Förändrad avkastningsskatt för kapitalförsäkring från 1 januari 2016

Publiceringsdatum: 2016-01-01

Regeringen har beslutat att höja beskattningen av sparande i kapitalförsäkring och investeringssparkonton.

Förslaget innebär att skatteunderlaget för kapitalförsäkring höjs och ska beskattas på följande sätt enligt avkastningsskattelagen:

Kapitalunderlag är summan av försäkringens värde per 1 januari plus premieinbetalningar under första halvåret plus hälften av premieinbetalningar under andra halvåret. Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntans värde per 30 november föregående år plus 0,75 procentenheter. Dock införs det ett golv för skatteunderlaget som ska beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Per 2015-11-30 var statslåneräntan 0,65 procent. Det innebär att för att få fram skatteunderlaget för 2016 multipliceras kapitalunderlaget med 1,4 procent (0,65+0,75). Skatteunderlaget beskattas därefter med 30 procent.

Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Folksam tar ut skatten genom uttag från försäkringskapitalet och på inbetalda premier. Uppdatering av kundkommunikationen samordnas med övriga ändringar i mars 2016.