Folksam jämför

Solceller och solpaneler

Till jämförelsen

Är solceller något för dig?

Ett sätt att få förnybar energi i sitt hus är att ta hand om solens strålar med hjälp av en solcellspanel. Förra året valde 20 000 svenska husägare att göra just det. Men det är en stor investering och i en bransch med snabb tillväxt finns fallgropar. Vi vill göra det enklare för dig som kund att välja en bra solcellsanläggning.

Ta del av vår jämförelse och gör en investering som är både hållbar och långsiktig.

Lysande installation hos Lars-Göran Hedin

Vårt pressmeddelande

I många fall är det en lönsam investering över tid. Kostnaden för installation och underhåll är lägre, än den du sparar på att minska ner på köpt el. Du kan räkna med att återbetalningstiden är cirka 12- 15 år.

Solenergi har låg miljöpåverkan och orsakar inga utsläpp av växthusgaser. Det tar cirka 2-3 år att producera den energi som går åt att bygga anläggningen. Och den enda restprodukten är avfallet när anläggningen ska skrotas.

Så funkar det

Anläggningens hjärta är solcellspanelen som består av flera sammankopplade solceller och kiselskikt. Solstrålarna hjälper till att ”knuffa” iväg elektroner från ett kiselskikt till ett annat och då skapas elektrisk ström.

Solcellerna paketeras i moduler som i sin tur kopplas samman till strängar. Hur många moduler du behöver beror till exempel på takets yta, din budget och hur mycket el du använder.

 • En vanlig anläggning består av 15-30 paneler vilket ger ungefär 5-10kW effekt.
 • En sådan anläggning producerar ungefär 5000-10 000kWh per år.
 • En enkel tumregel är att 1kW installerad solcellseffekt producerar ungefär 1000kWh per år.

En anläggning består av:

 • Solpaneler.
 • Infästningssystem för panelerna, vanligen i taket.
 • Växelriktare som gör om likström till växelström. Det används i elnäten vilket gör att du kan sälja den el du själv inte behöver.
 • Ihopkopplingsmaterial, kablar, kontakter, säkringar och brytare.
 • Elmätare anpassad till anläggningen.

Innan du skaffar en solcellsanläggning – här är checklistan!

Funderar du på att investera i solenergi? Bra, då tänker du hållbart för framtida generationer och för plånboken. Alla investeringar är dock förenat med funderingar. Är solceller något för mig, hur gör jag och vad behöver jag tänka på? Här har vi listat saker som är bra ha med sig innan du tar nästa steg.

Det vanligaste är att placera solcellspanelerna på taket, men det går även att installera dem på fasad, staket eller på en yta på tomten. Ju soligare desto bättre såklart.

Det är värt att se över om det behövs göras ytterligare underhåll på till exempel isolering och värmeanläggning. Framför allt ska taket ha en lång livslängd kvar eftersom en solcellsanläggning beräknas leva i minst 30 år.

I vilket väderstreck ligger mitt hus? Hur lyser solen på mitt tak och har jag rätt läge för en solcellsanläggning? Här kan du se hur solen når de olika delarna på just ditt tak: Svensk solenergi

Om du följer vår guide och har vår villaförsäkring är du i trygga händer om det skulle hända något. Läs mer om vad som gäller under rubriken: Hur gäller försäkringen?

Är grannarna också intresserade av solceller? Att vara flera som installerar vid samma tillfälle kan ge bättre offertpris.

Takets tyngd påverkas av en installation och ses som en starkströmsanläggning. Kolla upp bärighet, snörasskydd, snöskottning och om åtkomst för räddningstjänst kan behövas.

Du kanske har önskemål om utseende, eller du kanske bor i ett område där det är viktigt att kunna ge huset el även vid strömavbrott (s.k. ödrift). Eller har du tankar kring energilagring? Tag i så fall med dina krav och önskemål till din installatör.


För- och nackdelar att tänka på


På plussidan

 • Din förbrukning av köpt el minskar.
 • Lysande idé att nyttja solens strålar. Belastningen på miljön blir mycket låg.
 • Lönsamt. De flesta solcellsanläggningar blir över tid lönsamma. Med en livslängd på 30 år är det en långsiktig investering.
 • Ökar husets värde.

