Arkiv

Alla fondhändelser

Här hittar du alla fondhändelser vi publicerat den senaste tiden.

Fondhändelser 2020

Ett antal förändringar kommer att göras i Swedbank Robur Råvarufond som börjar gälla från den 24 september 2020.

Du som sparar i fonden får information genom post eller via Kivra i början av september. Du behöver inte göra någonting med anledning av förändringarna i fonden och du kan när som helst byta till någon annan om du inte är nöjd med kommande förändringar.

Huvudsakliga förändringarna
 • Fonden byter namn till Swedbank Robur Transition Energy
 • Framöver placerar fonden främst i bolag som bidrar till en hållbar energiomställning
 • Fonden får ett nytt jämförelseindex som är mer relevant till fondens nya placeringsinriktning
Fonden ändrar placeringsinriktning

Från att placera i bolag med stor andel produktion och förädling av råvaror till att placera i olika företag utifrån temat hållbar energiomställning där bolagen genom sina produkter, tjänster eller verksamheter bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle.

I samband med att fonden får en ny inriktning så höjs hållbarhetskriterierna för fonden. Fokus kommer att ligga på att välja in bolag vars verksamhet ligger i linje med en hållbar energiomställning i samhället.

Förvaltningsavgiften är oförändrad 1,25 procent.

Nu tar vi in en ny global fond i vårt guidade fondutbud, BMO Responsible Global Equity Fund.

BMO Responsible Global Equity Fund är en global aktiefond som investerar i hållbara tillväxtbolag som gynnas av världens omställning mot ett mer hållbart samhälle. Fonden har omkring 50 bolag med låg skuldsättning och förvaltarna har en lång investeringshorisont. Fonden investerar i huvudsak i utvecklade marknader med tonvikt på USA, Europa och Japan. Fonden passar sparare som vill komplettera sitt inhemska sparande och känna att deras sparande bidrar till utvecklingen för en mer hållbar värld. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

BMO Global Asset Management är kapitalförvaltningsdelen av BMO Financial Group som är Kanadas äldsta bank, över 200 år gammal. BMO Global Asset Management förvaltar ca 270 mdr USD och har arbetat med hållbara investeringar och påverkansarbete i flera decennier.

Läs mer om fonden i vår fondlista

I slutet av juni/början av juli kommer vi att genomföra ett fondbyte då vi ersätter Didner & Gerge Aktiefond med Carnegie Sverigefond. Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya.

Du som placerar i Didner & Gerge Aktiefond får information brevledes eller via Kivra i slutet av maj/början av juni.

Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Carnegie Sverigefond är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar långsiktigt på Stockholmsbörsen. Fonden letar så kallade värdebolag, det vill säga bolag med stabila verksamheter, starka balansräkningar och goda möjligheter att lämna utdelning till aktieägarna. Carnegie Sverigefond innehåller ett begränsat antal aktier som förvaltaren verkligen tror på, vanligtvis ungefär 25 stycken. Förvaltningsavgiften är 1,40 procent.

Läs mer om fonderna i fondlistan

Fondlistan

Logga in på Mina sidor

Nu tar vi in en ny fond i vårt guidade fondutbud och i början av juni sker två fondbyten. Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya.

Vår nya fond i guidat fondutbud är DNB Grönt Norden A2. Detta är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i aktier noterade på börser i Norden. Fonden har en miljöprofil och eftersträvar att investera i bolag med låga koldioxidutsläpp samt ha en högre ESG-rating än sitt jämförelseindex. Fonden investerar inte i företag som har direkt exponering mot fossila bränslen eller i företag med hög grad av växthusgasutsläpp. Förvaltningsavgiften är 1,40 procent. .

DNB har precis startat en andelsklass i svenska kronor (A2, SEK), så fort den är tillgänglig hos Morningstar så visar vi den i vår fondlista på hemsidan, tills dess visas samma fond men i andelsklass norska kronor (NOK). Via Mina sidor kan man redan nu välja andelsklassen i svenska kronor (A2, SEK).

I början av juni så kommer vi att ersätta Delphi Nordic och Fidelity America. Du som placerar i fonderna kommer att informeras brevledes eller via Kivra om fondbytet. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjda med vårt val av mottagande fond.

Fonder vi byter ut
 • Delphi Nordic byts ut till DNB Grönt Norden (ny fond)
 • Fidelity America byts ut till Legg Mason CB US Equity Sustainability Ldrs Fund
Läs mer om fonderna i fondlistan

Fondlistan

Logga in på Mina sidor

Nu utökar vi vårt guidade utbud med Legg Mason ClearBridge US Eq Sust Ldrs

Fondens investeringsmål är att ge avkastning på lång sikt. Fonden investerar minst 85 procent av tillgångarna i aktier i amerikanska företag som uppfyller fondförvaltarens ekonomiska kriterier samt kriterier för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Fondförvaltaren fokuserar på företag som, enligt dennes bedömning, erbjuder produkter och tjänster som påverkar samhället positivt genom att vara mindre skadliga för människor och miljö jämfört med andra företag i samma bransch. Fonden investerar inte i företag med betydande direkta insatser i utvinning och raffinering av fossila bränslen, prospektering och produktion av olja och gas, metallgruvor eller produktion, försäljning eller distribution av truppminor eller klustervapen. Förvaltningsavgiften är 1,20 procent.

