Skadeförebygg under året

Bra att tänka på efter säsong

Under vissa högtider och säsonger ökar skadeanmälningarna markant. Till exempel i trafiken på vintern och när det gäller bostadsbränder, runt jul.
Stora ekonomiska värden kan gå förlorade på grund av sträng kyla eller tankspriddhet framför grillen.

Men med rätt utrustning och beteende kan du minska riskerna att råka ut för en skada.

Här ger vi tips kring skador som är speciellt vanliga under särskilda säsonger och högtider.

Åska och blixtnedslag

Översvämning

Öppna fritidshuset

Grillning

Gasol i husvagn

Stänga fritidshuset

Snö på taket