Så väljer vi fonder

— vi ger dig högpresterande fonder

Folksam erbjuder fonder som är noggrant utvalda efter våra kriterier. Vi väljer efter avkastning, avgifter och hållbarhet.

Med hållbarhet avser vi att fonden ska beakta klimat och miljö, mänskliga rättigheter samt andra principer i FN:s Principles for Responsible Investments (PRI) och Swesif-standard.

I vår process för fondutvärdering väljer vi ut de fonder som uppfyller kriterierna och väljer bort dom som inte gör det över tid.

Den kvantitativa delen innehåller löpande utvärdering av hur fonderna efterlever våra urvalskriterier, medan den kvalitativa delen innebär att vi har kontakt med förvaltaren för att få en inblick i hur förvaltaren jobbar.”
Vår process för fondutvärdering säkerställer en god kvalitet på vårt fondutbud
Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!