Legg Mason Investments (Ireland) Limited grundades 1899 och är idag en världens ledande kapitalförvaltare inom aktiv förvaltning. Legg Mason Investments (Ireland) Limited äger och driver nio oberoende fondbolag varav ClearBridge är ett av dom. Fondförvaltarna Derek Deutsch och Mary McQuillen samt analysteamet har lång erfarenhet inom aktieförvaltning. Mary McQuillen är även chef för ESG på ClearBridge samt engagerad i flertalet organisationer relaterade till hållbarhetsområdet

Läs med om fonden i vår fondlista

Vi befinner oss i en historisk och osäker tid med anledning av corona-viruset där många länder har vidtagit extraordinära åtgärder, allt från att stänga skolor till att förbjuda folksamlingar. Många känner oro för sig själva, sina nära och kära. Oron för pandemin påverkar också världsekonomin och världens börser har reagerat negativt genom kraftiga börsfall. På lång sikt kommer detta med största sannolikhet att uppfattas som ”ett hack i kurvan”, som plötsliga börsfall ofta kallas på finansspråk. Över tid har börserna tidigare alltid återhämtat sig och vi på Folksam ser inte att det finns någon anledning till att tro att det skulle vara annorlunda den här gången. Däremot är det svårare, för att inte säga omöjligt, att sia om hur lång tid det kommer att ta.

På Folksam vill vi också skapa bästa möjliga förutsättningar för våra kunder att hantera större börsfall. Antingen genom att vara trygg med de långsiktiga placeringar du har gjort alternativt om du vill styra om ditt sparande till lågriskfonder, det vill säga fonder som inte påverkas i samma utsträckning som aktiefonder i tider av börsturbulens. Den fond som påverkas minst av börsens utveckling är SEB Likviditetsfond. Den består av korta räntepapper med högsta möjliga kreditvärdighet. I en fondförsäkring måste kapitalet alltid vara investerat i fonder och då är just en investering i SEB Likviditetsfond så nära man kan komma en likvid position.

Lika enkelt som du kan välja en lågriskfond kan du sedan utifrån dina personliga önskemål byta till en fond med högre risk och därmed öka din exponering mot börsen när tiden känns rätt för dig. Vårt breda utbud gör det möjligt att välja spännande och hållbara fonder längs hela riskskalan. Titta gärna på våra valbara fonder här under vårt fondutbud.För mer information om oron på börsen läs mer här eller kontakta någon av våra certifierade rådgivare.

Vi hoppas alla att det kommer en mer normal tid snart. Till dess hoppas vi att du gör allt som behövs för dig och din familjs säkerhet.

Nu tar vi in en ny fond i vårt guidade fondutbud och vi kommer även att genomföra ett fondbyte.

I slutet av mars kommer vi att ersätta Goldman Sachs Gl Sm Cap Core med den nya fonden Threadneedle Global Smaller Companies. Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya.

Du som placerar i Goldman Sachs Gl Sm Cap Core får information brevledes eller via Kivra i slutet av februari. Tyvärr är fondinformationen i brevet inte riktigt rätt, nedan är korrekt information om den nya fonden och inom kort kommer även texten i vår fondlista att uppdateras. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Threadneedle Global Smaller Companies investerar globalt i vad förvaltaren anser vara de mest attraktiva investeringsmöjligheterna i små företag. Förvaltaren har fokus på högkvalitativa tillväxtbolag med hållbara konkurrensfördelar, portföljen består av ca 80 bolag. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent vilket är något högre än i Goldman Sachs Gl Sm Cap Core.

Columbia Threadneedle Investments är en stor, global kapitalförvaltare med 459 miljarder dollar under förvaltning, kontor i 17 länder och över 2000 anställda. Threadneedle och Columbia drivs som två separata fondbolag men har sedan 2015 ett gemensamt namn, Columbia Threadneedle Investments. Fonderna som Threadneedle har förvaltats från London. Threadneedle signerade PRI (Principles of Responsible Investment) redan 2006.

Läs mer om fonden i vår fondlista

I mitten av oktober kommer vi att genomföra två fondbyten då vi ersätter BGF European Value A2 och Carnegie Rysslandsfond som idag är valbara i vårt guidade fondutbud. Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya.

Du som placerar i någon av dessa fonder får information brevledes eller via Kivra i mitten av september.

Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 7 oktober.

Fonder som ersätts och ersättaren
 • BGF European Value A2 ersätts med UBS ES European Opp. Unconstrained
 • Carnegie Rysslandsfond ersätts med SEB Rysslandfond C SEK - Lux

Mer information om de mottagande fonder

Logga in på Mina sidor

Vi utökar vårt guidade fondutbud med SEB Rysslandfond fondid 3338. Fonden placerar i ryska bolag noterade i Ryssland och i andra OSS-länder (Oberoende Staters Samvälde). Fonden handlas i svenska kronor och har de senaste fem åren slagit sitt jämförelseindex. Portföljen är relativt koncentrerad med 40-45 bolag. Förvaltaren fokuserar på att skapa överavkastning genom att investera i bolag med omvärderingspotential. Fondens förvaltningsavgift är 2,00 procent.

Hållbarhetsaspekter beaktas i alla investeringsbeslut som förvaltaren tar, men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i portföljen. Istället tror man på att påverka bolagen att bli mer hållbara genom att ha en kontinuerlig dialog med bolagsledningar och styrelser.

Fonden investerar inte i bolag som tillverkar, utvecklar eller säljer kontroversiella vapen. De investerar inte heller i bolag som medverkar i utveckling eller produktion av kärnvapen. Dessutom investerar fonden inte i noterade bolag vars omsättning från utvinning av förbränningskol överstiger 20 procent eller i bolag som bryter mot internationella normer.

