Arkiv

Alla fondhändelser

Här hittar du alla fondhändelser vi publicerat den senaste tiden.

Fondhändelser 2017

Vi utökar det guidade fondutbudet med SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag (fondid 3313).

Fonden placerar i marknadsnoterade små och medelstora bolag i Nordamerika. Förvaltarteamet jobbar med aktiv ”stock-picking” och använder sig av en fundamental investeringsprocess under vilken de försöker identifiera högkvalitativa bolag. Sådana bolag kännetecknas ofta av en stark marknadsposition och stabila vinstmarginaler. Förvaltarna är långsiktiga och har en låg omsättning gällande innehaven i portföljen. Förvaltarteamet har lång erfarenhet inom förvaltning av nordamerikanska aktier och har historiskt lyckats uppnå goda förvaltningsresultat.

Fonden förvaltas av Hermes Investment Management Ltd under SEB:s varumärke. Hermes har sitt säte i London och har cirka 330 miljarder SEK under förvaltning.

Förvaltningsavgiften är 1,75 procent.

SEB Nordamerikafond Små och Medelstora bolag har tilldelats utmärkelsen ”Årets Nordamerikafond 2016” av fondmarknaden.se

Läs mer om fonden i vårt guidade fondutbud

Fondbolaget Carnegie Asset Management byter namn till C WorldWide Asset Management, ändringen gjordes den 8 mars 2017. I vårt guidade fondutbud har vi Carnegie WorldWide Asia som från den 8 mars heter C WorldWide Asia.

Läs mer om fonden i vårt guidade fondutbud.

Öhmans ränteteam har utsetts till Sveriges bästa räntehus av Morningstar. Motiveringen lyder: ”Strålande långsiktiga resultat i förvaltningen av företagsobligationer och realräntepapper ligger bakom Öhmans seger bland räntefonder inriktade på värdepapper i svenska kronor.”

Vill du veta mer om Öhman Företagsobligationsfond eller någon annan av Öhmans fonder kan du göra det i vårt guidade fondutbud.

Guidat fondutbud

Vi utökar det guidade fondutbudet med Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (fondid 3621) som är en aktivt förvaltad fond i kategorin tillväxtmarknader. Detta görs i ett steg att ytterligare stärka vårt fondutbud med fokus på hållbarhet.

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i tillväxtländer. Fonden följer konceptet för Nordeas Stars-fonder. I dessa fonder baseras urvalet av aktier på en kombination av finansiell analys och analys av hur företagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Endast företag som hanterar dessa frågor på ett proaktivt och strukturerat sätt, samt är intressanta ur ett finansiellt perspektiv, blir aktuella för fonden att placera i. Fonden har ett innehav i cirka 50 företag. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Nordea Asset Management är tillgångsförvaltningsdelen av Nordea. Nordea är en av de största finansiella institutionerna i norra Europa och Nordea Asset Management är en ledande europeisk kapitalförvaltare. Nordea Asset Management är en aktiv förvaltare med fokus på ansvarsfulla investeringar.

För dig som har ett försäkringsavtalsnummer som börjar på IN så kommer fonden bli valbar inom kort.

Mer information om fonden finns att läsa på vår hemsida under Pensionssparande och välj därefter Valbara fonder.

Våra valbara fonder

Fondhändelser 2016

Vi erbjuder nu SPP:s indexnära hållbara aktiefonder i vårt guidade fondutbud. Det gör vi som ett ytterligare steg till att erbjuda dig som kund ett alternativ med fokus på låg avgift inom de främsta fondkategorierna. Vi guidar på tre parametrar i vårt guidade fondutbud, avkastning, avgift och hållbarhet.

 • SPP Aktiefond Sverige
 • SPP Aktiefond Europa
 • SPP Aktiefond USA
 • SPP Aktiefond Japan

Läs mer om fonderna

Befintliga etiska indexfonder från Öhman har vårt fortsatta förtroende och är även i fortsättningen valbara. Fonderna skiljer sig åt i etisk screening/hållbarhetsarbete.

Vill du själv byta fond kan du enkelt göra det genom att logga in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och göra ditt val.

