Så fungerar din pension

— styr din pension med aktiva val

Din pension kommer från flera olika håll. Du har allmän pension från staten (inkomstpension och premiepension) och sannolikt tjänstepension: avtalspension från din arbetsgivare.

Du kanske också har ett privat pensionssparande. I alla tre delar av pyramiden styr du över hur pengarna förvaltas och du kan göra aktiva val. Du kan påverka din pension genom att göra aktiva val.
Du kan påverka din pension genom aktiva val
Din pension bygger på flera delar: allmän pension, tjänstepension och eget sparande.

Det finns flera faktorer som påverkar hur stor din pension blir: hur mycket du tjänar under ditt arbetsliv, när du väljer att gå i pension och hur du väljer att förvalta dina pensionspengar.

Du kan själv påverka hur stor din pension ska bli genom att göra aktiva val.

Hur vill du leva och bo som pensionär? Utan ett privat pensionssparande slutar pensionen på 60-65% av din slutlön.

Fundera över vad du har för förväntningar och vad du har för mål med ditt sparande. Oavsett ålder är det aldrig för sent att börja spara. Ju tidigare du kommer igång desto mindre behöver du dessutom spara varje månad.

Vi har flera olika typer av sparprodukter — både för dig som är insatt och engagerad och för dig som vill ha hjälp med förvaltningen.

Vilken pensionsförsäkring passar dig?

Engagera dig i din avtalspension och tjänstepension. Om ni har kollektivavtal på din arbetsplats betalar din arbetsgivare in tusentals kronor per år som du helt eller delvis kan och får placera själv.

Ta hand om möjligheten och gör ett aktivt val – du bestämmer!

Välj Folksam för ditt tjänstepensionsavtal

Varje år får du besked om din allmänna pension i det orange kuvertet. Öppna det! Även om prognosen är osäker får du en fingervisning om hur din ekonomi som pensionär kommer bli.

Den del som du själv bestämmer över är premiepensionen och dit går 2,5% av din lön. Över hela ditt yrkesliv blir det mycket pengar som du själv kan välja att placera i fonder.

Välj fonder för premiepensionen

Hur blir min pension?

  • Flera faktorer påverkar hur stor din pension blir. Hur mycket du tjänar under ditt arbetsliv, när du väljer att gå i pension och hur du har placerat de delar du själv kan påverka.

    Viktigast är du gör aktiva val.
Mer än en miljon svenskar sparar till sin pension i Folksam. Hos oss vågar du ha pensionsdrömmar.

Folksam är ett bolag med stark ekonomi. Det betyder att vi kan uppfylla våra åtaganden mot våra sparare.

Om du sparar i vår traditionella pensionsförsäkring som har premiegaranti får du alltid minst 85 procent av dina insatta pengar tillbaka när du går i pension – även om värdet på försäkringen minskat. Det är en trygghet för dig.

Vi sköter placeringarna och förvaltar dina pensionspengar för att ge dig en långsiktigt god avkastning.

Premiegaranti – exempel vid utbetalning

Totalbelopp inbetalt i premier genom åren: 100.000 kronor
Försäkringens värde (pensionskapital): 80.000 kronor

Här slutar värdet vid pension på ett lägre belopp än de faktiskt inbetalade premierna. Då tillämpas premiegarantin och 85.000 kronor betalas ut ändå.

Om värdeutvecklingen i stället varit gynnsam under åren fram till pensioneringen och försäkringen är värd mer än det inbetalda beloppet, så tillämpar vi i stället en plusgaranti så att du får ta del av den goda utvecklingen.

Plusgaranti – exempel vid utbetalning

Totalbelopp inbetalt i premier genom åren: 100.000 kronor
Försäkringens värde (pensionskapital): 200.000 kronor

Här slutar värdet vid pension på det dubbla beloppet jämfört med de faktiskt inbetalade premierna. Då tillämpas plusgarantin vilket innebär att vi beräknar garanterat pensionsbelopp på 80 procent av pensionskapitalet – i detta fall 160.000 kronor.

Aktuella ekonomiska nyckeltal

Du som är kund ska veta vad du betalar för. Våra avgifter ska vara rättvisa och enkla att förstå. Du ska inte överraskas av konstiga tillägg eller avdrag utan kostnaden ska vara rimlig och inte äta upp det förvaltade beloppet.

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder – eftersom vi är ett ömsesidigt, kundägt bolag.

Det gör att vi är på din sida. Varje gång vi möter en kund, möter vi också en ägare och därför bryr vi oss om det du bryr dig om. Vi har inga ägarintressen och styrs inte heller av kortsiktiga vinstintressen.

Vi delar dessutom inte ut bonusar till ledningsgruppen utan vinsten används för att göra det ännu bättre att vara kund hos oss.

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!