Folksams vitbok

Vägen till ett pensionssystem i världsklass

På Folksam engagerar vi oss i det som våra kunder bryr sig om. Vi vet att pensionen är något som förr eller senare blir en viktig fråga för våra kunder, därför jobbar vi för att de ska få en bra pension

Med bakgrund i detta har Folksam sedan 2015 årligen presenterat vitboken: ”Vägen till ett pensionssystem i världsklass”.

Vitboken handlar om läget för det svenska pensionssystemet, dess utmaningar och behovet av nödvändiga förändringar för att Sverige ska kunna fortsätta leverera pensioner i världsklass.

En väg för att sluta pensionsgapet mellan män och kvinnor

I årets upplaga av vitboken har vi fokuserat på pensionsgapet mellan män och kvinnor. Rent generellt får kvinnor ut mindre i pension jämfört med män. En skillnad som dessvärre kommer att bestå fram till år 2070 om ingenting görs. I nedan dokument kan du läsa mer om Folksams tankar och idéer kring vad som kan göras för att pensionsgapet ska stängas tidigare.

Vitboken 2017