Hur ansvarsfull är din bransch?

Folksams index för ansvarsfullt företagande är en studie av de svenska börsföretagens offentligt redovisade arbete med miljö och mänskliga rättigheter som görs vartannat år.

Sedan 2006 har vi givit ut Folksams index för ansvarsfullt företagande, som är en studie av de svenska börsföretagens offentligt redovisade arbete med miljö och mänskliga rättigheter. Vi vet att indexet är mycket uppskattat och vi får många frågor om när nästa kommer. Vi har beslutat oss för att inte ge ut något i år då vi fokuserar på att ta fram ett nytt, förbättrat och delvis annorlunda index under 2016.

Transportbranschen är mest ansvarsfull när det gäller miljö och mediebranschen är mest ansvarsfull när det gäller mänskliga rättigheter. Mjukvarubranschen hamnar på bottenplacering både när det gäller miljö och energibranschen när det gäller mänskliga rättigheter i Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2013.

Vi har betygsatt och rankat 250 bolag på Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small Cap. I rapporten finns samtliga bolag och branscher med.

Läs hela rapporten Index för ansvarsfullt företagande 2013

Metod och urval

Folksams index för ansvarsfullt företagande baserar sig på information om företagets arbete med miljö och mänskliga rättigheter. Fokus ligger på det enskilda företagets beredskap att hantera sina risker avseende miljöpåverkan respektive mänskliga rättigheter. Bedömningen bygger på offentligt redovisade uppgifter från de undersökta företagen själva. Med offentligt redovisade uppgifter avses information som finns tillgänglig på hemsidor samt olika rapporter, framför allt företagets årsredovisning samt eventuell hållbarhetsredovisning.

Folksams Index för ansvarsfullt företagande baseras på rapportering från GES Investment Services, som förser finansmarknaden med analyser och rådgivning om företagens resultat och beredskap på hållbarhetsområdet. Folksam ansvarar för ranking av bolagen.

Analysen utgår från kriterier som baseras på Global Compact:s tio principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Dessa principer och riktlinjer ger vägledning till företag om hur man förväntas ta ansvar för miljö och social påverkan, och baseras på internationella konventioner, exempelvis ILO:s kärnkonventioner för arbetsrätt. Vid uttolkningen av principerna har även vägledande dokument publicerade av Global Reporting Initiative (GRI) använts, samt olika internationellt erkända standarder, såsom ISO 14001 och SA8000.

De företag som ingår i Folksams Index för ansvarsfullt företagande är börsnoterade bolag. Undersökningen baserar sig på de bolag som var noterade på Stockholmsbörsen OMX den 31 maj 2013.

Resultat och analys

Årets resultat är till många delar glädjande. Många av företagen rapporterar utförligt om arbetet med miljö och socialt ansvar. I år får 70 företag fyra stjärnor eller fler i betyg beträffande miljö och 76 stycken får fyra stjärnor eller fler när det gäller mänskliga rättigheter.

Utmärkelsen Årets högsta betyg i mänskliga rättigheter tillfaller Ericsson. Ericsson får höga betyg för företagets beredskap när det gäller anställdas rättigheter, företaget i samhället och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan.

Efter Ericsson följer topp-tio-företagen i ordning: Hennes & Mauritz, Ortivus, SKF, SEB, Volvo, AstraZeneva, Svenska Handelsbanken, Swedbank och Tieto.

Utmärkelsen årets högsta miljöbetyg får Volvo. Volvo får högsta betyg inom miljöledning och miljöprestanda och har därmed en hög beredskap för miljöfrågorna och en mycket god hantering av sina mest väsentliga miljöproblem.

Efter Volvo följer topp-tio-företagen i ordning: Ericsson, Stora Enso, SKF, Boliden, Skanska, BillerudKorsnäs, DGC One och Holmen.

Folksams index för ansvarsfullt företagande visar att elva företag helt saknar beredskap av risker kopplade till mänskliga rättigheter. De branscher som innehåller störst antal nollföretag är mjukvarubranschen med tre företag samt kapital- och finansbranschen som har två företag vardera.

Antalet företag som saknar beredskap har ökat med hela fem företag sedan föregående rapport.

Folksams index för ansvarsfullt företagande visar att 26 företag helt saknar beredskap och hantering av miljörisker. Den bransch som innehåller störst antal nollföretag är mjukvarubranschen som har nio företag på nollistan, strax efter kommer hälsovårdsbranschen med åtta företag.