På minussidan

 • Hög kostnad initialt. Räkna med att en solcellsanläggning kostar från 100 000 kronor.
 • Platskrävande. Sitter solcellspanelen på taket finns också risker med bärigheten och risk för vattenläckage.
 • Vädret. Med en solcellspanel är det inte bara risk för att semestern kan regna bort. Även elproduktion kan påverkas.
 • Elektromagnetisk strålning ur ett störningsperspektiv.
 • Hållbarhet genom hela processen. Med en växande marknad är det svårt att veta hur solcellspanelerna har tillverkats, från brytning av material till produktionen.
Vill du läsa mer om strålning och dess störningar så kan du klicka på följande länkar nedan för mer information:

Désirée jagar störningar av solceller

Därför stör solcellerna

Sett från ett hållbarhetsperspektiv

Solcellspanelerna som Folksam har granskat, tillverkas av många olika företag och skillnaderna mellan olika produkter är ofta små, det kan vara svårt att bedöma skillnader mellan dem.

När du köper en solcellspanel bör du ställa frågor om tillverkningen. Att titta på leverantörens hemsida räcker sällan.
En panel innehåller kisel, metaller, glas och plast och det kan finnas betänkligheter kring delar av produktionskedjan, till exempel kring arbetsförhållanden.

Återvinning

 • Idag återvinns främst ram och glas men det är viktigt att i framtiden kunna återvinna till exempel kiselskikt och metaller.
 • Organisationer som återvinner solpaneler är till exempel Elkretsen och PV Cycle.

Energiåterbetalningstid

Energiåterbetalningstiden är ett mått på hur lång tid det tar för panelen att producera den mängd energi som gått åt för att producera den.
 • Som konsument, ställ gärna frågor till tillverkaren om solpanelens energiåterbetalningstid.
 • Det kan också vara viktigt att utgå från utsläppet av växthusgaser i produktionen och inte enbart energiåtgången.

Att tänka på vid köp och installation

När du har bestämt dig för vilken typ av solcellsanläggning du vill skaffa är det dags att anlita en installatör. Här finns det några saker att ha koll på för att installationen ska bli professionellt utförd, är säker och håller så länge som möjligt. Ta del av elsäkerhetsverkets råd för mer info.

Certifierad solcellsmontör

Det är viktigt att den som installerar solpanelen på ditt tak vet vilka krav/regler som gäller vid installation och att installationen utförs i enlighet med dessa krav. Av den anledningen har Svensk Solenergi tagit fram en certifiering för solcellsmontörer. Hittills har endast ett fåtal montörer hunnit genomgå certifieringen.

Här kan du kontrollera om det företag du planerar att anlita har godkända montörer. Certifieringen syftar till att stärka den långsiktiga kvaliteten på installationerna.

Utbyggbar anläggning?

Har du funderingar på att bygga ut din anläggning i framtiden, kanske lägga till batterilagring eller andra funktioner? Kolla upp detta med installatören så att det är möjligt så att du slipper eventuella merkostnader.

Upplys nätägaren

Nätägaren måste få reda på att solcellsanläggningen ska installeras och godkänna detta. Anmäl detta till nätägaren innan installationen samt anmäl även när installationen är färdigställd.
 • Installationen ska göras av ett elinstallationsföretag som är registrerat hos elsäkerhetsverket, ha ett egenkontrollprogram som beskriver hur arbetet ska utföras samt vara registrerad för verksamhetstypen: elproduktionsanläggningar.
 • En solcellsanläggning räknas som starkströmsinstallation och sker många gånger på hög höjd. Detta ställer stora krav på säkerheten och de som installerar ska i dessa fall ha både utbildning och rätt skyddsutrustning för detta.
Du kan alltid kontrollera installatören hos Elsäkerhetsverket.. Du kan även kolla upp om företaget är medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi.

Kontakta en byggingenjör

En takmonterad solcellsanläggning kan höja taknivån och påverka ditt snörasskydd. Dessutom kan åtkomligheten för sotning, skottning och underhåll påverkas. Om du känner dig osäker på vad som gäller för just din fastighet gör du klokt i att kontakta en byggingenjör.

Spara med bidrag och avdrag

Att installera solceller kan vara en ganska kostsam investering. Tack vare olika bidrag och avdrag finns det pengar att spara. Bidragen bygger på att du har betalat skatt som motsvarar bidraget. Här följer några bidrag och avdrag som du enkelt kan ta del av.

Avdraget innebär att 14,55 procent av totalinvesteringen i arbete och material dras direkt på leverantörens faktura, med ett maxbelopp på 50 000 kr.

Om du säljer el får du göra skatteavdrag baserat på hur mycket producerad energi du sålt – så länge den inte överstiger mängden energi du köper.

Bidragen för batterisystem (energilager) är väl tilltagna. Du kan få upp till 50 procent av kostnaden i bidrag för detta. Det innebär bidrag på upp till 50 000 kr. Men tänk på att detta bidrag räknas ihop med bidraget för solcellsanläggningen.

För att söka hela bidraget kan du behöva söka tillsammans med make/maka eller sambo, alternativt dela upp investeringen på två år då bidraget förnyas varje år.


