Hushåll fortfarande utan el

Tips och råd till drabbade av stormen Alfrida

Det är många hushåll som fortfarande inte har fått strömmen tillbaka efter stormen Alfrida, framför allt i Stockholms och Uppsala län samt på Gotland. Tillhör du de drabbade? Här kommer några tips och råd på vad du kan göra i hemmet i väntan på att strömmen kommer tillbaka.

Undersök även om din kommun har öppnat värmestugor där du kan värma dig tillfälligt, hämta dricksvatten och till exempel ladda mobilen.

Håll värmen

Använd bara ett rum, klä dig i flera lager och använd filtar och mattor på golvet som isolering. Stäng dörren till det rum du använder. Täta fönster- och dörrspringor med tejp, filtar eller plast för att spara på värmen.

Värme genom eld

Kaminer, kakelugnar och öppna spisar kan, förutom att plocka fram stearin- och värmeljus, ge välbehövlig extravärme. Tänk på att inte elda för mycket för att inte få för hög rökgastemperatur, inte mer än två till tre kg per timme. Var även noga med att aldrig elda eller ha levande ljus när du sover eller lämnar rummet.

Har du möjlighet att hyra eller köpa mindre elverk, så kan det hjälpa till att ge värme.

Rädda maten och tappa upp vatten

Lägg in mat som kan bli dålig i frysen och håll den stängd för att också upprätthålla kylan i frysen. Tappa upp vatten i flaskor. Har du inte tillgång till vatten, så går det att hämta hushållsvatten på till exempel bensinmackar, idrottshallar och hos brandkåren.

Undvik frysta vattenledningar

Vid strömavbrott finns det risk för att vattnet fryser i rör och ledningar, vilket kan orsaka vattenskador. Öppna köksskåp och andra utrymmen som vetter mot yttervägg och där det går vattenrör för att minska risken för frysning.

Om du misstänker att en ispropp har bildats i dina rör, försök absolut inte att tina den med öppen låga. Det är mycket brandfarligt. Kontakta fackman om du misstänker att installationen är skadad eller om hjälp med upptining behövs.

Stäng av elektriska apparater samt alla element

Om allt är igång när strömmen kommer tillbaka finns det risk att elnätet blir överbelastat och att nytt strömavbrott uppstår. När strömmen väl är tillbaka, börja med att sätta igång några apparater åt gången.

Ta hjälp av andra

Grannar och människor i din närhet hjälper ofta och gärna till. Det är inte minst viktigt om du till exempel har ett fritidshus på annan ort, som du själv inte har möjlighet att åka till. Be någon att titta till så att stormen inte orsakat skador, att strömmen inte har gått eller vattenledningar förfrusit.

Försäkringen?

Försäkringen gäller normalt inte för att strömmen uteblir och inte för merkostnader för att bo på annat håll under ett strömavbrott.

Tänk på säkerheten!

Så fort vardagen inte fungerar som vanligt är det lätt att falla ur sina säkerhetsvanor. Tänk på din egen och dina näras säkerhet i första hand.

Läs våra tips här om du har drabbas av skador med anledning av stormen Alfrida.

www.krisinformation.se och www.msb.se hittar du mer information om strömavbrott.

Har du ytterligare frågor, så är du välkommen att ringa oss på 0771-950 950.