Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF)

Samlarfordon

Har du frågor? Ring MHRF på 08-30 28 01

MHRF-försäkringen är en speciell försäkring för historiska fordon som ägs av medlemmar i någon av Motorhistoriska Riksförbundets närmare 200 medlemsklubbar.

Grundläggande är att fordonet ska vara ett samlar- eller entusiastfordon som är mer än 20 år gammalt och endast används för nöjeskörning. Det kan till exempel handla om olika klubbevenemang, fikaträffar eller nöjes- och semesterresor, men inte för dagliga resor som att handla eller åka till arbetet. Till det krävs det tillgång till en bruksbil. Fordonet ska också förvaras i låst utrymme på hemorten.

Att en bil är mer än 30 år och skattebefriad ger ingen automatisk rätt till MHRF-försäkring.

Ansökan om MHRF-försäkring görs genom klubbarna som i de flesta fall också ska inspektera fordonet.

Läs om hur du ansöker på MHRF:s hemsida

Viktig och samlad information - produktfaktablad

Villkor MHRF-försäkringen 2020

Vi äger Folksam tillsammans

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb.

Vi är kundägda

För en hållbar framtid

Genom att placera pengar ansvarsfullt vill vi påverka de företag vi investerar i att ta ett aktivt ansvar. Så här jobbar vi med ansvarsfullt ägande.

Ansvarsfull kapitalförvaltning