SEB Rysslandfond efterlever de hållbarhetskrav som Folksam kräver av externa fondbolag, vilket utöver det som nämnts i texten innebär att inte investera i tobaksbolag eller i bolag som producerar pornografi.

SEB Rysslandfond kommer att ersätta Carnegie Rysslandsfond i mitten av oktober.

Våra valbara fonder

Nu utökar vi vårt guidade fondutbud med tre fonder i kategorierna Branschfonder och Sverige/Norden. Där PriorNilsson är ett nytt fondbolag i vårt fonderbjudande.

PriorNilsson Realinvest
En branschfond som placerar sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utan geografisk inskränkning. Fonden ska dock ha fokus på svenska och nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar som exempelvis fastighetsbolag, skogs- och råvarubolag samt bolag inom kraftindustrin och infrastruktur. Förvaltningsavgiften är 1,60 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv
En aktiefond som investerar i huvudsak i stora, svenska bolag med en koncentrerad portfölj. Placering kan dessutom, till högst tio procent av fondens värde, ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som givits ut av bolag från de övriga nordiska länderna eller som är upptagna till eller föremål för handel på sådan marknad utom EES. Förvaltningsavgiften är 1,20 procent.

PriorNilsson Fond och Kapitalförvaltning AB
Bolaget grundades 2002 av PO Nilsson och Torgny Prior och är ett partnerägt bolag. Bolaget förvaltar idag fem fonder. PO Nilsson är förvaltare av fonden Realinvest och Torgny Prior är ansvarig förvaltare av Sverigefonden. PriorNilsson har en hög ambition att investera ansvarsfullt och hållbart. Arbetet med ansvarsfulla och hållbara investeringar utgår från de internationella konventioner som Sverige har undertecknat inom områden som mänskliga rättigheter, miljö, korruption och arbetsrätt.

Fidelity Sustainable Water & Waste
Är en global branschfond fokuserad på investeringar inom vatten- och avfallshantering. Fonden får en bredare placering än konkurrenterna i och med sin inriktning även mot avfallshantering. Fonden fokuserar på kvalitet- och tillväxtinvesteringar och normalportföljen är placerad med 60 procent inom vatten och 40 procent inom avfallshantering. Fonden har mellan 35–50 olika innehav. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Läs om fonderna

Priset är ett kvitto på vårt engagemang inom hållbara placeringar och att vårt arbete påverkar branschen i positiv riktning, säger Susanne Bolin Gärtner, chef för Fondselektering på Folksam Fondförsäkring.

Susanne fortsätter, det känns hedrande att få representera Folksam och nå ut med vår dialog om hållbarhet i fondselekteringsarbetet, vi saknar helt egna fonder och vi hjälper kunderna att välja externa fonder. >

Citywire delade ut priset ”the most influential fund selector” i Norden till Susanne Bolin Gärtner. Citywire är ett brittiskt företag inom finansiell information, specialiserade på att ranka fondförvaltare och fondselekterare. Juryn som valde ut vinnarna bestod av professionella investerare runt om i Europa, sammanlagt delades priser ut till nio europeiska fondselekterare.

prisutdelningbild

Våra valbara fonder

Vi ser ständig över våra fondutbud och kommer därför att ta in tre nya fonder i vårt guidade fondutbud. Dessa fonder kommer även att ersätta tre befintliga fonder i början av juni då vi genomför fondbyten.

Du som placerar i någon av de befintliga fonderna kommer att informeras via brev/Kivra, breven beräknas nå dig den 21 maj. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in Mina sidor och gör detta före eller efter vårt fondbyte.

Fond vi byter bort Fond vi byter till
SEB Europafond Småbolag  Danske Invest Europe Small Cap
SEB Bioteknikfond  UBS EF Biotech
SEB Corporate Bond Danske Invest Eur Corp Sust Bond 


Information om de nya fonderna:

Danske Invest Europe Small Cap investerar i aktier från mindre och mellanstora företag som hör hemma i, eller vars verksamhet huvudsakligen bedrivs i Europa (exklusive Ryssland) och som är noterade på en officiell fondbörs. En mindre andel kan investeras i aktier från företag hemmahörande i länder som gränsar till Europa. Förvaltningsavgiften är 1,60 procent. Risken är något högre än i SEB-fonden.

UBS EF Biotech startar en SEK-klass i samband med vårt fondbyte, fonden investerar globalt i företag som är inblandade i forskning, produktutveckling, tillverkning och/eller distribution inom biotekniksektorn. Urvalet av företag bygger främst på följande kvalitetskriterier: strategisk inriktning, stark ställning på marknaden, hög kvalitet på ledningen, solida intäkter, tillväxtpotential och förbättrat värde för aktieägarna. Förvaltningsavgiften är 1,63 procent.

Danske Invest Eur Corp Sust Bond är en aktivt förvaltad fond som företrädesvis investerar i företagsobligationer utgivna av företag med en stark hållbarhetsprofil vad avser miljö, sociala förhållanden och ägarstyrning och som integrerar ett hållbarhetstänkande i relation till klimatförändringar och CO2-utsläpp. Varje utgivare måste leva upp till internationella principer för hållbara investeringar och fonden investerar inte i kontroversiella sektorer. Förvaltningsavgiften är 0,80 procent.

Mer information om de nya fonderna finns att läsa på vår hemsida. Gällande UBS EF Biotech kommer den att visas på hemsidan så fort den nya andelsklassen i SEK finns tillgänglig hos Morningstar.

