PA03

— för dig som är statligt anställd

Tjänstepensionsavtalet PA03 gäller för dig som är statligt anställd. Här finns information för dig som har en försäkring tecknad till och med 2016-12-31 hos Folksam Liv eller Folksam Fondförsäkringsaktiebolag.
Tjänstepensionsavtalet PA03 gäller för dig som är statligt anställd. Från och med 2016 ersätts PA03 av PA16.

Du kan läsa mer om PA16 på SPV.se

Här finns information för dig som har en försäkring tecknad till och med 2016-12-31 hos Folksam Liv eller Folksam Fondförsäkringsaktiebolag.
Om du sparar i vår traditionella pensionsförsäkring får du en garanti när du går i pension. Det innebär att 85 procent av varje inbetald premie ger ett garanterat pensionsbelopp per månad – även om värdet på försäkringen minskat. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Traditionell försäkring med premiegaranti

Vi placerar ditt kapital lite olika beroende på din ålder. Det innebär i korthet att när du har lång tid kvar till pension får du en större andel placerad i aktier, vilket ger möjlighet till högre avkastning.

När pensionsdagen och utbetalning närmar sig, minskas andelen aktier och ditt kapital placeras med mindre risk.

Så här har avkastningen sett ut för vår traditionella pensionsförsäkring med premiegaranti historiskt sett:
Gäller avkastning PA03 tecknat efter 1 januari 2011. Avkastningen avser genomsnittlig avkastning för kunder i åldrarna 25, 45 och 65 år. Vid lägre ålder ligger större del av sparandet i aktier.

Genomsnittlig avkastning per ålderskategori

Tidsperiod 25-åringar 45-åringar 65-åringar
2018 (april) 4,12% 3,37% 1,26%
2017 9,07% 8,40% 6,70%
2016 8,12% 7,43% 5,65%
2015 7,39% 6,92% 5,84%
2014 17,16% 15,33% 11,71%
2013 17,08% 14,34% 9,96%
2012 9,67% 8,16% 6,05%
2011 -3,42% -0,82% 3,05%
2010 10,81% 9,17% 6,62%
2009 (april-dec) 13,88% 12,15% 9,47%

Avkastning PA03 tecknat före 1 januari 2011

Aktuell återbäringsränta
(2017-02-01)
5,0%
Historisk återbäringsränta
medelvärde 2011-2015
6,2%
Historisk totalavkastning
medelvärde 2011-2015            
7,3%
Vi placerar dina pengar i ett fondpaket (entrélösning) som utgår från din ålder: Ung, Medel och Senior. Du kan sedan ändra och omplacera dina fonder när du vill. Bytet gör du enklast på vår internettjänst Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Entréfonder

Ung - upp till 44 år Fond ID Avgift (%) Andel (%)
Öhman Etisk Index Sverige 2105 0,40 50
Danske Invest Global Index 3378 0,40 50
Medel - 45 till 58 år Fond ID Avgift (%) Andel (%)
Danske Invest Global Index 3378 0,40 40
Öhman Etisk Index Sverige 2105 0,40 30
Danske Invest Sverige Ränta 3380 0,30 30
Senior - 59 år och äldre Fond ID Avgift (%) Andel (%)
Danske Invest Sverige Ränta 3380 0,30 70
Öhman Etisk Index Sverige 2105 0,40 20
Danske Invest Global Index 3378 0,40 10

Dina valbara fonder

För dig som vill göra ett eget val har vi ett brett utbud av fonder att erbjuda. Vilken förvaltningsavgift du betalar för fonden framgår i kurslistan där det även framgår vilka fonder som är rabatterade.

Se Aktuellt fondutbud och kurser nedan.

Byt fonder på Mina sidor

Fondbyten gör du enkelt på vår internettjänst Mina sidor. Där kan du också följa ditt sparande.

Logga in på Mina sidor

Historisk avkastning är ingen garanti

  • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet
Nedan hittar du samtliga valbara fonder och ditt rabatterade pris, genom Folksam, för ditt tjänstepensionsavtal. Du kan när som helst själv välja fonder ur vårt breda utbud. Bytet gör du enklast på vår internettjänst Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du har ett brett utbud att välja mellan. Välkommen att spara i ett av Sveriges bästa pensionsbolag.
Nedan hittar du villkor för vår Tjänstepension traditionell försäkring samt för Tjänstepension med fondanknytning. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Tjänstepension traditionell försäkring

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Folksam Liv — försäkring tecknad från och med 1 januari 2011.

Försäkringsvillkor tjänstepension traditionell försäkring

Aktuella regler och avgifter

Tjänstepension fondförsäkring

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Folksam Tjänstemannapension försäkring — tecknad från och med 1 januari 2011.

Försäkringsvillkor tjänstepension fondförsäkring

Aktuella regler och avgifter

Förköpsinformation

Här kan du hämta den senaste versionen av aktuell förköpsinformation för traditionell försäkring och fondförsäkring för PA03.

Förköpsinformation — traditionell försäkring

Förköpsinformation — fondförsäkring

Trygghetsspanarna — vår blogg om sparande

Vill du ha koll på vad som händer med dina pengar? Följ vår blogg om försäkringar, sparande och pengar.

Trygghetsspanarna

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor