I samarbete med Riksidrottsförbundet

Försäkring för idrottsförening

Köp kompletteringsförsäkring
Välkommen till idrottens försäkringsbolag! I samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) erbjuder vi en trygg grundförsäkring som utan kostnad täcker föreningens basbehov - eftersom premien betalas av RF.

Men vi rekommenderar även alltid att komplettera med något av våra två tilläggspaket, så att ni kan försäkra till exempel byggnader, material och teknisk utrustning.
 • Förbund och föreningar omfattas automatiskt av grundförsäkringen genom Riksidrottsförbundet
 • Välj enkelt till något av våra rekommenderade kompletteringspaket
 • Möjlighet att anpassa försäkringen efter era behov med tilläggsförsäkringar
Vi rekommenderar att du väljer till antingen Bas eller Stor ovanpå grundförsäkringen. Då ingår även hjälp vid skada på till exempel byggnader, idrottsmaterial och datorer.

Jämför paketen här nedan för att se vad som passar din förening. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor!
Det här tillkommer med kompletteringspaketen Bas och Stor Bas Stor
Lösöre inklusive extrakostnad
Byggnad
Markanläggning och inventarier
Utökat ansvar
Allrisk
Utökat förmögenhetsbrott
Välj ett försäkringsbelopp (lösöre, byggnad, mark)

Du väljer själv mellan tre olika försäkringsbelopp beroende på föreningens storlek och hur mycket egendom det är som ska försäkras. De försäkringsbelopp som kan väljas är:

 • 250.000 kronor
 • 500.000 kronor
 • 1.000.000 kronor
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen – både i grundförsäkringen och om du kompletterar med Bas eller Stor.

Grundförsäkringen

Grundförsäkringen är kostnadsfri för föreningar och förbund genom RF.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen kan ge dig ersättning om föreningen skulle bli skadeståndsskyldig för en person- eller sakskada. Vi kan hjälpa till att utreda om ni är skadeståndsskyldiga och förhandla med den som kräver ersättning.

Dessutom får ni hjälp med ersättningen för kostnaderna och betalningen av själva skadeståndet. Ersättning upp till 10 miljoner kronor.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen ersätter skada som anställda i föreningen gjort sig skyldiga till genom förmögenhetsbrott (exempelvis förskingring, bedrägeri eller grov stöld) mot föreningen eller annan. Ersättning upp till 88.600 kronor.

Rättskyddsförsäkring

Ni kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid tvistemål och skattemål. Det kan till exempel vara ombuds- och rättegångskostnader som inte betalas av motparten. Ersättning upp till 221.500 kronor.

Olycksfalls- och krisförsäkring

Försäkringen omfattar domare (som inte är anställda), ledare, funktionärer och förtroendevalda som under ideella uppdrag för föreningen råkar ut för olycksfallsskada eller råkar ut för akut psykisk kris på grund av traumatisk händelse.

Olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning för akuta kostnader för vård och behandling, invaliditet och dödsfall. För mer information om ersättningsnivåer, se fullständiga villkoren.

Krisförsäkringen kan ge ersättning med upp till tio behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog, kurator eller krisgrupp. Det innehåller också ett idrottsreseskydd för resa utanför Sverige.

Patientförsäkring

Försäkringen ersätter personskada enligt patientskadelagen för hälso- och sjukvård som genomförts av behörig sjukvårdspersonal som arbetat på uppdrag av föreningen. Försäkringen gäller endast för hälso- och sjukvård som inte omfattas av annan patientförsäkring.

Kompletteringsförsäkringen Bas

Med Bas tillkommer de här momenten ovanpå grundförsäkringen:

Egendomsförsäkring

Om klubbstugan, kansliet eller egendom som finns i lokalerna skulle skadas vid en brand, vattenskada eller bli stulna vid ett inbrott kan de ersättas av försäkringen.

Lösöre och inventarier

Det gäller till exempel idrottsutrustning, inventarier i klubbstuga, datorer och värdehandlingar som tillhör föreningen.

Du kan välja vilket försäkringsbelopp du vill ha.

Byggnad

Försäkring för byggnader kan ge ersättning om exempelvis er klubbstuga eller ert omklädningsrum skadas vid en brand eller vattenskada.

I paketeringarna Bas och Stor ingår byggnader i det valda egendomsbeloppet.

Markanläggning

Försäkringen omfattar ett skydd för markanläggningar. Med markanläggningar menar vi bland annat fastighetens mark, växtlighet, flaggstång, utomhusbelysning, anläggning för bangolf, konstgräs, skjutbana, med mera. Fast egendom i en hyrd byggnad eller lokal ingår också.

I paketeringarna Bas och Stor ingår markanläggningar i det valda egendomsbeloppet.

Försäkringsbelopp du kan välja
 • 250.000 kronor
 • 500.000 kronor
 • 1.000.000 kronor
Utökat ansvar

Försäkringen omfattar ett utökat skydd för ansvarsskador utöver den idrottsliga verksamheten. Eftersom grundförsäkringen bara omfattar ansvar för den idrottsliga och ideella delen i verksamheten kan det finnas behov av ansvarsförsäkring för annan tillfällig verksamhet.

Det kan till exempel handla om bärplockning, julgransförsäljning eller danstillställning, med syfte att skaffa inkomster till föreningen med hjälp av ideella uppdragstagare.

Kompletteringsförsäkringen Stor

Med Stor ingår – föutom det som ingår med Bas – dessutom:

Allriskförsäkring för lös egendom

Försäkringen omfattar ett utökat skydd för lös egendom vid plötsligt och oförutsedd skada (så kallad allriskskada eller drulle). I paketeringen Stor ingår detta upp till 88.600 kronor.

Utökat belopp för förmögenhetsbrott

Grundförsäkringen omfattar förmögenhetsbrottsskador till ett begränsat belopp på 88.600 kronor. I vissa fall finns det behov av att utöka detta belopp.

I paketeringen Stor ingår förmögenhetsbrottsskador upp till 221.500 kronor.

Organisationer som omfattas av försäkringen

 • Specialidrottsförbund, SF
 • Specialidrottsdistriktsförbund, SDF
 • Distriktsidrottsförbund, DF
 • Föreningar
 • SISU, Idrottsutbildarna
 • SISU-distrikt och lokalavdelningar
 • Sveriges Olympiska Kommitté, SOK
 • Allianser och samorganisationer (ideella föreningar)
Föreningar som ombildats till aktiebolag (Idrotts-AB) omfattas däremot inte av försäkringen.
Även en bra grundförsäkring med komplettering kan behöva utökas utifrån de behov som just din idrottsförening har.
Idrottsreseförsäkring

När ni är ute på resa ger idrottsreseförsäkringen trygghet för aktiva idrottare, ledare, tränare och funktionärer vid olycksfall och akut sjukdom.

Har ni dessutom anställda som följer med på resa kan ni lägga till en tjänstereseförsäkring.

Maskinförsäkring

För förening som äger vissa anläggningar eller maskiner, erbjuder vi tilläggsförsäkring för enskild maskin eller anläggning.

Det kan till exempel handla om isskötselmaskin, ljusreklam-, tidtagar-, och bevattningsanläggning.

Försäkringen omfattar skydd för maskinskada och i vissa fall även brand.

Vilka anläggningar och maskiner erbjuds försäkring
 • Komplett bevattningsanläggning
 • Ljusreklamanläggning
 • Elektrisk tidtagaranläggning
 • TV, radio, högtalaranläggning, storvideo
 • Isbana, isskötselmaskin, kägelrensningsmaskin
Alla föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet omfattas av en grundförsäkring. Varje idrottsförening har sedan möjlighet att dessutom teckna en kompletteringsförsäkring.
 • Vi rekommenderar att alltid välja till kompletteringsförsäkring för till exempel byggnader, idrottsmaterial och datorer
 • Paketeringarna är till för små- och medelstora föreningar i behov av en enkel men trygg försäkring för egendom - ring oss om du företräder en stor förening
 • Vill man ha ett utökad skydd som till exempel innehåller allrisk (drulle) väljer man Stor, annars Bas

En skräddarsydd lösning

 • Passar våra kompletteringspaketen Bas och Stor inte er förening? Vi har 75 års erfarenhet av att vara idrottens försäkringsbolag och hjälper gärna till att skräddarsy en särskild lösning. Ring oss på 0771-960 960, vardagar 8 – 17, så resonerar vi vidare om vad som passar för just er.

Utförsåkarförsäkring

Med vår utförsåkarförsäkring kan du njuta tryggt när du far nerför backarna på över 210 anläggningar i Sverige — för bara 150 kronor per säsong.

Köp utförsåkarförsäkring nu

Undvik skador när du är ute och reser

Här hittar du tips och rekommendationer som kan vara bra att tänka på inför din resa.

Goda råd till resenären