Logga in på Mina sidor

Under rubriken Fondnyheter finner du nu även externa fondnyheter i samarbete med Finwire. Vi erbjuder nu även externa fondnyheter för vårt guidade fondutbud. Genom ett nytt samarbete med Finwire så får vi nu nyhetsbevakning på vårt guidade fondutbud.

Vi fortsätter informera om fondförändringar under rubriken Fondhändelser och annat som berör guidat fondutbud.

I slutet av januari gör vi ett fondbyte och ersätter HealthInvest Value Fund med DNB Health Care. Denna fond kommer att tas bort från vårt sortiment och du som placerar i fonden kommer att få information om detta brevledes under första veckan i januari.

Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av det. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 19 januari.

Logga in på Mina sidor

Mer om den mottagande fonden

DNB Health Care är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i farmaci-, läkemedels- och bioteknikbolag på de ledande europeiska, amerikanska och asiatiska marknaderna.

Investeringarna har god spridning mellan företag och länder. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Mer information om fonden finns att läsa på vår hemsida under Pensionssparande/Valbara fonder.

Våra valbara fonder

Under november kommer vi att göra fondbyten då vi tar bort Intacta Stabil och Intacta Trend från fondplattformen. Fondbytet av Intacta Trend genomförs i mitten av november och Intacta Stabil i slutet av november. Vi har tidigare meddelat att båda fondbytena görs i mitten av november men vi har nu tvingats skjuta fram fondbytet av Intacta Stabil till slutet av november. Fond vi byter bort

Fond vi byter bort – Mottagande fond
 • Intacta Stabil (fondid 4160) – Blackstone Diversified Multi-Strategy (fondid 7146)
 • Intacta Trend (fondid 4161) – Fondväljaren Trend (fondid 3291)

Läs mer om de mottagande fonderna i kurslistan.

Valbara fonder

Fondbolaget Wells Fargo Asset Managent har beslutat att sänka förvaltningsavgiften för fonden Wells Fargo (Lux) WF - China Equity Fund (fondid 7401). Den nya förvaltningsavgiften är 1,50 procent och gäller från och med 9 december 2016, vilket är en sänkning från 1,95 procent. Fonden är valbar i vårt guidade fondutbud där du kan läsa mer om fonden.

Valbara fonder

Nu utökar vi vårt guidade fondutbud med en multistrategifond inom kategorin för hedgefonder/absolutavkastande.

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund finns nu tillgänglig för handel. I samband med lanseringen skickades en pressmeddelande ut, se bifogad länk nedan.

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund består av en kombination av alternativa investeringsstrategier som strävar efter en bra riskjusterad avkastning. Det vill man uppnå genom att ha en låg volatilitet samt en låg korrelation gentemot traditionella tillgångsslag såsom aktier och räntor.

Genom fondens investeringsprocess kommer förvaltaren åt att investera i enskilda strategier som idag inte finns tillgängliga på marknaden för enskilda privatkunder. Fonden använder sig av en kombination av alternativa investeringsstrategier inom aktier och krediter (räntor). Fondens egenskaper gör den till ett lämpligt komplement i en traditionell fondportfölj. Genom sin asymmetriska avkastning gentemot tillgångsslag såsom aktier och räntor bidrar fonden till minskad risk (mätt i standardavvikelse) och en förbättrad riskjusterad avkastning.

Blackstone grundades 1985 och är en av världens största alternativa kapitalförvaltare. Blackstone Alternative Asset Management (BAAM) förvaltar företagets tillgångar genom en diversifierad portfölj med investeringar i hedgefonder som kompenserar för aktieexponeringen från företagets andra verksamheter.

BAAM är en av världens största diskretionära investerare i hedgefonder, med cirka 600 miljarder kronor under förvaltning.

Till pressmeddelandet

I mitten av november gör vi ett fondbyte och ersätter Swedbank Robur Östeuropa med Schroder ISF Emerging Europe.

Swedbank Robur Östeuropa kommer att tas bort från vårt sortiment och du som placerar i fonden kommer att få information brevledes under vecka 41. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av det. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 8 november.

Logga in på Mina sidor för att byta

Mer om den mottagande fonden

Schroder ISF Emerging Europe är en aktiefond som investerar i de europeiska tillväxtmarknaderna, däribland Tjeckien, Polen och Ryssland som representerar olikartade ekonomier som förväntas växa i snabbare takt än det bredare Europa. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent. Du kan läsa mer om fonden på vår hemsida under valbara fonder.

