Så väljer vi fonder

— vi ger dig högpresterande fonder

Folksam erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud som ger dig marknadsledande fonder, fonder med låga avgifter och fonder med hållbarhetskriterier.

Vår process för fondutvärdering består av en kvantitativ del tillsammans med en kvalitativ del. Vi väljer ut hållbara högpresterande fonder och väljer bort fonder som inte håller måttet över tiden.

Den kvantitativa delen innehåller löpande utvärdering av fonder med fokus på riskjusterad avkastning, integrering av hållbarhet, analys av fondens förvaltare, förvaltningsmodell, kontinuitet och framtidsutsikter.

Den kvalitativa delen innebär att vi har kontakt med förvaltaren för att få en känsla för engagemang, fonden i sig och för att få en inblick i hur förvaltaren jobbar.

Fonderna vi erbjuder ska integrera hållbarhet på ett tydligt sätt i sitt förvaltaruppdrag och det utvärderas också löpande.
Vår process för fondutvärdering säkerställer en god kvalitet på vårt fondutbud
Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!