Jämför värmesystem för minskade energikostnader

Är du intresserad av att veta mer om uppvärmning av hus och hur du kan minska energikostnaderna? Vi har studerat tre olika slags hus i Sverige, utifrån husets uppvärmningssystem och var i landet husen ligger.

Se över ditt värmesystem och minska energikostnaderna

Ta hand om din anläggning

När din solcellsanläggning är i gång är det viktigt att du håller efter den och ser till så att den är säker och i gott skick. På så vis är det lättare att undvika onödiga och tidskrävande reparationer eller annat som sätter käppar i hjulet. Ett enkelt sätt är att be din installatör, eller serviceföretag om att göra en översyn med jämna mellanrum.

Checklista

Här är en checklista på saker som du kan be din installatör visa dig när din anläggning ska tas i drift:

Säkerställ att de inte kan utsättas för någon form av nötning. Lösa kablar ska klamras.

Kolla att genomföringar är vatten och fuktsäkra. Fukt kan över tid tränga in på grund av väder och vind.

Under solcellspanelerna kan temperaturen bli mycket hög. Undvik att kopplingsdosor och andra plastprodukter placeras här.

Man bör använda snabbkontakter från samma tillverkare för att minska risken för glapp och glipor.

Felaktiga installationer av uppfästning kan påverka takets belastning och skador på huset kan uppstå.

Felaktiga installationer kan påverka takets vattenskydd. Håll ett öga på detta.


Återvinning av solpanelen

 • Den största delen av solcellspanelens utsläpp sker vid utvinningen av kisel och metaller. Därför är det viktigt att återvinna så mycket som möjligt när en anläggning tas bort.
 • Inom EU är många solpanelstillverkare anslutna till PVcycle, en organisation som hjälper till att hantera återvinningen.
 • I Sverige finns även El-kretsen som har ett rikstäckande återvinningssystem för elektronikprodukter.
Villaförsäkringen omfattar uppvärmningssystemet för din försäkrade fastighet. Här inkluderas själva solcellspanelen med tillhörande elinstallation och alla skador på den som påverkar funktionen. Det spelar ingen roll om panelen sitter på taket eller tomten.

Varför gör Folksam det här?

Våra bostäder står för 30 procent av hushållens klimatpåverkan. Elslukare är till exempel uppvärmning, varmvatten, kylskåp, frys och belysning. Solenergi är en förnybar och utsläppsfri källa och den energi som går åt för att producera solcellerna är liten i förhållande till den energi de ger.
För den som vill bo mer hållbart är det en lysande idé att satsa på solenergi. Och när du väl investerat i din anläggning är energin gratis.


Om solceller

Solpaneler består av en samling solceller som är sammankopplade för att uppnå högre spänning eller strömstyrka.

Solceller omvandlar solens energi till el utan att det behövs en generator. Elen transporteras sedan vidare och blir växelström som används i ditt elnät. Det innebär att du producerar el och under sommaren kan du sälja det överskott du själv inte behöver till ditt elbolag.

Solfångare omvandlar solens energi till värme. Om ditt befintliga värmesystem har ett större varmvattenbehov under sommaren får du stora fördelar med en solfångare. Exempelvis om du har en pool till ditt hus eller ett hus med direktverkande el.

Solcellen består av två skikt, vanligen av kisel. Solstrålningen får elektroner att röra sig mellan dessa två skikt och i rörelsen uppstår elektrisk ström. En solpanel består av flera sammankopplade solceller.

Ett vanligt ungefärligt mått är att en kilowatt ger ungefär 1000 kilowattimmar på ett år. Siffran påverkas av faktorer som skuggning, kvalitet på paneler och växelriktare. En stor del av energin produceras under sommarhalvåret.

I stort sett ja. Viktigt är att taket inte behöver åtgärdas den närmaste tiden, det behöver i sådant fall ske innan installationen. Leverantören måste också göra nödvändiga lastberäkningar.

Ett vanligt mått är 160 x 100 centimeter. En sådan panel innehåller 60 celler. Alternativt 120 stycken halva celler vilket ger högre effekt.
Många nya paneler är större och består av 72 celler eller 144 halva celler. Måtten på dessa är cirka 210 x 100 centimeter men ger i gengäld betydligt mer effekt per panel.
Räkna med cirka två kvadratmeter per panel när installationsytan ska uppskattas.

Ja, vi har hög solinstrålning – som till exempel i Tyskland. Solcellerna producerar som bäst när det är hög solinstrålning och låg temperatur ute. De får lägre verkningsgrad när det är för varmt.

En viktig faktor är att placeringen blir så skuggfri som möjligt. Söderriktat ger mest produktion. Men även öst och väst kan vara bra alternativ då produktionen sker morgon och kväll då du kanske använder mer el.