Våra valbara fonder

Nu utökar vi vårt guidade fondutbud inom sverigekategorin med ODIN Sverige. ODIN Sverige är en all-cap fond som inte begränsas av att enbart investera i små eller stora bolag, förvaltaren har ett fritt mandat att investera där de ser goda möjligheter till långsiktigt värdeskapande oavsett bolagsstorlek.

ODIN Sverige investerar främst i bolag som uppvisar goda resultat, har starka konkurrenspositioner för framtiden samt har en attraktiv värdering. Det är också viktigt för ODIN att bolagen har långsiktigt hållbara affärsmodeller. Hållbarhetsfaktorerna miljö, socialt ansvar och ägarstyrning är en integrerad del av investeringsprocessen.

En stor del av tiden läggs på att påverka bolagen att bli bättre. ODIN Sverige exkluderar bolag inom branscher som producerar kontroversiella vapen, tobak, pornografi, spelbolag, alkohol samt kol och olja. Förvaltningsavgiften är 1,20 procent.

Våra valbara fonder

I slutet av november kommer vi att genomföra två fondbyten. Du som placerar i någon av dessa fonder får information brevledes eller via Kivra i början av november. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta.

Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 19 november.

Fonder som ersätts och ersättaren
 • GodFond Sverige & Världen ersätts med KPA Etisk Aktiefond
 • JPM Africa Equity ersätts med Schroder Frontier Markets

Mer information om de mottagande fonderna finns att läsa under valbara fonder.

Logga in på Mina sidor

Mer information om de mottagande fonderna

I slutet av oktober så kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter Fondväljaren Trend. Folksam ersätter Fondväljaren Trend med Danske Invest Horisont Balanserad.

Du som placerar i fonden kommer att få information via brev under vecka 39. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ett eget val.

Om fonden
Danske Invest Horisont Balanserad är en så kallad fondandelsfond som investerar i andra aktie- och räntefonder med inriktning mot både Sverige och utlandet. Fördelningen mellan aktier och räntor är som utgångspunkt 50/50 vilket gör fonden till en balanserad blandfond, andelen aktiefonder kan variera mellan 30-65 procent. Förvaltningsavgiften är 1,03 procent.

Kopplingen mellan Danske Invest och Danske Bank
Danske Bank och Danske Invest ingår i samma koncern men som andelsägare i en Danske Invest fond berörs du inte av händelserna i Danske Banks estniska filial. Händelserna i Estland rör Danske Bank A/S. Fondernas tillgångar är skyddade oavsett vad som sker i Danske Bank A/S.

Mer om våra valbara fonder

Under slutet av september/början av oktober kommer vi att genomföra fondbyten till den nya andelsklassen som handlas i SEK istället för som idag i NOK.

Fondbytet sker automatiskt och för dig som andelsägare i fonden innebär det ingen förändring. Fondens förvaltning, karaktär och placeringsinriktning är densamma oavsett andelsklass.

Nu har vi två nya fonder som ni hittar under kategorin Övriga fonder i fondlistan på vår hemsida. Denna kategori innehåller fonder som kompletterar det guidade fondutbudet och dessa kvalitetssäkras i samma process som vårt guidade fondutbud.

Danske Invest Horisont Balanserad och Danske Invest Horisont Försiktig tillhör en ”familj” av blandfonder med olika risknivåer.

De är blandfonder som investerar globalt i aktier och obligationer, huvudsakligen genom andelar i andra fonder från Danske Invest. Fonderna förvaltas aktivt och investeringsprocessen omfattar både strategisk (långsiktig) och taktisk (kortsiktig) tillgångsallokering, vilket betyder att fördelningen mellan tillgångsslagen kan variera över tiden utifrån hur fondens förvaltare bedömer utvecklingen på de finansiella marknaderna. Valutarisk förekommer i fonderna.

I Danske Invest Horisont Balanserad är fördelningen mellan aktier och räntor som utgångspunkt 50/50 vilket gör fonden till en balanserad blandfond, andelen aktiefonder kan variera mellan 30-65 procent. Förvaltningsavgiften är 1,03 procent.

I Danske Invest Horisont Försiktig är fördelningen mellan aktier och räntor som utgångspunkt 30/70 vilket gör fonden till en försiktig blandfond, andelen aktiefonder kan variera mellan 15-40 procent. Förvaltningsavgiften är 0,83 procent.

Läs mer om fonderna

Nu har vi två nya fonder som ni hittar under kategorin Övriga fonder. Denna kategori innehåller fonder som kompletterar det guidade fondutbudet och dessa kvalitetssäkras i samma process som vårt guidade fondutbud.

Lannebo Komplett är en fond för dig som önskar en balanserad portfölj med inslag av både aktier och räntor, spritt på flera olika regioner. Du får tillgång både till Lannebo Fonders dagligt handlade fonder, men också till flertalet specialfonder normalt sett endast tillgängliga för större institutionella kunder.

Investeringarna sprids mellan Sverige/Norden, Europa och USA och fonden har en begränsad risknivå, då andelen aktier maximalt får uppgå till 60 procent av portföljen. Lannebo Komplett är en fond-i-fond men till en fast förvaltningsavgift på 1,60 procent.

Carnegie Strategifond är en välbalanserad fond med för närvarande runt 50 procent aktier, 50 procent företagsobligationer. Carnegie Strategifond har därmed en lägre risk än en vanlig aktiefond och samtidigt större möjligheter än en ren räntefond.

