Förändringar i Espirias fonder från 1 oktober

Espiria genomför förändringar med uppdaterade fondnamn. Espiria Världen får även ändrad placeringsinriktning med de högsta hållbarhetskraven (artikel 9) enligt EU:s regelverk.

Övriga fonder har i stort sett oförändrade placeringsinriktningar med höga hållbarhetskrav (artikel 8) enligt EU:s regelverk.

Enligt lagkrav från EU ska alla fonder klassificeras utifrån om de har hållbarhet som mål (artikel 9, mörkgröna), främjar hållbarhet (artikel 8, ljusgröna) eller inget av det.

Fonder som klassas som artikel 8 främjar miljömässiga eller sociala egenskaper. Det kan vara en fond som har hållbarhetskrav men hela investeringen fokuserar inte på hållbarhet.

Enligt lagkrav från EU ska alla fonder klassificeras utifrån om de har hållbarhet som mål (artikel 9, mörkgröna), främjar hållbarhet (artikel 8, ljusgröna) eller inget av det.

Fonder som klassas som artikel 9 har ett hållbart miljömål, det kan till exempel vara investeringar i företag som bidrar till antingen ett miljömässigt eller ett socialt hållbart mål.

Befintligt fondnamn Nytt fondnamn Avgift Risknivå
Espiria Defensiv Espiria 30 Oförändrad Oförändrad
Espiria Balanserad Espiria 60 Oförändrad Oförändrad
Espiria Sverige/Världen Espiria 90 Oförändrad Oförändrad
Espiria Offensiv Espiria Global Oförändrad Oförändrad
Espiria Världen Espiria SDG Solutions Oförändrad Oförändrad
Espiria investerar i bolag som är med i den strukturella omvandlingen drivna av hållbara lösningar och innovation, med fokus på företag med hög tillväxt och / eller lönsamhet. Några exempel på den omvandlingen är mobilitet, kommunikation, digitala varumärken, sol, vind och vatten, elektrifiering och cirkulär medvetenhet.

En blandfond som passar dig som föredrar mindre svängningar i avkastningen. Placerar till större del i nordiska räntebärande instrument, främst företagsobligationer. Aktiedelen utgör normalt 30 procent och består av en global aktieportfölj med en relativt hög andel aktier med en hög direktavkastning.

En blandfond som passar dig som vill spara försiktigare men kombinera detta med ett medelstort risktagande. Normalt investerar fonden cirka 60 procent i en koncentrerad, global aktieportfölj och cirka 40 procent investeras i nordiska räntebärande instrument, främst företagsobligationer.

En blandfond som passar dig som är beredd att ta högre risk, där 90 procent av fondens tillgångar är normalt placerade i aktier. Omkring 60 procent av aktiedelen är placerade i en koncentrerad, global aktieportfölj och 30 procent är placerade i svenska aktier. Cirka 10 procent investeras i nordiska räntebärande instrument.

En aktiefond som passar dig som är villig att ta en hög risk eftersom fondens innehav är placerat i globala aktier med möjlighet till hävstång och kommer normalt ha en aktievikt mellan 110–120 procent. Aktieportföljen består av cirka 50–70 globala aktier plus hävstång i form av terminer på breda aktieindex med hållbarhetsfokus.

En aktiefond med fokus på företag som bidrar till FN:s hållbarhetsmål (SDGs). Företagen har en väsentlig del av sin verksamhet inriktad på hållbara lösningar för både produkter och tjänster vilket möjliggör en god och långsiktig underliggande tillväxt. Fonden uppfyller de allra högsta hållbarhetskraven (artikel 9 enligt EU:s regelverk).