Mellan 30 och 45 grader. Högre lutning är bättre norrut i landet. Med lägre taklutning får du några procent lägre elproduktion. Tio graders avvikelse från detta motsvarar ungefär ett bortfall på två procent av den årliga produktionen.


Inför köp av solceller

Gå igenom vår checklista inför köpet. Ta också hänsyn till andra nödvändiga åtgärder som huset kräver. Behöver taket bytas? Är isoleringen i dåligt skick?

En vanlig storlek för en villa är 5-15 kilowatt men det beror också på din budget och vilka ytor du har tillgång till. En och samma anläggning kan ha paneler på tak, vägg och mark. En mindre anläggning kostar mer per kilowatt än en större.

Ger anläggningen mer el än vad som går åt till huset kan det påverka möjligheterna till skattereduktion för såld el.

Det finns givetvis skillnader mellan olika anläggningar och installationer. Men som riktmärke för en helt färdig anläggning inklusive installation:

• Mindre villaanläggning på 5 kilowatt: 100 000 kronor. Du kan göra avdrag för ”Grön teknik” med 15 procent om utrymme finns.

• Villaanläggning på 10 kilowatt: 160 000 - 170 000 kronor. Du kan göra avdrag för ”Grön teknik” med 15 procent om utrymme finns.

Om anläggningen inte följer taklutningen eller om du ska ha en takintegrerad solcellslösning kan bygglov krävas. Det kan också finnas begränsningar gällande kulturskydd och försvarsmaktsintresse. Kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun.

Den snabba prisreduceringen har nog redan skett i kombination med snabb teknikutveckling. Kurvan har planat ut, både vad gäller förbättringar i verkningsgrad och pris – även om du för varje år får mer el för pengarna.

Man brukar prata om 30 år – men den kan hålla längre än så.
Du får en liten minskning i effekt när panelens ytan åldras. Växelriktaren behöver troligtvis bytas ut vilket är ganska kostsamt. Med hänsyn till solcellernas långa livstid är det viktigt att komponenter som infästning och elmaterial har riktigt bra kvalitet.

Nej. För att få sådan funktion krävs batterier och en frånskiljare som bryter strömmen från elnätet, så att inte din anläggning skickar ut el på elnätet. Funktionen är relativt kostsam.

Den styr och övervakar solpanelens produktion. Panelerna kan placeras friare och blir mindre känsliga för skugga. Du får också ökad säkerhet då elproduktionen bryts till exempel vid spänningsfall. Vidare kan du övervaka olika panelers produktion och enklare se var det finns problem i anläggningen.

Det är viktigt att företaget är registrerat hos elsäkerhetsverket. Företaget ska vara registrerat under verksamhetstypen ”elproduktionsanläggningar”. Kontrollera hos elsäkerhetsverket.


Hur gäller försäkringen för solpaneler.

Vår Villaförsäkring Bas och Fritidshusförsäkring Bas täcker installerade solceller eller solfångare genom försäkringens egendomsskydd.

Försäkringen täcker dina installerade solceller oavsett om solcellerna är installerade på hustaket, tomten eller på en annan byggnad på din tomt.

Om du har vår Villaförsäkring Stor eller Fritidshusförsäkring Stor ingår även ett skydd för oförutsedd skada på byggnaden. Det är ett otursskydd om du exempelvis råkar skada dina solceller av misstag.

I vår artikelsida om solceller kan du få mer information om hur försäkringen täcker skador på solceller.

Så gäller försäkringen för solceller

Nej, i vår villaförsäkring och fritidshusförsäkring så försäkras alla olika varianter av solceller och solfångare som är avsedda för din försäkrade byggnad.

Du behöver bara meddela oss att du har installerat solceller om dina solceller är installerade på en byggnad som inte är fullvärdesförsäkrat, alltså att byggnaden endast är försäkrat till ett begränsat belopp. Då kan du behöva höja beloppet på din byggnad med värdet för din installation. Kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig med att ändra värdet på byggnaden 0771-950 950.

I vår artikelsida om solceller kan du få mer information om hur försäkringen täcker skador på solceller.

Så gäller försäkringen för solceller

Ring Energisparrådgivningen

Skaffa Sveriges bästa villaförsäkring

Vår hem- och villaförsäkring har allt du behöver för ett tryggt husliv och är högst rankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Vår villaförsäkring

Villaförsäkring hos Folksam

Fritidshusförsäkring som skyddar året om

En fritidshusförsäkring ska skydda huset i ur och skur, året om. Både när du är i huset och när du befinner dig på någon annan plats.

Vår fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring hos Folksam gör att du kan känna dig trygg.