Fonden investerar i välskötta nordiska bolag som agerar långsiktigt och har en ambitiös inställning i hållbarhetsfrågor. Fokus ligger på aktier med hög utdelning och företagsobligationer med bra ränta. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Läs mer om fonderna

Den 1 juni 2018 genomför Swedbank Robur några ändringar i fonden. Syftet med ändringarna är främst att tydliggöra fondens karaktär. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

De huvudsakliga ändringarna är:
 • Fonden byter namn till Swedbank Robur Fastighet.
 • Tydliggörande av fondens karaktär genom att definiera att fonden huvudsakligen investerar i bolag inriktade mot fastighetsbranschen. Därmed blir det tydligare vilka bolag fonden har möjlighet att investera i.
 • Fonden får nu möjlighet att investera i tillgångsslagen penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut. Att kunna placera på konto hos kreditinstitut underlättar likvidhanteringen i fonden.
 • Förtydligande av fondens målsättning.

När förändringarna börjar gälla kan du läs mer i fondens faktablad som du hittar under våra valbara fonder.

Du hittar även information hos swedbankrobur.se

I slutet av maj kommer vi att genomföra fondbyten enligt nedan lista. Du som placerar i någon av dessa fonder får information brevledes under vecka 18. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 15 maj.

Fonder som ersätts och ersättaren
 • Fidelity Global Health Care ersätts av DNB Health Care
 • JPM Emerging Markets ersätts av Nordea 1 - Emerging Stars
 • JPM Emerging Europé ersätts av Schroder Emerging Europe
 • JPM China ersätts av Fidelity Greater China
 • JPM India ersätts av GS India Equity

Mer information om de mottagande fonderna finns att läsa under valbara fonder.

Valbara fonder

I mitten av vecka 17 byter vi andelsklass för de kvarvarande fonder som fortfarande har utdelning. Vi byter då till en andelsklass som återinvesterar utdelningen direkt i fonden istället.

För dig som kund innebär detta ingen förändring då Folksam redan idag återinvesterar utdelningen. Vid fondbytet kommer antalet andelar förändras men ditt värde är detsamma.

Berörda fonder:
 • Fidelity Global Financial Services
 • Fidelity Global Consumer Industries
 • Fidelity Greater China
 • Fidelity Pacific Fund
 • JPM Latin America Equity

Om du är nöjd med bytet av andelsklass behöver du inte göra något. Vill du byta fond gör du det enklast genom att logga in med BankID på Mina sidor på folksam.se.

I slutet av april och i början av maj kommer vi att genomföra några fondbyten i Kooperativ Tjänstepension. Du som placerar i fonderna kommer att få information brevledes under vecka 14 och 15.

Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in på vår internettjänst Min kooperativa tjänstepension på folksam.se och gör ditt val.

Fondbytena
 • SEB Globalfond byts till SEB Hållbarhetsfond Global
 • SEB Bioteknikfond byts till SEB Hållbarhetsfond Global
 • SEB Nordamerikafond Småbolag byts till SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag
 • Skagen Global byts till SEB Hållbarhetsfond Global
 • Skagen Kon-Tiki byts till Öhman Etisk Emerging Markets

Information om mottagande fonder

SEB Hållbarhetsfond Global
En aktivt förvaltad globalfond som investerar i aktierelaterade instrument i den utvecklade delen av världen. Fonden är fossilfri och investerar aktivt i bolag som SEB anser har goda förutsättningar att bidra till en positiv påverkan inom hållbarhetsområdet.

Förvaltningsavgiften är 1,50 procent. (Skagen Global har utöver förvaltningsavgiften som är 1,00 procent, en prestationsbaserad avgift på 10 procent som tas ut när fonden presterar bättre än sitt jämförelseindex, en sådan avgift har inte SEB Hållbarhetsfond Global).

SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag
En aktivt förvaltad fond som placerar både i små och medelstora Nordamerikanska bolag. Förvaltarteamet jobbar med aktiv ”stock-picking” och använder sig av en fundamental investeringsprocess under vilken de försöker identifiera högkvalitativa bolag. Förvaltningsavgiften är 1,75 procent. 

Öhman Etisk Emerging Markets
En indexnära aktiefond med målsättning att följa utvecklingen för de största bolagen på tillväxtmarknaden.
Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets 50 Index som innehåller 50 av de största och mest likvida bolagen på tillväxtmarknaden. Förvaltningsavgiften är 0,90 procent.

Mer information om fonderna finns att läsa på vår hemsida under Långsiktigt sparande/valbara fonder och välj sedan Kooperativ tjänstepension.

Våra valbara fonder

Nu finns SPP Europa Plus tillgänglig i vårt guidade fondutbud. Fonden är en del av SPPs pluskoncept och gör sällskap med SPP Sverige Plus, SPP Global Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus som redan finns i vårt guidade fondutbud.

De indexnära Plusfonderna är fossilfria och tar hänsyn till hållbarhetskriterier samt styr placeringar mot hållbara bolag. Samtidigt har spararen de fördelar som en traditionell indexfond erbjuder kring avgifter och riskspridning. Att fonderna är fossilfria innebär att bolag inom energisektorn och vissa bolag inom samhällsservice (kraftbolag), material och industri exkluderas. Utöver detta exkluderas även vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi.

För att fonderna ska hålla sig nära sina index, trots tuffa hållbarhetskriterier, har SPP en optimeringsstrategi. Strategin bygger på att bolagen som väljs bort ersätts av bolag som både rankas högt i den interna hållbarhetsanalysen och som samtidigt har samma eller liknande egenskaper som de bolagen som valts bort.

