PuL

Information enligt personuppgiftslagen

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det bolag i Folksam* som du har ingått avtal om försäkring och sparande med.

Personuppgifterna används för det första för att kunna administrera och fullgöra avtal som ingåtts eller kommer att ingås med bolag i Folksam. Vidare används personuppgifterna för att uppfylla skyldigheter enligt lag och andra författningar, till exempel Försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens författningar och skattelagstiftningen. Personuppgifterna används också för exempelvis premieberäkning, statistik, marknadsföring, skadereglering och förebyggande av skador.

Dina adressuppgifter och grundläggande sparande- och försäkringsuppgifter hanteras i ett för bolagen i Folksam gemensamt kundregister för administration av bland annat automatisk adressuppdatering, samordning av information till dig samt för marknadsföring. För sådan gemensam behandling är bolagen i Folksam gemensamt ansvariga. Uppgifterna lämnar du huvudsakligen själv, men de kan kompletteras med uppgifter från registerkällor som folkbokföringsregister, fastighetsregister och kreditupplysningsregister. Om du upptäcker fel i registrerade uppgifter, vänd dig till ditt närmaste Folksamkontor eller ring oss.

*Med bolag i Folksam menas Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam ömsesidig livförsäkring, Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) och Folksam Lo Fondförsäkringsaktiebolag (publ). Förenade Liv Grupplivförsäkring AB har adressuppdatering gemensamt med bolagen i Folksam.

För utdrag ur Folksams register

  • Skriver till:
    Registerutdrag Folksam
    106 60 Stockholm.

Frågor om försäkringar, sparande eller villkor

Kan jag betala med e-faktura?
Vi erbjuder e-faktura till dig som betalar dina försäkringar per kvartal, halvår och helår. Betalar du per månad har du möjlighet att betala via autogiro.

Det är enkelt att anmäla dig till e-faktura. Anmäl dig via din internetbank, så övergår alla dina fakturor som du har på papper till e-faktura.
Hur säger jag upp min försäkring?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du kan skriva brev till Folksam 106 60 STOCKHOLM, ringa oss på telefon 0771-950 950 eller skicka e-post ovan.
Jag hade ingen täckning på kontot när pengarna skulle dras, vad händer nu?
Vi drar pengarna den sista bankdagen varje månad. Saknas det täckning, så drar vi dubbelt belopp månaden efter.
Tjänar jag någonting på att samla mina försäkringar hos Folksam?
Ja, du som har hemförsäkring hos oss får tio procents samlingsrabatt på en mängd av våra försäkringar och tillägg – se efter vilka rabatter du kan få.
Måste man vara insatt i aktiemarknaden för att starta en fondförsäkring hos er?
Nej, det behöver du inte vara. Om du inte gör ett aktivt val erbjuds du för närvarande SEB Världen som är en blandfond med inriktning mot Sverige och övriga världen. Den placerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade instrument, samt i ränterelaterade instrument. Normalt placeras omkring 70 procent av fondens medel i aktier och aktierelaterade instrument och resterande 30 procent utgörs av svenska räntebärande instrument.
Vad är en gruppförsäkring?
En gruppförsäkring är ett avtal mellan Folksam och din fackliga organisation. Genom detta samarbete kan vi på ett förmånligt och enkelt sätt öka din och din familjs trygghet, efter här om ditt förbund finns med.
Har ni ringt mig från telefonnumret 08-642 91 13?
Telefonnumret 08-642 91 13 tillhör oss och används när vi ringer upp våra kunder, till exempel för att gå igenom deras försäkringsskydd.

Om du upplever problem, eller har några frågor kring detta så kontakta oss gärna på 0771-352 570, eller genom e-post.
På vilken adress kan jag skicka post till Folksam?
Du kan skicka in post till oss på adressen Folksam, 106 60 STOCKHOLM.
Kan jag teckna en försäkring bakåt i tiden?
Nej, försäkringen gäller endast från det att den tecknas.

Frågor till kundservice

0771 - 950 950

Mån-fre 7.30-21, Lör-sön 9-19