Förmedlare

Din aktiva partner för framgångsrik försäljning

Med hög service, kvalitet och flexibilitet gör vi din vardag snabb och enkel.

Här finns skräddarsydda försäkringslösningar och tillgång till ett eget kundteam med rätt kompetens för just dina affärer.

När du jobbar med våra produkter får du:

Vi hjälper dig och dina kunder med specialanpassade lösningar och koncept utefter dina affärer. Vi kan branschriskerna och tillsammans arbetar vi fram ett väl anpassat skydd för dina kunder.

Du får en riktigt bra kundservice till ditt förfogande som kund hos oss. Nio av tio kunder som hör av sig till Folksam är nöjda eller mycket nöjda med hjälpen och bemötandet de får.

Teamet skräddarsys efter företaget eller organisations behov – olika verksamheter behöver olika försäkringar. Du får tillgång till en support som kan din verksamhet, känner till branschens risker och hur du bäst kan undvika dem.

Skulle något hända er verksamhet ser vi till att ni snabbt kommer igång igen – era kunder och affärer ska drabbas minimalt. Du anmäler enkelt skada via telefon. Om skadan är akut och efter kontorstid kontaktar ni Folksam Jour som är öppen dygnet runt - året om.

Vi rankas bland de högsta av företagskunderna. Senast 2014 toppade vi svenskt Kvalitetsindex, SKI:s mätning när det gäller kundnöjdheten med försäkringar, inom flera offentliga och privata sektorer.

Backoffice Sak & Motor

Telefon: 0771-960 960
Fax: 08-772 81 81

E-post sak

E-post motor

E-post fastighet

Adress
Folksam
Företagsförsäkringar
106 60 Stockholm

Anmäl sakskada

Telefon: 0771-960 960
Fax: 08-772 80 80

E-post sakskador

Anmäl motorskada

Telefon: 0771-960 960
Fax: 08-772 80 80

E-post motorskador

Akuta skador

020-45 00 00

Folksam Jourtelefon
Efter klockan 17 och helger

Om skadan sker utomlands

SOS International
+45-70 10 50 50.
skador utomlands (ej motor)

Motorskada utomlands
020-45 00 00.
Vid akuta skador utanför kontorstid

Falck Global Assistance
+46-8-587 717 76.
Skador utomlands

Om du till exempel bytt adress eller telefonnummer så kan du uppdatera dina uppgifter i formuläret nedan.
Vi har mycket att erbjuda våra förmedlare i form av bra produkter, stor erfarenhet och ekonomisk trygghet.
Folksam företag har idag möjlighet att försäkra de flesta verksamheter, men enligt vår strategi har vi valt att fokusera våra resurser på ett antal utvalda områden. Våra prioriterade målgrupper är verksamheter inom:

Fokusområden

 • Entreprenad
 • Tjänsteföretag
 • Hälsa och sjukvård
 • Butik och Handel

Fordon och motor

Inom motorhandeln tillhandahåller vi flytande försäkring och försäkring för vagnparker.

Vi tillhandahåller däremot inte produkter för yrkesmässig verksamhet som åkerier, bussbolag och skogsmaskiner.

Exempel på försäkringar

 • Flytande försäkring
 • Fordonsflottor
 • Hyrbilsförsäkring

Kommunförsäkringar

Inom den kommunala sektorn erbjuder vi kommunolycksfall och försäkring för vagnparker.

Föreningar och organisationer

Folksam företag har lång erfarenhet och hög kompetens kring grupplösningar och vi erbjuder försäkringar till organisationer och ideella föreningar samt till deras bolag och medlemmar.

Vi har sedan många år ett samarbete med Riksidrottsförbundet och profilerar oss som idrottens försäkringsbolag. RF: s Grundförsäkring omfattar alla organisationer som tillhör Sveriges Riksidrottsförbund.

För dessa organisationer finns det möjlighet att komplettera innehållet med RF: s kompletteringförsäkring, som är anpassad för idrottsrörelsens verksamheter.

Fördelar med att arbeta med oss:

 • Engagemang – vi utgår alltid från våra partners, och slutkundens, behov
 • Erfarenhet – ger framgång, nu och i framåt - vi har funnits i 100 år
 • Stabilitet – tillväxt och bra nyckeltal ger säkerhet och trygghet
 • Ansvar – vi är aktiva och bidrar till våra partners framgångar

A313 Extrakostnads-/forceringsförsäkring för entreprenad

A318 Avbrotts- resp merkostnadsförsäkring vid arbetsoförmåga

A320 Epidemiavbrottsförsäkring

A323 Extrakostnad för bostadsrättshavare/hyresgäst vid katastrofskada

B043 Skadeståndsgarantiförsäkring

B300 Cistern- och oljeskadeförsäkring

B351 Saneringsavtal och Husbocksförsäkring

B380 Åtkomstförsäkring för entreprenör

B382 Självriskförsäkring för bostadsrättshavare/hyresgäst

B384 Merkostnad för myndighetskrav

B385 Merkostnader avseende byggnads särart

B387 Smitta som drabbar den försäkrades familj

B388:3 Bostadsrättsförsäkring 2015

B388:4 Bostadsrättsförsäkring (gäller från och med 1 januari 2016)

H014 Rehabiliteringsförsäkring

I300 Inbrottsvillkor

I301 Inbrottsvillkor, skyddklass 3

I304 Larmvillkor, larmklass 2

J024 Besöksolycksfall

J301 Ansvar ren förmögenhetsskada

J306 Omhändertagen egendom

J320 Rättsskyddsförsäkring

J324 Konsultansvar

J325 VD styrelseansvar

J335 Styrelseansvarsförsäkring för bostadsrättsförening

J336 Patientförsäkring

J338 Förmögenhetsbrottsförsäkring

J347 Ren förmögenhetsskada för IT-konsulter

J349 Låsbyte i samband med nyckelförlust

J350 Behandlingsskada

J358 Särskilt villkor – Hyrd lokal

J359 Ansvarsförsäkring förmögenhetsskada fastighetsvärderare

J364 Garantiförsäkring för protetik

J365 Utökad Garantiförsäkring för protetik

K300 Självriskeliminering egen bil

K304 RF:s kompletterings- och idrottsreseförsäkring

K314 Båtförsäkring

K319 Krisförsäkring

K324 Överfallsförsäkring

L304 Deltagarolycksfall

T300 Allmänna villkor för transportförsäkring av varor

T302 Utställning/mässa

T303 Objektsförsäkring

T306:2 Biltransportförsäkring

T307:2 Trucktransportförsäkring

T324 Musikinstrumentförsäkring - Sveriges Spelmäns Riksförbund

T334 Musikinstrumentförsäkring

S2940 Hem och villa (bostadsrättsförsäkring)

Villkor 140 Gruppförsäkring gällande viss verksamhet

För att ta del av filer i PDF-format behöver du programvaran Adobe Acrobat som du kostnadsfritt kan ladda ner från nätet.

Bil och lätt lastbil företagsmotor

Motorfordon företag

Biluthyrning

Bilhandel och bilverkstad

För att ta del av filer i PDF-format behöver du programvaran Adobe Acrobat som du kostnadsfritt kan ladda ner från nätet.