I Plusfonderna finns möjlighet att placera upp till 10 procent i lösningsbolag. Lösningsbolag är bolag som levererar lösningar på framtidens klimatutmaningar. Det innebär att fonderna bidrar till övergången till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Det görs bland annat genom investeringar inom områden som förnybar energi, energieffektivisering, transporter med låga utsläpp eller återvinning.

 • Förvaltningsavgiften för SPP Europa Plus är 0,40 procent
 • Förvaltningsavgiften för SPP Sverige Plus är 0,30 procent
 • Förvaltningsavgiften för SPP Global Plus är 0,40 procent
 • Förvaltningsavgiften för SPP Tillväxtmarknad Plus är 0,50 procent

Läs mer om fonderna här >

Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya. I början av mars kommer vi att göra ett fondbyte och ersätta Skagen Kon-Tiki som ingår i vårt guidade fondutbud. Vi ersätter fonden med Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders.

Vontobel mtx Emerging Markets Fund är en aktivt förvaltad tillväxtmarknadsfond med en koncentrerad portfölj på omkring 45 bolag och med fokus på hållbarhet. Förvaltningsavgiften är 1,65 procent.

Du som placerar i fonden kommer att få information brevledes under vecka 7. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast 5 mars.

I vårt guidade fondutbud tar vi nu in SPP Sverige Plus, SPP Global Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus. Efter årsskiftet kommer SPP att lansera SPP Europa Plus som då kommer att bli valbar i vårt guidade fondutbud.

De indexnära Plusfonderna är fossilfria och tar hänsyn till hållbarhetskriterier samt styr placeringar mot mer hållbara bolag. Samtidigt har spararen de fördelar som en traditionell indexfond erbjuder kring avgifter och riskspridning. Att fonderna är fossilfria innebär att bolag inom energisektorn och vissa bolag inom samhällsservice (kraftbolag), material och industri exkluderas. Utöver detta exkluderas även vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi.

För att fonderna ska hålla sig nära sina index, trots hållbarhetskriterier, har SPP en optimeringsstrategi. Strategin bygger på att bolagen som väljs bort ersätts av bolag som både rankas högt i den interna hållbarhetsanalysen och som samtidigt har samma eller liknande egenskaper som de bolagen som valts bort.

I Plusfonderna finns möjlighet att placera upp till 10 procent i lösningsbolag. Lösningsbolag är bolag som levererar lösningar på framtidens klimatutmaningar. Det innebär att fonderna bidrar till övergången till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Det görs bland annat genom förnybar energi, energieffektivitet, transporter med låga utsläpp eller återvinning. För att sprida riskerna investerar vi i många olika tekniker exempelvis vindkraft, vattenkraft, solenergi och bergvärme.

 • Förvaltningsavgiften för SPP Sverige Plus är 0,30 procent
 • Förvaltningsavgiften för SPP Global Plus är 0,40 procent
 • Förvaltningsavgiften för SPP Tillväxtmarknad Plus är 0,50 procent

Läs mer om fonderna under Valbara fonder

Danske Capital AB har beslutat att samtliga av bolagets svenska fonder ska slås samman med motsvarande nya fonder i Luxemburg. De nya fonderna har samma placeringsinriktning, förvaltning och kostnader som de svenska fonderna har idag. Efter sammanslagningarna förvaltas fonderna av Danske Invest Management Company S.A

Den 10 november händer detta
 • Danske Invest Global Index slås samman med Danske Invest SICAV – Global Index
 • Danske Invest SRI Global slås samman med Danske Invest SICAV - SRI Global
 • Danske Invest Sverige Kort Ränta slås samman med Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta
 • Danske Invest Sverige Ränta slås samman med Danske Invest SICAV - Sverige Ränta

Sammanslagningarna genomförs den 10 november och i samband med dessa kommer fonderna vara stängda för handel, 9-13 november.

Du som placerar i någon av Danske Capital AB:s fonder kommer att få information brevledes under vecka 43. Sammanslagningarna av fonderna sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 3 november.

Läs om kommande fondbyte av Danske Invest Global Index i fondhändelse: 25/10 Fondbyte i vårt guidade fondutbud – vi ersätter Danske Invest Global Index med Danske Invest SICAV SRI Global

I slutet av november kommer vi att göra ett fondbyte då vi ersätter Danske Invest Global Index med Danske Invest SICAV - SRI Global*. Orsaken till fondbytet är att vi vill erbjuda en fond med fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Danske Invest SICAV - SRI Global är en global indexnära fond med så kallad etisk placeringsinriktning. Fonden placerar i de aktier, efter etiska restriktioner, som ingår i fondens jämförelseindex. Restriktionerna gäller för investeringar i bolag vars intjäning kommer från vapenproduktion, pornografi, alkohol, tobak och fossila utsläpp. Förvaltningsavgiften är 0,50 procent.

Du som placerar i fonden kommer att få information brevledes under vecka 43. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 3 november.

*Danske Capital AB har beslutat att samtliga av bolagets svenska fonder ska slås samman med motsvarande nya fonder i Luxemburg. I samband med detta kommer fonderna vara stängda för handel 9-13 november. De nya fonderna har samma placeringsinriktning, förvaltning och kostnader som de svenska fonderna har idag. Efter sammanslagningarna förvaltas fonderna av Danske Invest Management Company S.A.