I juli 2016 undertecknade Brummer & Partners AB Förenta Nationernas principer för ansvarsfulla investeringar - PRI. Brummer & Partners AB är delägare i Lynx Asset Management AB och har undertecknat PRI för hela gruppens räkning.

Detta innebär att fonden Lynx Dynamic som förvaltas av Lynx Asset Management AB nu blir PRI märkt. Fonden har varit valbar i vårt guidade fondutbud sedan början av 2011. Vi guidar på hållbarhet i vårt guidade fondutbud - vi tittar inte bara på enskilda fonders prestation.

Vi ser gärna att de fondförvaltare vi samarbetar med har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och vi arbetar för att de som ännu inte skrivit under ska göra det.

Bakgrund PRI

2005 bjöds Folksam in, som enda svenska investerare, att vara med och utforma FN:s riktlinjer för internationella investerare vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Riktlinjerna kallas PRI, Principles for Responsible Investment och består av tio principer som de investerare som undertecknar dem tar på sig att följa.

I korthet handlar det om att ta hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och bolagsstyrning i sina investeringar. Sedan 2005 har Folksam även deltagit i ett flertal investerarsamarbeten inom ramen för PRI, exempelvis gällande jämställdhet i börsbolagen och börsbolagens arbete för kontroll av underleverantörer.

Valbara fonder i vårt guidade fondutbud

Nu utökar vi vårt guidade utbud med en ny healthcarefond, DNB Health Care (fondid 7334) och en ny fond inom kategorin tillväxtmarknader, Schroder ISF Emerging Europe (fondid 3128).

DNB Health Care är en koncentrerad aktiefond (30–45 bolag) som huvudsakligen placerar sina medel i farmaci-, läkemedels- och bioteknikbolag på de ledande europeiska, amerikanska och asiatiska marknaderna. Investeringarna har god spridning mellan företag och länder. Förvaltningsavgift 1,50 procent. Schroder ISF Emerging Europe är en aktiefond som investerar i de europeiska tillväxtmarknaderna, däribland Tjeckien, Polen och Ryssland som representerar olikartade ekonomier som förväntas växa i snabbare takt än det bredare Europa. Förvaltningsavgift 1,50 procent.

Schroder ISF Emerging Europe kommer under november att ersätta Swedbank Robur Östeuropa i det guidade utbudet.

Vår ambition är att erbjuda dig ett brett sortiment av högkvalitativa fonder. Därför kommer vi under oktober att genomföra ett antal fondbyten i Kooperativ tjänstepensions fondutbud.

Har du innehav och/eller pågående premieinbetalning i någon av nedan fonder som vi byter bort kommer du att få ett brev med information under vecka 36.

 • Swedbank Robur Globalfond ersätts av SEB Global
 • Swedbank Robur Mixfond Pension ersätts av KPA Etisk Blandfond 2
 • Swedbank Robur Premium Balanserad ersätts av SEB Världenfond
 • Swedbank Robur Premium Modig ersätts av SEB Världenfond
 • Swedbank Robur Aktiefond Pension ersätts av KPA Etisk Aktiefond
 • Swedbank Robur Premium Försiktig ersätts av SEB Världenfond
 • Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige ersätts av Didner & Gerge Småbolag
 • Swedbank Robur Global Emerging Markets ersätts av Skagen Kon-Tiki
 • Swedbank Robur Penningmarknadsfond ersätts av Danske Invest Sverige Kort Ränta
 • Swedbank Robur Småbolagsfond Europa ersätts av SEB European Equity Small Cap

I början av oktober gör vi ett fondbyte och ersätter Swedbank Humanfond med Didner & Gerge Aktiefond och för Folksam LO Pension med Öhman Etisk Index Sverige.

Orsaken till fondbytet är ett lågt intresse för denna fond i kombination med att fonden inte har presterat enligt förväntan över tid, därför kommer den att tas bort från vårt sortiment. Du som berörs av fondbytet informeras om detta brevledes under vecka 36.

