Tips för dig med båt

På en båt vistas du på ett begränsat utrymme och flyktvägarna leder ofta ner i vattnet.
Därför kan till exempel en brand ombord vara förödande. Här får du våra tips kring de vanligaste båtskadorna, hur du kan undvika dem och även exempel på bra säkerhetsutrustning som kan göra livet på sjön tryggare.
Vanligaste orsaken till båtbränder är att bränsle har förångats och antänts av en låga eller gnista. Men det finns saker du kan göra i ett förebyggande syfte.

Att tänka på före

 • Kontrollera slangar, rörledningar, bränslekoppling och gasolutrustning regelbundet - placera gasol avskiljt och ventilerat utanför ruffen
 • Underhåll elutrustning - den ska vara torr och ren. Isolera kablar från metaller
 • Stäng av motorn när du tankar - vädra motorn innan start. Fyll inte lösa tankar ombord och rök aldrig när du tankar
 • Stäng av huvudströmmen när båten inte används

Att tänka på vid brand

 • Stäng av motorn och styr fören mot vinden
 • Stäng av bränsle-, gasolsystem och huvudström
 • Använd handbrandsläckaren och släck pyrande brandhärdar med vatten. Fler tips från brandskyddsföreningen.

Skaffa en brandsläckare!

En fritidsbåt ska alltid vara utrustad med brandsläckare i klassen EN3-13A70BC. Är den under tio meter ska den vara på minst 2 kilo. Över 10 meter du ha minst två stycken 2 kilos-släckare, varav den ena ska vara tillgänglig utifrån.

Vi rekommenderar: Två kilos pulversläckare

Brand- och gasvarnare ger trygghet!

En brandvarnaren är en billig livförsäkring om olyckan skulle vara framme. Du blir uppmärksammat genom en pulserande ljudsignal på 85 dB. Men se till att testa varnaren en gång per kvartal.

Vi rekommenderar: Trådlös brandvarnare

Kväv elden!

Med en brandfilt kan du kväva mindre bränder i till exempel kläder, möbler och på spisen. Brandfilten ska minst ha måtten 120 x 180 cm, förvaras i fodral på väggen och bör placeras så att den snabbt finns tillhands att använda.

Vi rekommenderar: Brandfilt

Varje år stjäls ett stort antal fritidsbåtar och motorer. Dessutom utsätts många båtar för inbrott. Ofta gäller det sådana som ligger enskilt, men även båtar i båtklubbshamnar drabbas.

Så kan du unvika inbrott

 • Stöldmärk båt och utrustning; glasrutor, motor, inudrev - fotografera allt och spar alla handlingar
 • Lås båten; utombordsmotor ska vara bultad eller fastlåst för att försäkringen ska gälla (se nedan för godkända lås) - större båt kan löstagbar ratt installeras (snap-off)
 • Inudrev är en stöldbegärlig detalj på båten. Dessa kan man låsa med ett så kallat drevlås (se länk nedan)
 • Larm eller söksystem ger extra säkerhet och i många fall premie- / självriskrabatter på försäkringen
 • Köp aldrig en båt du misstänker vara stulen, du kan dömas för häleri - begär kvitto och legitimation
 • Töm alltid båten på värdesaker

Lås för båten

Exempel på godkänt drevlås från Marineprotect

Registrera dina värdehandlingar!

I SSF Spärrtjänst registrerar du själv dina värdehandlingar; körkort, pass, id-kort med mera. Du kan lägga in flera innehavare. Skulle oturen vara framme hjälper vi dig att spärra de värdehandlingar som du blivit av med. Du får även hjälp med polisanmälan.

Vi rekommenderar: SSF Spärrtjänst

Stöldmärk med DNA-märkning!

DNA-märkning är ett modern sätt att stöldskyddsmärka ägodelar. Blandningen består av syntetiskt framställt DNA som görs synligt när det belyses med UV-ljus.

Vi rekommenderar: DNA-märkning från SSF

Installera larm - minska självrisken!

Med ett godkänt båtlarm slipper du den lägre självrisken (2000 kronor) i vår båtförsäkring vid helstöld. Har du någon av de högre självriskerna så halveras dessa.

Vi rekommenderar: Godkända båtlarm från Defa

Vi rekommenderar: Godkända båtlarm från M. Sjöberg

Installera söksystem - få premierabatt!

Med ett söksystem installerat i båten är chansen stor att den kan återfinnas efter en stöd. Dessutom får du 10% premierabatt om du installerar någon av följande söksystem:

Vi rekommenderar: Erbjudande från GuardSystems

Vi rekommenderar: Spårsändare från Northtracker

Din båt är en värdefull investering, men ännu mer värdefullt är ditt eget liv. Här listar vi bra saker att tänka på när det gäller den personliga säkerheten till sjöss.

