Säker på cykel

Att cykla är en skön och hälsosam träning. Men varje år skadas i Sverige cirka 2.000 cyklister svårt. Fler skadas alltså total i cykelolyckor än i bilolyckor.

När du cyklar i mörkret är det särskilt viktigt att du har belysning och reflexer. Använd belysning med fast vitt eller gul sken fram på cykeln – och rött sken bak på cykeln.

Vi rekommenderar dig också att ha reflexer mellan ekrarna. Och en reflexväst är ett toppenbra plagg som gör att du syns riktigt bra.
Två av tre huvudskador hade kunnat undvikas om cyklisten burit hjälm.

Använd alltid cykelhjälm

Under flera år har vi på Folksam forskat om cykelolyckor. Både hur det går att förebygga dem och hur de uppstår.

Våra senaste undersökningar visar att armskador står för hela 50 procent av alla skador som leder till bestående besvär. Benskador står för ytterligare 20 procent.

Många huvudskador kan undvikas

  • En ny studie från Folksam visar på att två av tre huvudskador hade kunnat undvikas om cyklisten burit hjälm.

    Över 70 procent av alla huvudskador inträffar dessutom vid singelolyckor.
Varje år skadas cirka 2.000 cyklister. Den farligaste skadan är inte oväntat nog en huvudskada. Statistik från verkliga olyckor visar svart på vitt att cykelhjälmen är av mycket stor betydelse.

Två av tre huvudskador kan undvikas om cyklisten bär hjälm. Men det gäller också att ha en bra hjälm. I vårt cykelhjälmstest har vi utvärderat hjälmens stötupptagande förmåga och skyddspotential. Och för exempelvis vuxenhjälmar så utmärker sig bara 3 av 13 testade hjälmar.

Cykelhjälmstest vuxna

Cykelhjälmstest barn

En vanlig missuppfattning är att cykelolyckor med personskador främst sker i kollision med bil. Men närmare 80 procent av alla skador inträffar vid singelolyckor, det vill säga när cyklisten kör omkull utan att någon annan varit inblandad.

I korthet:

  • Avända bra belysning och reflexer – även på ekrarna
  • Se till att skaffa en bra hjälm – helst bättre än lagkravet
  • Var försiktig även utan medtrafik – 70 procent av alla huvudskador är singelolyckor