Fortsatt stöd till Riksidrottsförbundet

Swedbank Humanfond delar årligen ut två procent av fondförmögenheten till ideella organisationer. Folksam har valt att stödja Riksidrottsförbundet och deras verksamhet som möjliggjort en utbildning för unga ledare, Folksam Ledarcamp. Vi engagerar oss i det som är viktigt för dig som kund och kommer i fortsättningen att stödja Riksidrottsförbundet i detta arbete, men med en annan form av finansiering.

Mer om de mottagande fonderna

Didner & Gerge Aktiefond (fondnr 3101) är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar till minst 90 procent i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper vilka placeras till 90 procent i Sverige. Förvaltningsavgiften är 1,22 procent per år.

Öhman Etisk Index Sverige (fondnr 2105) är en aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fonden består normalt av investeringar i 70 till 100 bolag fördelade på olika branscher och följer fondbolaget Öhmans standard för ansvarsfulla investeringar. Förvaltningsavgiften är 0,48 procent per år.

Bakgrund

Den ursprungliga fonden Folksam Idrottsfond fusionerades in i Humanfonden på grund av låg volym. I överenskommelse med Swedbank Robur så adderades Riksidrottsförbundet som ny gåvomottagare till Humanfonden för att fortsätta möjligheten att bidra till Riksidrotten.

Nu har även Solidar Fonder AB undertecknat Förenta Nationernas principer för ansvarsfulla investeringar – PRI. Detta innebär att Fondväljaren Trend som förvaltas av Solidar Fonder AB nu blir PRI märkt.

Vi guidar på hållbarhet i vårt guidade fondutbud - vi tittar inte bara på enskilda fonders prestation. Vi ser gärna att de fondförvaltare vi samarbetar med har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och vi arbetar för att de som ännu inte skrivit under ska göra det.

Bakgrund
UN Principles for Responsible Investments (PRI) 2005 bjöds Folksam in, som enda svenska investerare, att vara med och utforma FN:s riktlinjer för internationella investerare vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.

Riktlinjerna kallas PRI, Principles for Responsible Investment, och består av sex principer som de investerare som undertecknar dem tar på sig att följa. I korthet handlar det om att ta hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och bolagsstyrning i sina investeringar.

Sedan 2005 har Folksam även deltagit i ett flertal investerarsamarbeten inom ramen för PRI, exempelvis gällande jämställdhet i börsbolagen och börsbolagens arbete för kontroll av underleverantörer.

Från och med den 1 juli till och med 31 december 2016 sänks förvaltningsavgiften för Danske Invest Sverige Kort Ränta från 0,30 procent till 0,20 procent.

Sänkningen gäller till och med 31 december 2016 och kan därefter höjas till ordinarie förvaltningsavgift 0,30 procent.
– Fonden har under lång tid haft en mycket konkurrenskraftig avkastning och för att ytterligare förstärka denna sänker vi avgiften då rådande räntemiljö blivit allt mer utmanande, säger Stefan Rocklind som är chef för ränteförvaltningen i Sverige på Danske Invest.

Fakta om Danske Invest Sverige Kort Ränta
 Fonden startade 2000 och förvaltar idag 11 miljarder kronor, vilket gör den till en stor spelare på den svenska obligationsmarknaden. Fonden har en fokuserad strategi, då man enbart investerar i Investment Gradeobligationer utställda i svenska kronor.

Nu lägger vi till sju fonder i Kooperativ tjänstepensions fondutbud. Från den 9 juni blir nedan fonder valbara, du kan läsa mer om dem i kurslistan.

Globala fonder
Danske Invest Global Index investerar i globala aktier och förvaltas med målet att ge en avkastning som motsvarar fondens jämförelseindex. Fonden är med andra ord en passivt förvaltad indexfond. Förvaltningsavgiften är 0,44 procent.

KPA Etisk Aktiefond placerar i svenska och utländska aktier. Normalt placeras 50 procent i svenska aktier och 50 procent i utländska aktier. Placeringarna ska vara spridda på olika länder och branscher för att få en god riskspridning. Fonden avstår från placeringartobaks-, spel-, alkohol- och vapenproducerande bolag samt följer vissa placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Förvaltningsavgiften är 0,40 procent.

