Så väljer vi fonder

— vi ger dig högpresterande fonder

Folksam erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud som ger dig marknadsledande fonder, fonder med låga avgifter och fonder med hållbarhetskriterier.

Vår ambition är att fondutbudet ska hålla sig inom spannet 60-80 fonder och representera olika kategorier.

Vi är ett av få fondförsäkringsbolag som inte är beroende av ett eget fondbolag. Det ger oss friheten att alltid välja bland marknadens bästa fonder inom varje område.

Vi väljer ut högpresterande fonder och väljer bort fonder som inte håller måttet över tiden .
Vår fondselekteringsprocess ger dig kvalitetssäkrade fonder att välja mellan — Folksam
Vår process för fondutvärdering säkerställer en god kvalitet på vårt fondutbud

Vår utvärdering av fonder sker löpande

Vår fondutvärderingsprocess består av en kvantitativ del som innehåller löpande utvärdering av fonder med fokus på riskjusterad avkastning efter avgifter, analys av fondens förvaltare, genomgång av förvaltningsmodell, kontinuitet och process, rating och framtidsutsikter.

Ständig kontakt med förvaltaren

Den kvalitativa delen innebär att vi har kontakt med förvaltaren för att få en känsla för fonden, förvaltarens engagemang och få en inblick i hur förvaltaren jobbar.

När vi beslutar att lägga till en ny fondförvaltare till vårt guidade fondutbud så tittar vi även på förvaltarens hållbarhetsarbete.

Oavsett om det är hållbarhet, låga avgifter eller marknadsledande fonder som är viktigast för dig ska du finna det i vårt utbud.

Vi guidar dig!
Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Det är enkelt att boka en rådgivning. Fyll bara i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

När du startar ett sparande hos oss placeras ditt sparande i en startfond om du inte gör ett aktivt val av fonder. Startfonden är vanligtvis en blandfond med medelrisk och placeringar i både aktier och räntepapper.

SEB Världen - vår startfond

Som startfond erbjuds för närvarande SEB Världen som är en blandfond med inriktning mot Sverige och övriga världen. Den placerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade instrument, samt i ränterelaterade instrument.

Normalt placeras omkring 70 procent av fondens medel i aktier och aktierelaterade instrument och resterande 30 procent utgörs av svenska räntebärande instrument.

När du börjar att spara hos oss får du SEB Världen som startfond i Kapitalspar Fond och Kapitalförsäkring Fond. Du kan sedan välja att omplacera ditt sparande genom våra noggrant utvalda fonder.

Hela vårt kvalitetssäkrade fondutbud

Kapitalförsäkring Fond

Kapitalspar Fond