Läs mer om förändringarna i Danske Capital AB:s Sverigefonder i fondhändelse: 25/10 Förändringar i Danske Capital AB:s Sverigefonder

I början av november kommer vi att göra ett fondbyte och ersätta RAM (Lux) Sys Emg Markets Equities som ingår i vårt guidade fondutbud. Vi ersätter fonden med Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders.

Du som placerar i fonden kommer att få information brevledes under vecka 41. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast 1 november.

Läs mer om Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders i tidigare fondhändelse:
8/6 Ny fond i vårt guidade fondutbud – Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders.

Nu utökar vi vårt guidade fondutbud men en branschfond med tydlig hållbarhetsinriktning, Nordea Klimatfond.

Nordea Klimatfond är en aktiefond som placerar på den globala marknaden. Placeringarna görs i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser, i företag som erbjuder klimatlösningar som bidrar till övergången till en hållbar koldioxidsnål ekonomi, samtidigt som föroreningar, svinn och utsläpp minskar. Fonden har innehav i cirka 50 bolag.

Fonden förvaltas av två förvaltare, Thomas Sørensen och Henning Padberg. De har varit med sedan starten 2008 och till sin hjälp har de att erfaret analysteam.

Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Läs mer om fonderna i vårt guidade fondutbud under valbara fonder

Vi utökar vi vårt guidade fondutbud med en global fond med stort fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Danske Invest SRI Global är en global indexnära fond med så kallad etisk placeringsinriktning. Fonden placerar i de aktier, efter etiska restriktioner, som ingår i fondens jämförelseindex.

Restriktionerna gäller för investeringar i bolag vars intjäning kommer från vapenproduktion, pornografi, alkohol, tobak och fossila utsläpp. De har även restriktioner för bolag som på ett övergripande plan inte lever upp till FN:s principer för mänskliga rättigheter.

Fonden förvaltas av ett erfaret team som med hjälp av en kvantitativ modell styr förvaltningen för att så billigt som möjligt ge en avkastning som ligger så nära index som möjligt (MSCI World).

Förvaltningsavgiften är 0,50 procent.

Läs mer om fonderna i vårt guidade fondutbud under Valbara fonder

Nu utökar vi vårt guidade fondutbud med en tillväxtmarknadsfond. Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders finns nu tillgänglig för handel. Läs mer om fonderna i vårt guidade fondutbud under Valbara fonder.
Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders är en aktivt förvaltad fond med en relativt koncentrerad portfölj på omkring 45 bolag. Fondens förvaltare är baserade i Zürich och avgiften är 1,65 procent.

Investeringsprocessen består av fyra pelare och är en kombination av systematisk granskning och grundläggande analys. Den första pelaren handlar om att bolaget skall ha en hög avkastning på eget kapital (ROIC). Pelare två och tre innebär att bolagen måste ha en stark positionering i branschen och aktien måste handlas med en rabatt i förhållande till bolagets teoretiska värde. Den sista pelaren tar hänsyn till bolagets hållbarhet (ESG) genom Vontobels egenutvecklade analys.

Vontobels hållbarhetsanalys består av ett antal externa källor som vävs samman med interna ESG-analys som tar upp frågor som operationell miljöeffektivitet, relationer med arbetstagare, samhällsekonomisk utveckling, styrelsens ansvar ledningens arvode, etc. Analysen resulterar i en poäng mellan 0-10 där bolagen behöver uppnå minst 5 poäng för att klassas som investeringsbara.

Vontobel Asset Management är en del av Vontobel Bank AG som grundades 1924 i Schweiz. Banken kontrolleras av familjen Vontobels fjärde generation och Vontobelstiftelsen. Vontobel Asset Management är en global, aktiv kapitalförvaltare med cirka 822 miljarder SEK under förvaltning via en multi-boutique struktur. Vontobel är en av Europas största förvaltare inom hållbara investeringar sedan 1994.

I mitten av juni så kommer vi att göra fondbyten och ersätta två fonder i vårt guidade fondutbud.

Du som placerar i fonderna kommer att få information brevledes under vecka 21. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 7 juni.

Mina sidor

Vi ersätter SEB Globalfond med SEB Hållbarhetsfond Global

Vår ambition är att kunna erbjuda fonder med tydlig hållbarhetsprofil inom våra större kategorier och därför ersätter vi SEB Globalfond med SEB Hållbarhetsfond Global.

SEB Hållbarhetsfond Global är en aktivt förvaltad globalfond som har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt till väl avvägd risk, med bibehållande av den önskade hållbarhetsprofilen. Fonden är fossilfri och investerar bara i den utvecklade delen av världen samt i bolag som SEB anser har goda förutsättningar att bidra till en positiv påverkan inom hållbarhetsområdet. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Vi ersätter SEB Globalfond med SEB Hållbarhetsfond Global

SEB Nordamerika Småbolag kommer att tas bort från vårt sortiment. Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya.

SEB Nordamerika Små och Medelstora bolag är en aktivt förvaltad fond som placerar både i små och medelstora Nordamerikanska bolag. Förvaltarteamet jobbar med aktiv ”stock-picking” och använder sig av en fundamental investeringsprocess under vilken de försöker identifiera högkvalitativa bolag. Sådana bolag kännetecknas ofta av en stark marknadsposition och stabila vinstmarginaler. Förvaltarna är långsiktiga och har en låg omsättning gällande innehaven i portföljen. Förvaltarteamet har lång erfarenhet inom förvaltning av nordamerikanska aktier och har historiskt lyckats uppnå goda förvaltningsresultat. Fonden förvaltas av Hermes Investment Management Ltd under SEB:s varumärke. Hermes har sitt säte i London och har ca 330 miljarder SEK under förvaltning. Förvaltningsavgiften är 1,75 procent.