Europa
SEB European Small Caps placerar i aktier och aktierelaterade värdepapper i bolag som har ett börsvärde under 2 miljarder euro. Teamet placerar i bolag i Västeuropa och högst 5 procent av fondens tillgångar placeras i Östeuropa. Förvaltningsavgiften är 1,65 procent.

Räntefonder
SPP Grön Obligationsfond investerar i så kallade gröna obligationer. Gröna obligationer definieras som obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har en klart positiv effekt på miljö och samhälle. Förvaltningsavgiften är 0,30 procent.

Swedbank Robur Realräntefond placerar i realränteobligationer utgivna av stater men också av företag. Mer än 35 procent av fondens värde kan placeras i räntepapper utfärdade eller garanterade av svenska staten. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan 1,5 och 18 år. Förvaltningsavgiften är 0,50 procent.

Öhman Företagsobligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i företagsobligationer. Fonden placerar huvudsakligen i obligationer utgivna av nordiska företag med hög kreditvärdighet och följer vår standard för ansvarsfulla investeringar. Förvaltningsavgiften är 1,00 procent.

Specialutbud
GodFond Sverige & Världen är en väldiversifierad och hållbar indexnära global aktiefond. Den största delen av fondens förvaltningsavgift går till stiftelsen GoodCause som delar ut pengarna till sina sju välgörenhetspartners. Fonden följer Storebrandkoncernens standard för hållbara investeringar. Förvaltningsavgiften är 0,85 procent.

Nu finns Fondbroschyren uppdaterad. Den är uppdelad i två delar, En guide till ditt fondval samt Aktuellt fondutbud som innehåller vårt kvalitetssäkrade guidade fondutbud.

En guide till ditt fondval

Aktuellt fond

Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud i fondförsäkring som ger dig marknadsledande fonder. Två av våra hedgefonder har utsetts som topp-tre vinnare i sin kategori av 2015 Nordic Hedge Award. Catella Hedgefond i kategorin multistrategi och SEB Asset Selection i kategorin CTA – trendföljande förvaltning. Nordic Hedge Award har delat ut 22 priser till de hedgefonder som presterat bäst under 2015, baserat på en blandning av kvantitativt och kvalitativt urval.

Bland de 152 fonder som var med i urvalet valdes fem fonder i varje kategori. Modellen för att sortera fram vinnarna räknade med fem kriterier: värdeutveckling under 2015, prestation i förhållande till Nordic Hedge Index, sharpekvot, antal månader med positiv värdeutveckling, likformighet och långsiktig historisk prestation.

Källa: Hedge Nordic

Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud i fondförsäkring som ger dig marknadsledande fonder.

Vi är stolta att erbjuda en hållbar räntefond SPP Grön Obligationsfond som är bland de bästa och därtill nu även den största i världen.

Med över 2 miljarder i förvaltat kapital är SPP Grön Obligationsfond världens största gröna obligationsfond som dessutom har presterat högst avkastning inom sin kategori hittills i år (Morningstars kategori - medellånga obligationer).

Läs mer om världens största gröna obligationsfond

Från 1 mars 2016 överlåts eTurns fonder till Solidar Fonder AB. Fondernas förvaltare kommer att ingå i Solidar Fonder AB:s förvaltningsteam och kommer att fortsätta förvalta fonderna i enlighet med samma kvantitativa systematiska modeller som tidigare.

Fonden eTurn ändrar namn till Solidar SmartBeta Trend men ingen namnändring sker för Fondväljaren Trend.

Ändringar i fondbestämmelserna

 Innan överlåtelsen av fonderna genomförs sker ändringar i fondbestämmelserna i fonderna. Den viktigaste ändringen är att fonderna övergår från att vara specialfonder till att vara så kallade UCITS-fonder.

Skillnaden är att värdepappersfonder (UCITS) förvaltas i enlighet med bestämmelserna i lagen om värdepappersfonder medan placeringar i specialfonder kan göras på ett mer fritt sätt. Varken fondernas förvaltning, placeringsinriktning, huvudsakliga risknivå eller förvaltningsavgift ändras.

Ändringarna träder i kraft 29 februari 2016 och därefter sker överlåtelsen till Solidar Fonder AB.

