PA03

— för dig som är statligt anställd

Tjänstepensionsavtalet PA03 gäller för dig som är statligt anställd. Varje år från det att du har fyllt 23 år, betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Du väljer själv var pengarna ska placeras och i vilken sparform. Ett aktivt val gör stor skillnad.

Broschyr med förköpsinformation — traditionell försäkring

Broschyr med förköpsinformation — fondförsäkring

De avtalspensionspengar som din arbetsgivare betalar in för dig i PA03 placeras från och med 2011 i ett nytt sparande. Förbättringarna har bland annat inneburit sänkta avgifter.

Du kan själv bestämma hur du vill att din tjänstepension ska placeras. När du väljer gör du det mellan en traditionell försäkring och en fondförsäkring.

Du kan även välja till ett återbetalningsskydd om du vill att det samlade värdet av din pension ska betalas ut till din familj.

Så här väljer du

Nedan berättar vi hur ditt val i PA03 går till och hur du kan välja oss som förvaltare för din tjänstepension.

I valet kan du välja antingen att spara i en fondförsäkring eller i en traditionell försäkring. Här berättar vi kort om det bästa från båda försäkringarna.

I en pensionsförsäkring med anknytning till fonder är det du själv som väljer placeringsinriktning genom att välja fonder ur vårt utbud. Det är alltså du som genom ditt fondval väljer en högre eller lägre risk med ditt sparande.

Från början placerar vi dina pengar i ett fondpaket (entrélösning) som utgår från din ålder. Du kan sedan ändra och omplacera dina fonder när du vill.

Följ ditt sparande på Mina sidor

På vår internettjänst Mina sidor kan du följa värdet på ditt sparande och enkelt byta fonder utan kostnad.

Avgift

Försäkringsavgiften är 85 kronor om året och förvaltningsavgiften för entrélösningen är 0,40 procent på kapitalet. Det kostar inget extra att byta fonder inom vårt fondutbud för PA03.

Du som väljer traditionell försäkring behöver inte fundera på det där med placering och förvaltning. Du överlåter ansvaret till oss i Folksam och vi placerar ditt kapital i värdepapper för att du ska få en så stor pension som möjligt.

Garantin innebär att du är garanterad att få minst det belopp som du har betalat in under åren. När värdetillväxten har varit bra, och ditt pensionskapital har vuxit, höjs garantierna ytterligare. Detta för att se till att din pension blir så hög som möjligt.

Det totala kapitalet fördelar vi sedan på de antal månader som din pension ska betalas ut. Vi placerar ditt kapital beroende av din ålder. Det innebär i korthet att när du har lång tid kvar till pension får du en större andel placerad i aktier, vilket ger möjlighet till högre avkastning. När pensionsdagen och utbetalningen närmar sig, minskas andelen aktier och ditt kapital placeras säkrare.

Avgift

Försäkringsavgiften för traditionell försäkring är bara 85 kronor om året plus 0,10 procent på kapitalet.

Mer än en miljon svenskar sparar till sin pension i Folksam. Hos oss vågar du ha pensionsdrömmar.

Vi vill att du, som kund i Folksam ska kunna välja bland marknadens bästa fonder.

Vi har valt ut ett antal fonder från förvaltare som vi tror på, bland annat hållbara fonder och fonder med låga avgifter.

Vi vill att du som kund i Folksam fondförsäkring ska ha ett brett utbud av fonder med hållbara placeringskriterier att välja mellan. Därför erbjuder vi fonder på de flesta marknader där fondbolaget undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). 

Vi ser gärna att de fondförvaltare vi samarbetar med har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och vi arbetar för att de som ännu inte skrivit under ska göra det.

Vi har dessutom fonder från flera fondbolag med egna hållbara kriterier. I fondlistan (se Fondutbud och kurser nedan) kan du sortera fram alla fonder med en hållbarhetsprofil och även de som undertecknat PRI genom att markera ruta för Hållbarhet.

Vi på Folksam jobbar för att din pension ska växa i en grön framtid. Om du låter oss förvalta dina pensionspengar, investerar vi dem i företag som arbetar för miljön och mot klimatförändringar. Vi har också ett stort utbud av hållbara fonder. Allt för att du som kund ska känna dig trygg i en hållbar värld.

Läs mer om våra placeringskriterier och bolagsstyrning

När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Traditionell försäkring med premiegaranti

Vi placerar ditt kapital lite olika beroende på din ålder. Det innebär i korthet att när du har lång tid kvar till pension får du en större andel placerad i aktier, vilket ger möjlighet till högre avkastning.

När pensionsdagen och utbetalning närmar sig, minskas andelen aktier och ditt kapital placeras med mindre risk.

