Du bidrar till en hållbar värld

Genom ditt sparande bidrar du till investeringar som leder till ett mer hållbart samhälle på sikt. Våra urvalskriterier när vi placerar dina sparpengar i företag är:

  • Klimat och miljö – de företag vi investerar dina pengar i tar ansvar för miljön. Vi ställer också krav på att de hela tiden ska bli ännu bättre.

  • Mänskliga rättigheter– vi investerar i företag som arbetar för mänskliga rättigheter.

  • Ingen korruption – Vi tolererar inte korrupta företag och investerar inte om det finns misstankar om korruption.

Vi kan påverka

Kom ihåg att det är mer än 400 miljarder kronor det handlar om, vilket ger oss goda möjligheter att påverka.

Vårt mål är inte att välja bort bolag att investera i, utan att påverka så många som möjligt att bli bättre på att ta sitt ansvar för miljön, mänskliga rättigheter och mot korruption.

Hur gör vi det? Vi gör det genom att träffa företagen, ställa jobbiga frågor och rösta på bolagsstämmor. Men vi placerar också kapital i så kallade gröna obligationer. Det är räntebärande värdepapper för investeringar i miljö- och klimatprojekt. På så vis investeras dina pengar med låg risk samtidigt som de hjälper till att arbeta för ett hållbart samhälle. Vi vill att dina pensionspengar ska göra nytta medan de växer.

Tillsammans jobbar vi för en hållbar värld