Det är tydligt att när kraven ökar vad gäller börsvärde, ägarspridning och omsättning, desto bättre är företagen i sitt arbete med mänskliga rättigheter och miljö. Företagen på Large Cap har fått bättre betyg än företagen på Mid- och Small Cap.

Även om företagens främsta ansvar är att gå med vinst kan de samtidigt bidra till sociala och miljömässiga mål. De kan integrera socialt ansvar som en strategisk investering i den centrala företagsstrategin, ledningsinstrumenten och verksamheten.

Det är inte säkert att socialt ansvar med automatik ökar värdet för aktieägarna. Däremot finns det mycket som tyder på att det fungerar som ett slags försäkringsskydd och därmed bevarar värde.

Vi säljer inte av aktieinnehavet rakt av. Det vore oansvarigt. I stället ökar vi dialogen med de företag som får dåligt betyg och visar på fördelarna med ökat ansvar för frågorna kring miljö och mänskliga rättigheter, och hur det påverkar lönsamheten. Vi bevakar deras framsteg inom frågorna, påminner dem på regelbundna möten och uppvaktar dem på bolagsstämmor.

Vi hänger inte ut några företag alls. Folksams index för ansvarsfullt företagande är en redovisning av hur företagen på Stockholmsbörsen OMX hanterar sina risker avseende miljö och mänskliga rättigheter. Rapporten baseras på företagsanalyser gjorda den 15 augusti, 2013.

Indexet baserar sig på företagens egna uppgifter angivna på hemsidan vid perioden samt utgivna rapporter. Indexet är ett led i vårt arbete med att påverka företagen att ta ett större miljöansvar och ansvar för brott mot mänskliga rättigheter, precis som Folksams Jämställdhetsindex är ett sätt att påverka företagens att bli mer jämställda. Det är vårt ansvar som en av Sveriges största kapitalförvaltare.

Folksam är inte börsnoterat och ingår därför inte i beräkningen av finansbranschens genomsnitt. Vi har ändå räknat ut betyget. Folksam uppnår betyget fem stjärnor (4,96) i miljöbetyg och sex stjärnor (5,92) i betyg mänskliga rättigheter.

Bland de börsnoterade finansbolagen är de officiella vinnarna Swedbank och SEB som får årets högsta sammanlagda betyg. Swedbank får fem stjärnor för sitt miljöarbete och SEB får fem stjärnor för sitt arbete med mänskliga rättigheter.

Syfte och mål

Det är ett sätt att påverka de företag vi investerar våra sparares pengar i. Vi har drygt fyra miljoner kunder och förvaltar drygt 230 miljarder kronor för deras räkning. Det är ett stort förtroende som ger oss möjlighet att påverka i många viktiga frågor som kan inverka positivt på företagens resultat. Miljö och mänskliga rättigheter sådana viktiga frågor, jämställdhet och hälsa är andra.

Vi hoppas att en årlig offentlig granskning får Sveriges företag att prioritera frågorna krig miljö och mänskliga rättigheter och samtidigt inspireras av de företag som lyckas bättre. Vi fortsätter med Folksams index för ansvarfullt företagande så länge vi ser att företagen inte hanterar dessa frågor.

Det finns det mycket som tyder på att det fungerar som ett slags försäkringsskydd och därmed bevarar värde.

Alla företag, även framgångsrika sådana, råkar då och då ut för bakslag. Det kan vara en olycka, ett misslyckande, en skadlig produkt eller ett felkonstruerat belöningssystem. Den typen av problem kan ibland få katastrofala effekter för ett företag. I detta fall blir företagets position som dokumenterat ansvarsfullt företag mycket viktig. Detta kan då bidra till att mildra marknadens och kundernas dom och att bakslaget inte slår lika hårt mot företagets aktiekurs samtidigt som eventuellt köpmotstånd avklingar. Effekten av företagets goda rykte blir då i själva verket värdeskapande när värdeurholkningen hotar.

Ansvarsfullt ägande i Folksam

Vår enhet för ansvarsfullt ägande är inriktad på bolagsstyrning, miljö- och etikanalys och ser till att våra etiska placeringsregler följs.

Allt vi gör i livet har betydelse. Det spelar roll. Vad vi gör, väljer, säger och köper. Eller inte köper. Folksam har valt att genom sina placeringskriterier försöka påverka företagen att ta ett aktivt ansvar.

Läs mer om Folksams ägandeansvar