Så här har avkastningen sett ut för vår traditionella pensionsförsäkring med premiegaranti historiskt sett:
Gäller avkastning PA03 tecknat efter 1 januari 2011. Avkastningen avser genomsnittlig avkastning för kunder i åldrarna 25, 45 och 65 år. Vid lägre ålder ligger större del av sparandet i aktier.

Genomsnittlig avkastning per ålderskategori

Tidsperiod 25-åringar 45-åringar 65-åringar
2016 (januari-november) 7,35% 6,82% 5,44%
2015 7,39% 6,92% 5,84%
2014 17,16% 15,33% 11,71%
2013 17,08% 14,34% 9,96%
2012 9,67% 8,16% 6,05%
2011 -3,42% -0,82% 3,05%
2010 10,81% 9,17% 6,62%
2009 (april-dec) 13,88% 12,15% 9,47%

Avkastning PA03 tecknat före 1 januari 2011

Aktuell återbäringsränta
(2016-09-01)
3,0%
Historisk återbäringsränta
medelvärde 2011-2015
6,2%
Historisk totalavkastning
medelvärde 2011-2015            
7,3%
Vi placerar dina pengar i ett fondpaket (entrélösning) som utgår från din ålder: Ung, Medel och Senior. Du kan sedan ändra och omplacera dina fonder när du vill. Bytet gör du enklast på vår internettjänst Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Entréfonder

Ung - upp till 44 år Fond ID Avgift (%) Andel (%)
Öhman Etisk Index Sverige 2105 0,40 50
Danske Invest Global Index 3378 0,40 50
Medel - 45 till 58 år Fond ID Avgift (%) Andel (%)
Danske Invest Global Index 3378 0,40 40
Öhman Etisk Index Sverige 2105 0,40 30
Danske Invest Sverige Ränta 3380 0,30 30
Senior - 59 år och äldre Fond ID Avgift (%) Andel (%)
Danske Invest Sverige Ränta 3380 0,30 70
Öhman Etisk Index Sverige 2105 0,40 20
Danske Invest Global Index 3378 0,40 10

Dina valbara fonder

För dig som vill göra ett eget val har vi ett brett utbud av fonder att erbjuda. Vilken förvaltningsavgift du betalar för fonden framgår i kurslistan där det även framgår vilka fonder som är rabatterade.

Se Aktuellt fondutbud och kurser nedan.

Byt fonder på Mina sidor

Fondbyten gör du enkelt på vår internettjänst Mina sidor. Där kan du också följa ditt sparande.

Logga in på Mina sidor

Historisk avkastning är ingen garanti

  • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet
Nedan hittar du samtliga valbara fonder och ditt rabatterade pris, genom Folksam, för ditt tjänstepensionsavtal. Du kan när som helst själv välja fonder ur vårt breda utbud. Bytet gör du enklast på vår internettjänst Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du har ett brett utbud att välja mellan. Välkommen att spara i ett av Sveriges bästa pensionsbolag.
Nedan hittar du villkor för vår Tjänstepension traditionell försäkring samt för Tjänstepension med fondanknytning. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Tjänstepension traditionell försäkring

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Folksam Liv — försäkring tecknad från och med 1 januari 2011.

Försäkringsvillkor tjänstepension traditionell försäkring

Aktuella regler och avgifter

Tjänstepension fondförsäkring

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Folksam Tjänstemannapension försäkring — tecknad från och med 1 januari 2011.

Försäkringsvillkor tjänstepension fondförsäkring

Aktuella regler och avgifter

Förköpsinformation

Här kan du hämta den senaste versionen av aktuell förköpsinformation för traditionell försäkring och fondförsäkring för PA03.

Broschyr med förköpsinformation — traditionell försäkring

Broschyr med förköpsinformation — fondförsäkring

Valblanketten och annat material kommer hem till dig i brevlådan. Du fyller i dina val och skickar tillbaka blanketten till Statens tjänstepensionsverk (SPV).

Du kan när som helst göra ett omval för din försäkring. Kontakta oss eller hämta blankett hos Statens tjänstepensionsverk (SPV).

Hämta valblankett PA 03 på spv.se

När du väljer, markera

  • Folksam Tjänstemannapension under Fondförsäkring eller
  • Folksam Liv under Traditionell försäkring

Engagera dig i din tjänstepension och gör aktiva val

  • Du har mycket att vinna på att göra aktiva val.

    Det kan skilja många tusenlappar beroende på hur du placerar och hur mycket du betalar i avgift.
Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Det är enkelt att boka en rådgivning. Fyll bara i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Följ med i senaste nytt om vårt fondutbud

Engagera dig i ditt sparande genom att följa med i fondnyheterna — här får du veta allt om aktuellt fondutbud och fondmarknaden.

Följ fondnyheterna här

Koll på dina försäkringar via Mina sidor

Vi ger dig full kontroll över dina försäkringar via Mina sidor. Inga dosor eller krångel — bara att logga in.

Logga in på Mina sidor