Flytta din pension till oss

Vill du ha tryggheten som det innebär att ha dina pensionspengar placerade i ett stabilt och kundägt bolag? Eller är du redan kund och vill samla ditt sparande hos Folksam. Flytta dina pensionspengar till oss! Vi hjälper dig med flytten från start till mål.

Vi hjälper dig att ta reda på om pengarna går att flytta och om det lönar sig för dig. Du binder inte upp dig för något, det är till sist du som bestämmer om flytten ska bli av.

Fördelarna med att ha sitt sparande hos oss

 • Du samlar din pension i ett tryggt kundägt bolag.
 • Du får en bra överblick över ditt pensionssparande.
 • Du väljer själv hur du vill spara. Tryggt med garanti eller i fonder som du själv väljer.

Vi samlar in

Först ger du oss en fullmakt så att vi kan hämta in fakta om dina pensioner. Vi undersöker vilka pensioner som är flyttbara, vi tittar på kostnader och hur pensionspengarna är placerade.

Hela tiden har du en personlig rådgivare som hjälper dig från start och mål.

Vi jämför tillsammans

Din rådgivare sammanställer informationen och går tillsammans med dig igenom resultatet. Vi ger dig en rekommendation om det lönar sig för dig att flytta pensionspengar.

Sedan bestämmer du om du vill flytta ditt sparande till oss.

Vi tar hand om flytten

Vi hjälper dig att flytta pensionspengarna. Du får ett nytt avtal hos oss och kan se ditt sparande på Mina sidor på folksam.se.

Börja här!

Boka ett möte med oss här. Nu börjar din resa mot ett tryggt och bra sparande.

Börja här

Spara tryggt med garanti

Det tryggaste sparandet är traditionell försäkring, där vi sköter alla investeringar åt dig. Du får alltid minst ett garanterat försäkringsbelopp. Men du kan också få mer avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan avgör dina framtida utbetalningar.

Aktuell avkastning

Här visar vi alltid den aktuella avkastningen för traditionell försäkring i tjänstepensionsverksamhet och övrig livförsäkringsverksamhet. Senast uppdaterad 2022-07-01.

Tjänstepensions­verksamhet Övrig livförsäkrings­verksamhet
Återbäringsränta

3,0 %

3,0 %

Genomsnittlig återbäringsränta
(2017-2021)
6,6 % 5,0 %
Totalavkastning 2021 13,0 % 10,8 %
Genomsnittlig totalavkastning 
(2017-2021)
7,1 % 5,6 %
Garantiränta 1,0 % 1,0 %

Förklaringar

 • Till tjänstepensionsverksamheten räknas pension som bekostas av arbetsgivaren och som grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan anställd och arbetsgivare.
    
  Till övrig livförsäkringsverksamhet räknas övriga försäkringar som inte ryms i definitionen ovan.
    
  Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna.
    
  Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
    
  Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Folksam Liv i siffror

Eller välj att spara i fonder

Om du vill ta en större risk med chans till högre avkastning kan du välja ett fondanknutet sparande.

Vi erbjuder dig att spara i marknadens bästa fonder. Folksam har inget eget fondbolag och det ger oss friheten att välja ut högpresterande fonder och även välja bort de som inte håller måttet.

Vi guidar dig på tre parametrar:

 • Avkastning eller avgifter
 • Låga avgifter
 • Hållbarhet

Läs mer här om vilka fonder vi erbjuder