Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Bakgrund

Din pensionsutbetalning från Folksam består av två (eller flera) delar. En del av din pension betalar Folksam ut som administratör på uppdrag av din tidigare arbetsgivare. En del av pensionen betalas ut av Folksam som försäkringsbolag. Uppdelningen beror på hur din tidigare arbetsgivare valt att finansiera ålderspensionen. Alltså, om Folksam inte skött administrationen skulle du fått två utbetalningar – en direkt från din tidigare arbetsgivare och en från Folksam.

Denna administration har Folksam (och andra försäkringsbolag) skött i många år men enligt en ny lag från 2019 måste skatten för denna typ av ersättning rapporteras månadsvis och på individnivå till Skatteverket. Nytt är också att rapporteringen måste ske i den tidigare arbetsgivarens namn, inte administratörens. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI.

Konsekvensen blir att vi måste informera dig som betalningsmottagare om vilket skatteavdrag som rapporterats för dig och i vilken arbetsgivares namn. Denna information kommer du att få i ditt pensionsmeddelande som en bilaga och ersätter delar av din årliga kontrolluppgift. Observera att detta endast gäller den del av din pension som Folksam betalar ut som administratör. För resterande del kommer du fortfarande att få en årlig kontrolluppgift.

Pensionsmeddelandet tillsammans med uppgifterna som redovisas i kontrolluppgiften utgör din samlade årsinkomst som ska tas upp i inkomstdeklarationen. Det är därför viktigt att du sparar samtliga pensionsmeddelanden du får under året.

Din utbetalning påverkas inte alls av AGI-regelverket.

Skatteavdraget kommer vara oförändrat om du inte begärt annat.

Inkomståret 2019: I samband med deklarationen avseende 2019 kommer du att få en kontrolluppgift som avser all din utbetalda pension och den avdragna skatten för det gångna året. Kontrolluppgiften skickas ut i slutet av januari.

Inkomståret 2020: Från och med januari 2020 är det viktigt att du sparar dina pensionsmeddelanden från Folksam. Pensionsmeddelandet tillsammans med uppgifterna som redovisas i kontrolluppgiften utgör din samlade årsinkomst som ska tas upp i inkomstdeklarationen.

Alltså: 2019 endast årlig kontrolluppgift, 2020 årlig kontrolluppgift plus pensionsmeddelande/-n.

För den del av din pension som Folksam är administratör av måste vi informera dig som betalningsmottagare om vilket skatteavdrag som rapporterats för dig och i vilken arbetsgivares namn. Denna information ersätter delar av din årliga kontrolluppgift.

För att bilagan endast redovisar den del av din pension som Folksam är administratör av. Din totala utbetalning redovisas på förstasidan i pensionsmeddelandet.

I de allra flesta fall beror detta på så kallade fusioner där betalningsansvaret för din pension flyttats på grund av organisationsförändringar. Ett exempel är alla mindre Konsumbutiker som fusionerats in i Coop.

Specifikationsnumret talar om att uppgifterna på ditt skattekonto hos Skatteverket är levererade från Folksam.

Utbetalningsbeskedet måste redovisa en rad per utbetalningstillfälle dvs normalt sett 12 rader under ett år.

Om det finns en känd ändring under året, t.ex om en av dina förmåner kommer att upphöra, skrivs rader endast fram till ändringstidpunkten på utbetalningsbeskedet. Ett nytt pensionsmeddelande kommer skapas samma månad som den ändrade utbetalningen träder i kraft.

Det kan bero på två saker: Om det finns en känd ändring under året, t ex om en av dina förmåner kommer att upphöra, skrivs rader endast fram till ändringstidpunkten på utbetalningsbeskedet. Ett nytt pensionsmeddelande kommer skapas samma månad som den ändrade utbetalningen träder i kraft.

Eller

Om det gäller utbetalning av ett retroaktivt belopp skrivs endast en rad för innevarande månad på utbetalningsbeskedet (den löpande pensionen och det retroaktiva beloppet). Ett nytt pensionsmeddelande för resten av året skickas ut påföljande månad.