Läs mer om de mottagande fonderna i vårt guidade fondutbud

DNB Health Care och dess förvaltare Eirik Hernes Larsen tilldelats Thomson Reuters Lipper Fund Award 2017 för bäst avkastning på tre års sikt inom sin kategori. Vi är stolta över att erbjuda fonden i vårt Guidade utbud.

DNB Health Care - Lipper Fund Award 2017

DNB Health Care är fortsatt stark på både tre och fem års sikt och ligger där i topp på Morningstar inom sin kategori. Under året har fonden avkastat närmare 1 % bättre än sitt jämförelseindex.

Den femstjärniga hälso- och läkemedelsfonden har sedan 2012 förvaltats mycket framgångsrikt av Eirik Hernes Larsen. Samtidigt som fonden fortsätter att växa har DNB valt att stärka upp förvaltningen och anställt Knut Bakkemyr som ny kollega till Eirik. Knut är 36 år gammal och kommer från Selvaag Invest AS. Fondens strategi (egen analys, fundamental bolagsvärdering, investeringar i lönsamma företag) ligger fast och Knuts uppgift blir att framöver applicera framgångsreceptet på marknader som Eirik ännu inte investerat i, bland annat hälsovårdsbolag i Kina och Indien.

Länk till vårt guidade fondutbud

Nu lägger vi till en globalfond i vårt guidade fondutbud som följer omfattande hållbarhetskriterier och hållbarhet är en integrerad del i förvaltningen av fonden.

SEB Hållbarhetsfond Global är en aktivt förvaltad globalfond som har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt till väl avvägd risk, med bibehållande av den önskade hållbarhetsprofilen. Fonden investerar bara i den utvecklade delen av världen. Med hjälp av analys och urval tas aktiva beslut att investera globalt i marknadsnoterade bolag. Fonden är fossilfri och investerar aktivt i bolag som SEB anser har goda förutsättningar att bidra till en positiv påverkan inom hållbarhetsområdet. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Fonden tilldelades utmärkelsen ”Årets Etikfond 2016” av fondmarknaden.se.

Läs mer om fonden i vårt guidade fondutbud

Vi utökar det guidade fondutbudet med SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag (fondid 3313).

Fonden placerar i marknadsnoterade små och medelstora bolag i Nordamerika. Förvaltarteamet jobbar med aktiv ”stock-picking” och använder sig av en fundamental investeringsprocess under vilken de försöker identifiera högkvalitativa bolag. Sådana bolag kännetecknas ofta av en stark marknadsposition och stabila vinstmarginaler. Förvaltarna är långsiktiga och har en låg omsättning gällande innehaven i portföljen. Förvaltarteamet har lång erfarenhet inom förvaltning av nordamerikanska aktier och har historiskt lyckats uppnå goda förvaltningsresultat.

Fonden förvaltas av Hermes Investment Management Ltd under SEB:s varumärke. Hermes har sitt säte i London och har cirka 330 miljarder SEK under förvaltning.

Förvaltningsavgiften är 1,75 procent.

SEB Nordamerikafond Små och Medelstora bolag har tilldelats utmärkelsen ”Årets Nordamerikafond 2016” av fondmarknaden.se

Läs mer om fonden i vårt guidade fondutbud

Fondbolaget Carnegie Asset Management byter namn till C WorldWide Asset Management, ändringen gjordes den 8 mars 2017. I vårt guidade fondutbud har vi Carnegie WorldWide Asia som från den 8 mars heter C WorldWide Asia.

Läs mer om fonden i vårt guidade fondutbud.

Öhmans ränteteam har utsetts till Sveriges bästa räntehus av Morningstar. Motiveringen lyder: ”Strålande långsiktiga resultat i förvaltningen av företagsobligationer och realräntepapper ligger bakom Öhmans seger bland räntefonder inriktade på värdepapper i svenska kronor.”

Vill du veta mer om Öhman Företagsobligationsfond eller någon annan av Öhmans fonder kan du göra det i vårt guidade fondutbud.

Guidat fondutbud

Vi utökar det guidade fondutbudet med Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (fondid 3621) som är en aktivt förvaltad fond i kategorin tillväxtmarknader. Detta görs i ett steg att ytterligare stärka vårt fondutbud med fokus på hållbarhet.

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i tillväxtländer. Fonden följer konceptet för Nordeas Stars-fonder. I dessa fonder baseras urvalet av aktier på en kombination av finansiell analys och analys av hur företagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Endast företag som hanterar dessa frågor på ett proaktivt och strukturerat sätt, samt är intressanta ur ett finansiellt perspektiv, blir aktuella för fonden att placera i. Fonden har ett innehav i cirka 50 företag. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Nordea Asset Management är tillgångsförvaltningsdelen av Nordea. Nordea är en av de största finansiella institutionerna i norra Europa och Nordea Asset Management är en ledande europeisk kapitalförvaltare. Nordea Asset Management är en aktiv förvaltare med fokus på ansvarsfulla investeringar.

För dig som har ett försäkringsavtalsnummer som börjar på IN så kommer fonden bli valbar inom kort.

Mer information om fonden finns att läsa på vår hemsida under Pensionssparande och välj därefter Valbara fonder.

Våra valbara fonder