Säkerhet till fots

Visa dig i mörkret

Som fotgängare är det tre gånger högre risk att bli påkörd och dödad av en bil i mörker, än i dagsljus. De flesta fotgängarolyckorna sker i tätbebyggda områden med gatubelysning.

Trots gatubelysningen kan det vara mycket svårt för en bilist att upptäcka en fotgängare. Som fotgängare kan man enkelt minska risken att skadas genom att bära reflex. Reflexen gör att man syns på ungefär 125 meters håll i mörker om man möter en bil med halvljus.

Helst med en prisma-reflex

Om man inte har någon reflex och är mörkklädd ser bilföraren fotgängaren först på 20-30 meters avstånd. Motsvarande avstånd för en bilist med helljus att upptäcka en fotgängare på är 450 meter med reflex jämfört med 150 meters utan reflex. Tänk på att det finns många olika typer av reflexer. Bäst synlighet har en så kallad prisma-reflex. Men tänk på att reflexer är en färskvara som normalt har en livslängd på ett par år. Ta därför för vana att med jämna mellanrum se över dina och familjens reflexer, framförallt inför den mörka årstiden.
Som fotgängare är det tre gånger högre risk att bli påkörd och dödad av en bil i mörker, än i dagsljus.

Stort antal omkommer varje år

  • Inom EU omkommer cirka 6.000 fotgängare och många fler skadas allvarligt varje år vid en kollision med ett fordon.

    I Sverige dör cirka 45 personer och 300 skadas svårt i den här typen av olyckor.

Påkörningshastighet och synlighet är avgörande

Vi har studerat fotgängares risk när det gäller bilens hastighet vid kollisionen. Det visar sig vara den faktor som har störst inverkan på om fotgängaren skadas.

Nollvisionens riktlinjer för att undvika personskador är att fordons hastighet bör begränsas till 30 km/h i områden där främst fotgängare vistas. På så vis ska risken för kollision mellan oskyddade trafikanter och motorfordon minimeras.

Både risken att upptäcka en fotgängare för sent och risken att denna skadas är låg vid 30 km/h. Risken att dö ökar markant vid hastigheter över 40km/h.

Automatiska bromsar är framtiden

Olycksstatistik från Tyskland visar att hälften av de fotgängare som förolyckas och en tredjedel av dem som ådrar sig svåra skador, var synliga för bilföraren före krocken. Trots detta hann inte föraren bromsa, eller så bromsade föraren inte tillräckligt mycket. Därför kommer säkerhetssystem som upptäcker fotgängaren och automatiskt bromsar bilen att ha stor betydelse för fotgängare i framtiden.

Mer om autobroms

Se var olyckorna sker i Trafikbarometern