

Om du valt fondförsäkring kommer pengarna att flyttas till en traditionell försäkring sju månader innan pensionen börjar betalas ut.

Tänker du gå i pension vid ordinarie pensionsålder 65 år, behöver du inte göra någon anmälan. Vi sänder dig ett brev cirka sex månader innan du uppnår din pensionsålder med uppgift om kommande pensionsutbetalning. Vill du skjuta upp ditt uttag av pension, kan du meddela detta när du får brevet.

Om du vill ta ut din pension innan ordinarie pensionsålder, 65 år, kontakta vår kundservice.

Hur sparar svenskarna?

Vi har frågat svenska folket om deras sparande - till exempel hur man sparar och vad det kan få för konsekvenser. Här har vi samlat alla våra insikter.

Så sparar svenskarna

Internettjänst för dig i kooperationen

Du som är försäkrad hos oss kan se dina försäkringar och pensionsutbetalningar på vår internettjänst.

Logga in på Mina sidor