I mitten av mars kommer vi att göra tre fondbyten enligt nedan. De fonder som vi byter bort ersätts av fonder som idag redan är valbara i vårt guidade fondutbud. Du som har innehav i någon av nedan fonder som kommer att bytas bort informeras brevledes under vecka 6.

Fondbytet
 • Fidelity European Sm Cos (fondid 8055) byts mot SEB European Equity Small Cap (fondid 3297)
 • Fidelity Global Strategic Bond (fondid 8073) byts mot Jupiter Dynamic Bond (fondid 2050)
 • Morgan Stanley EM Debt (fondid 8081) byts mot Neuberger Berman EMD Blend Fund (fondid 2040)
Mer om de mottagande fonderna

SEB European Equity Small Cap är en aktiv aktiefond som placerar i marknadsnoterade småbolag i Europa. Fondens förvaltningsavgift är 1,65 procent. Jupiter Dynamic Bond SICAV är en flexibel räntefond som investerar över hela världen. Fondens förvaltningsavgift är 1,25 procent.

Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund är en flexibel räntefond som investerar globalt i tillväxtmarknader. Fondens förvaltningsavgift är 1,40 procent.

Från den 29 februari 2016 ändras fondbestämmelserna för Didner & Gerge Aktiefond (fondid 3101). Fonden har sedan starten haft en gräns på 10 procent vad det gäller hur stor del av investeringarna som får ske i värdepapper som handlas på reglerad marknad utanför Sverige.

Den gränsen har nu utökats till att tillåta att 20 procent får investeringarna får ske utanför Sverige. Anledningen till ändringen är att säkerställa att fonden trots ökade volymer kan fortsätta att förvaltas aktivt i enlighet med vad som är beskrivet i faktablad och informationsbroschyr.

Ändringen ger också möjlighet till ytterligare diversifiering och därmed riskreducering. Ändringen bedöms vara i andelsägarnas bästa intresse.

I mitten av februari gör vi ett fondbyte och ersätter HSBC Amanah Global Equity (fondid 7575) med KPA Etisk Aktiefond.(fondid 7001)

Fonden kommer att läggas samman med en annan av HSBC:s fonder. Vi har valt att inte gå med i denna sammanslagning och därför kommer ditt fondinnehav och pågående premieinbetalningar att flyttas till fonden KPA Etisk Aktiefond. Fondbytet kommer att genomföras i mitten av februari 2016.

Mer om KPA Etisk Aktiefond
Fonden placerar i svenska och utländska aktier. Normalt placeras 50 procent i svenska aktier och 50 procent i utländska aktier. Placeringarna ska vara spridda på olika länder och branscher för att få en god riskspridning. Fonden avstår från placeringar i tobak-, spel-, alkohol- och vapenproducerande bolag samt följer vissa placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption.

Förvaltningsavgiften för KPA Etisk Aktiefond är 0,40 procent.

Du som har innehav i HSBC Amanah Global Equity informeras brevledes under vecka 3. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av det. Om du vill välja en annan fond gör du det enklast på vår internettjänst Mina sidor på folksam.se senast den 8 februari 2016.

Den 1 januari 2016 har kapitalförvaltaren Öhman förvärvat DNB:s svenska fond- och kapitalförvaltningsverksamhet.

I samband med detta sker nedan namnändringar av berörda fonder. Däremot görs ingen ändring av ansvarig fondförvaltare, förvaltningsstrategi eller portföljinnehav och ingen ändring av förvaltningsavgifterna.

Samtliga kunder som har innehav i någon av nedan fonder kommer att informeras brevledes under vecka 3. I tabellen nedan framgår vilka fonder som berörs och namnändringen av fonden. För Lärarfonderna är namnen oförändrade.

 • DNB Realräntefond A heter numera Öhman Realräntefond A
 • DNB Småbolagsfond A heter numera Öhman Småbolagsfond A
 • DNB Sverigefond A heter numera Öhman Sverigefond 2 A
 • DNB Utlandsfond A heter numera Öhman Utlandsfond A
 • DNB Utlandsfond A heter numera Lärarfond 21-44 år
 • Lärarfond 45-58 år heter numera Lärarfond 45-58 år
 • Lärarfond 59+ heter numera Lärarfond 59+