Så här gäller försäkringen

vid översvämningar

Försäkringen ersätter skada orsakad av att vatten till följd av:

 • Skyfall (det vill säga minst 1 mm per minut eller 50 mm per dygn)
 • Snösmältning
 • Stigande sjö eller vattendrag

..och ovan strömmar:

 • Direkt in i byggnad från markytan genom ventil, fönster eller dörröppning
 • Upp genom avloppsledning inomhus (baktrycksskada)

Så här ersätter vi

Du som bor i villa eller eget radhus behöver en hemförsäkring för dina saker, dig själv och din familj (lösöre) - och en villaförsäkring för byggnaden och tomtmarken.

Ersättning och självrisk varierar beroende på vilket våra hemförsäkringspaket du valt.
Dina saker (lösöre) Hemförsäkring Bas med Villaförsäkring Bas Hemförsäkring Mellan med Villaförsäkring Stor Hemförsäkring Stor med Villaförsäkring Stor
Ersättning för dina saker Upp till 1.5 miljoner kronor Upp till 1.5 miljoner kronor Upp till 1.5 miljoner kronor
Självrisk 1.500 kronor 1.500 kronor 750 kronor
Byggnad och tomt Hemförsäkring Bas med Villaförsäkring Bas Hemförsäkring Mellan med Villaförsäkring Stor Hemförsäkring Stor med Villaförsäkring Stor
Ersättning för din byggnad Ersätts Ersätts Ersätts
Självrisk 10% av skadebeloppet lägst 10.000 kronor* 1.500 kronor 1.500 kronor
Tomtmark Ersätts inte Ersätts inte Ersätts inte

Mer detaljerad information finns i hemförsäkringsvillkoret

 • *Självrisk vid baktrycksskada
  Vid baktrycksskada - det vill säga skador som orsakats av att vatten inomhus tränger upp ur avloppsledningens golvbrunn är självrisken alltid 10.000 kronor.

  **Bedömningsfrågor
  Våra försäkringspaket fungerar lite olika beroende på nivå. Till exempel kan tomtmark ersättas om skadan är plötslig och inte pågår under en längre period. Även åldersavdragen skiljer sig beroende på försäkring. Vet du inte vilken försäkring du har? Kontakta oss:

  Skadeanmälan
  Telefon: 0771 – 960 960

Anmäl din skada på webben