Bra saker att tänka på

 • En EU-godkänd, CE-märkt flytväst är en självklarhet för alla ombord
 • Även livboj, livbojsljus och kastlina är självklar utrustning för att hjälpa nödställd i vattnet
 • Säkerhetssele är det bästa skyddet mot att falla överbord - speciellt i hårt väder
 • Se till att ha med både VHF-radio och mobil på sjön. En bra GPS-navigator är också att rekommendera
 • Förbandskudde och nödraketer är viktig utrustning - kikare, ekolod, signalhorn, bra ficklamap och radarreflektor är också bra att ha

Viktigt om flytväst på små barn

 • Tänk på att en blöja kan fungera som en flytkudde, vilket kan göra att barnets ansikte hamnar under vattenytan. Testa gärna hur flytvästen fungerar med barnet iförd blöja.

Läs mer om sjösäkerhet på Sjöräddningssällskapets webb

Här kan du läsa andra nyttiga tips när det gäller säkerhet ombord. Till exempel om vinteruppläggning och förtöjning.

Så sjösätter du säkert

Innan sjösättning bör du noga kontrollera att skrov, roder, propeller, givare till logg mm är i fullgott skick. Undersök också alla skrovgenomföringar.

Säker sjösättning

Så lägger du upp båten säkert

Vinteruppläggning av båten kräver en del förberedelser. Tyvärr händer det inte sällan att båtar välter på land. Vanligaste orsaken till detta är att båten lagts upp eller ställts upp på ett bristfälligt vis

Säker vinteruppläggning

Så förtöjer du säkert

Förr eller senare blir det storm. Tågvirke som används till förtöjning ska ha hög draghållfasthet, stor motståndskraft mot solljus och nötning, samt hålla för ryck.

Säker förtöjning

Om du föredrar att köpa dina säkerhetsprodukter någon annanstans så kan det vara bra att ha en shoppinglista.

Här nedan har vi samlat alla de säkerhetsprodukter som vi rekommenderar när det gäller båtar. Klicka på skrivarsymbolen längst ned om du vill skriva ut sidan.

Skaffa en brandsläckare!

En fritidsbåt ska alltid vara utrustad med brandsläckare i klassen EN3-13A70BC. Är den under tio meter ska den vara på minst 2 kilo. Över 10 meter du ha minst två stycken 2 kilos-släckare, varav den ena ska vara tillgänglig utifrån.

Vi rekommenderar: Två kilos pulversläckare

Gasvarnare ger trygghet

En gasvarnare larmar vid läckage av olika sorter gaser som annars kan ta tid att upptäcka. Gasvarnaren ansluts till 12 volts likström när den används i båtar och husvagnar.

Vi rekommenderar: Gasvarnare

Kväv elden!

Med en brandfilt kan du kväva mindre bränder i till exempel kläder, möbler och på spisen. Brandfilten ska minst ha måtten 120 x 180 cm, förvaras i fodral på väggen och bör placeras så att den snabbt finns tillhands att använda.

Vi rekommenderar: Brandfilt

Registrera dina värdesaker

I SSF Stöldskyddsregister dokumenterar du dina värdeföremål. De medföljande dekalerna fäster du på dina värdesaker och din ytterdörr, vilket ger en tydlig signal om att dina värdeföremål är registrerade, vilket gör föremålen mindre attraktiva att stjäla eftersom de blir spårbara för polisen och svårare att sälja vidare.

Vi rekommenderar: SSF Stöldskyddsregister

Stöldmärk med DNA-märkning!

DNA-märkning är ett modern sätt att stöldskyddsmärka ägodelar. Blandningen består av syntetiskt framställt DNA som görs synligt när det belyses med UV-ljus.

Vi rekommenderar: DNA-märkning från SSF

MärkDNA från Smartwater

Installera larm - minska självrisken!

Med ett godkänt båtlarm slipper du den lägre självrisken (2000 kronor) i vår båtförsäkring vid helstöld. Har du någon av de högre självriskerna så halveras dessa.

Vi rekommenderar: Godkända båtlarm från M. Sjöberg

Vi rekommenderar: Godkända båtlarm från Defa

Installera söksystem - få premierabatt!

Med ett söksystem installerat i båten är chansen stor att den kan återfinnas efter en stöd. Dessutom får du 10% premierabatt om du installerar någon av följande söksystem:

Vi rekommenderar: Erbjudande från Guard Systems

Vi rekommenderar: Spårsändare från Northtracker

Du kan ställa frågor till oss på Facebook, om bästa sätten att undvika skador och göra vardagen säkrare.

Ställ din fråga här!

Båtförsäkring

Med vår båtförsäkring kan du känna dig trygg, både i lä och när det blåser kuling. Har du en mindre fritidsbåt och din boendeförsäkring hos oss väljer du tillägget Småbåt.