ITP

— för dig som är privatanställd tjänsteman

ITP-planen är en kollektivavtalad pensionsplan som bland annat innehåller en förmånsbestämd ålderspension samt en premiebestämd ålderspension, även kallad ITPK.

ITP-planen omfattar privatanställda tjänstemän inom Svenskt Näringsliv.
För dig som är privatanställd tjänsteman inom ITP. Här finns information för dig som har en försäkring tecknad till och med 2007-06-30 hos endera Folksam Liv, Folksam LO Pension och Folksam Tjänstemannapension. Du kan även läsa mer om ITP på Collectums hemsida.

Collectums webbplats

Du kan naturligtvis fortsätta att ha dina gamla ITP-inbetalningar placerade hos oss med god återbäringsränta.
När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Avkastning i Folksam

Aktuell avkastning tjänstepensionsverksamhet

Här visar vi alltid den aktuella avkastningen för tjänstepension i traditionell försäkring med förklaringar.

Återbäringsränta 6,0 %
Genomsnittlig återbäringsränta
(2013-2017)
6,4 %
Totalavkastning 2017 4,2 %
Genomsnittlig totalavkastning  
(2013-2017)
7,1 %
Garantiränta 1,0 %

Förklaringar

  • Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna.
      
    Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
      
    Garantiränta är räntan Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Stark solvens — nyckeln till avkastning

En viktig nyckel till att leverera bra framtida avkastning är solvensen. Solvensen visar förhållandet mellan våra tillgångar mot de garanterade pensionsbelopp vi har lovat våra kunder.

Idag ligger Folksam på starka 168 procent i Solvensgrad (2018-10-31). Det innebär att dina pengar är extra trygga och ger oss större möjligheter att ge dig en högre avkastning — utan att tumma på tryggheten.

Exempel: En solvens på 168 procent betyder att vi har 68 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna.
Folksam har en stark solvensgrad
Historisk solvens på Folksam - oktober 2018

Så placerar vi dina pengar

En stark solvens gör att vi kan ha placeringar med högre risk, samtidigt som vi garanterar pensionsbeloppet. Vår fördelning för traditionell försäkring ser ut enligt följande 2018-09-30 (senaste fördelningen).

Läs gärna vår senaste information Folksam Liv i siffror. Där hittar du även uppgifter för konsolideringsgrad och förvaltat kapital.

Folksam Liv i siffror

Aktuell placeringsfördelning tjänstepensionsverksamhet

Värdeslag Andel
Svenska räntebärande 46,6 %
Utländska räntebärande 4,6 %
Svenska aktier 15,9 %
Utländska aktier 20,6 %
Fastigheter 9,1 %
Specialplaceringar 3,2 %

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du har ett brett utbud att välja från. Välkommen att spara i ett av Sveriges bästa pensionsbolag.
Nedan hittar du villkor för vår gamla ITP. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Hämta försäkringsvillkor

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Traditionell försäkring för ITPK

Fondförsäkring FOLO-ITPK

Fondförsäkring för FTP- ITPK

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Det är enkelt att boka en rådgivning. Fyll bara i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Trygghetsspanarna — vår blogg om sparande

Vill du ha koll på vad som händer med dina pengar? Följ vår blogg om försäkringar, sparande och pengar.

Trygghetsspanarna

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor