Mina sidor Företag

Se och administrera företagets FolksamPlan

Mina sidor Företag är en digital tjänst för dig som är företagskund och som har tecknat FolksamPlan-avtal med oss efter 2014.
  • Med tjänsten får du koll på företagets FolksamPlan-avtal
  • Du får en tydlig bild av dina och anställdas försäkringar
  • Det är lätt att komplettera och göra ändringar digitalt
  • Se företagets insatta kapitalvärde och byta fonder
  • Enkelt att ta ut ett bokföringsunderlag på företagsägd kapitalförsäkring
När du är ansluten till Mina sidor Företag loggar du lätt in med mobilt BankID. Det är företagets firmatecknare som ansöker om vilken person som ska ha behörighet till tjänsten. Övriga behörigheter hanteras på Mina sidor Företag.

Allmänna villkor för Mina sidor Företag

Observera att det tar cirka 1 vecka innan företaget är anslutet.